ASPOCOMP UUDISTAA STRATEGIAANSA JA HAKEE KASVUA JA KUSTANNUSTEHOKKUUTTA

Julkaistu:
2014-10-09 08:45:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Pörssitiedote

ASPOCOMP UUDISTAA STRATEGIAANSA JA HAKEE KASVUA JA KUSTANNUSTEHOKKUUTTA

Espoo, Suomi, 2014-10-09 08:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 9.10.2014 klo 9.45

Aspocomp hakee aktiivisesti uusia asiakasryhmiä tietoliikennesegmentin rinnalle. Laajenemiskohteina ovat erityisesti autoteollisuus, lääketeollisuus, teollisuuselekroniikka ja turvallisuus/ilmailu. Yhtiön päämarkkinoiden, Skandinavian ja Keski-Euroopan, lisäksi kasvua haetaan jatkossa myös Pohjois-Amerikasta.

Uuden strategian mukaan Aspocomp palvelee asiakkaitaan kokonaisvaltaisemmin. Yhtiö tarjoaa teknologiaratkaisuja sekä kilpailukykyisempiä tuotteita palveluliiketoiminnan keinoin. Uudessa strategiassa yhtiö pystyy paremmin vastaamaan asiakkaiden kysyntään tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa ja parantamaan oman tuotannon käyttöastetta ja kannattavuutta. Tuotteita valmistetaan enemmässä määrin huolella valituilla ja kustannustehokkailla tuotantolinjoilla Aasiassa. Suomessa selvitetään tuotanto- ja kehitystoimintojen yhdistämistä ja keskittymistä uusimpien ja haastavimpien teknologioiden sekä tuotekehitys- ja pikatoimitussarjojen valmistukseen.

Osana strategista muutosta yhtiö on tänään antanut YT neuvottelukutsun koko Teuvan tehtaan henkilöstölle tuotannon keskittämisestä Suomessa ja mahdollisesta Teuvan tehtaan lakkauttamisesta. Yhtiö arvioi Suomen tuotannon ja kehitystoimintojen yhdistämisen tuovan noin 0,9 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Neuvottelun piirissä olevan henkilöstön määrä on yhteensä 36 henkilöä.

Yhtiö tiedottaa päätöksistä erikseen neuvottelujen päätyttyä, arviolta marraskuun loppuun mennessä. Mahdollinen Teuvan tehtaan lakkauttaminen aiheuttaisi arviolta 1,5 miljoonan euron kertaluontoisen kulukirjauksen vuoden 2014 tulokseen.

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen muuttumattomana. Vuonna 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan 20 miljoonan ja 25 miljoonan euron välillä ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä -0,5 miljoonan ja +1,5 miljoonan euron välillä.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä toteuttaen asiakkaiden piirilevytarpeet kokonaisvaltaisesti. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Tarjoamme asiakkaillemme palveluliiketoiminnan keinoin teknologiaratkaisuja ja kilpailukykyisempiä tuotteita yhdestä osoitteesta, teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.