ASPOCOMPILLE STRATEGISESTA SUUNNITTELUSTA, TUTKIMUKSESTA JA KEHITYKSESTÄ VASTAAVA JOHTAJA


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.6.2000 klo 14.00

ASPOCOMPILLE STRATEGISESTA SUUNNITTELUSTA, TUTKIMUKSESTA JA
KEHITYKSESTÄ VASTAAVA JOHTAJA

Aspocomp on Euroopan johtava korkean teknologian piirilevyjä
valmistava yritys ja yksi johtavista tämän alan yrityksistä
maailmassa. Aspocomp tulee panostamaan aiempaa enemmän uusien
piirilevyteknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon
vahvistaakseen asemaansa teknologiajohtajana.
Professori, tekniikan tohtori Jukka-Pekka Ranta on nimitetty Aspocomp
Group Oyj:n strategisesta suunnittelusta, tutkimuksesta ja
kehityksestä vastaavaksi johtajaksi 1.9.2000 lähtien. Hän raportoi
toimitusjohtaja Jarmo Niemelle. Ranta on toiminut Teknisen
Korkeakoulun Tuotantotalouden osaston professorina, TKK:n ExIMa-
koulutusyksikön johtajana ja Aspocomp Group Oyj:n hallituksen
puheenjohtajana. Nimityksen yhteydessä Ranta eroaa 1.7.2000 alkaen
hallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä.

Samasta päivästä lukien on hallitus valinnut uudeksi puheenjohtajaksi
Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajaksi Karl Van Hornin. Diplomi-
insinööri Jorma Eloranta on tällä hetkellä Patria Industries –
konsernin toimitusjohtaja ja on toiminut piirilevyalalla hallitus- ja
muissa johtotehtävissä vuodesta 1982 lukien. Karl Van Horn on
Arlington Capital Investors’n puheenjohtaja. Hän on toiminut
kansainvälisiin arvopaperisijoituksiin liittyvissä tehtävissä
vuodesta 1962 lähtien.

Jukka Rannalla on pitkä ja laaja kokemus kansallisten ja
kansainvälisten tutkimus- ja kehitysprojektien johtamisesta sekä
kansainvälisesti vahva kontaktiverkko yliopistoihin ja
tutkimuslaitoksiin. Hänen käytännön työnsä on liittynyt
elektroniikkateollisuuden tuotekehitykseen ja tilaus-toimitus –
ketjujen kehittämiseen. Elektroniikkateollisuuden tutkimus- ja
kehitystoiminta on hajaantumassa, koska toimintoja ulkoistetaan ja
vertikaalisen integraation tarve vähenee. Aspocompin tavoitteena on
omien tutkimus-ja kehitysprojektiensa kautta koota yhteen
yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä materiaali-ja laitetoimittajien
kehitysresursseja uusien piirilevyteknologioiden luomiseksi. Yhtä
lailla pyritään soveltamaan tilaus-toimitus -ketjujen uusimpia
tutkimustuloksia käytäntöön. Nämä kokonaisuudet tulevat olemaan
Rannan vastuulla. Nimitys antaa professori Rannalle mahdollisuuden
keskittyä Aspocompin kehittämiseen päätoimisesti.

Lisätietoja antaa
Jarmo Niemi Toimitusjohtaja (09) 759 70711

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com