ASPOCOMP S.A.S:N ENTISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN VAATIMUSTEN KÃSITTELY PITKITTYY


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2005 klo 14.45

ASPOCOMP S.A.S:N ENTISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN VAATIMUSTEN KÄSITTELY PITKITTYY

Aspocomp Group Oyj on tänään vastaanottanut tiedon Ranskan korkeimman oikeuden
menettelytapapäätöksestä asiassa, joka koskee Aspocomp S.A.S:n entisten
työntekijöiden Aspocomp Group Oyj:lle esittämiä vaatimuksia. Korkein oikeus
päätti poistaa kyseisen asian käsiteltävien asioiden listalta sillä perusteella,
että Aspocomp Group Oyj ei toistaiseksi ole maksanut ranskalaisen
valitustuomioistuimen maaliskuussa 2005 tekemän päätöksen mukaisesti noin 11
miljoonan euron korvauksia Aspocomp S.A.S:n entisille työntekijöille.

Ranskan lainsäädännön mukaan alemman oikeusasteen eli valitustuomioistuimen
päätös tulee normaalisti panna täytäntöön, vaikka siitä on tehty valitus
korkeimpaan oikeuteen. Tästä johtuen Aspocomp Group Oyj:n korkeimpaan oikeuteen
tekemä valitus on Aspocomp S.A.S:n entisten työntekijöiden pyynnöstä poistettu
korkeimman oikeuden käsittelylistalta. Asian palauttaminen käsittelylistalle
edellyttäisi, että Aspocomp Group Oyj ensin suorittaisi valitustuomioistuimen
määräämät korvaukset. Aspocomp Group Oyj tutkii käytettävissä olevat eri
vaihtoehdot ja ilmoittaa jatkotoimistaan myöhemmin.

Asia liittyy raskaasti tappiollisen Aspocomp S.A.S:n lopettamiseen vuonna 2002
ja sen jälkeisiin irtisanomisiin. Ranskalaisen valitustuomioistuimen
maaliskuussa 2005 tekemän päätöksen mukaisesti Aspocomp Group Oyj:n tulisi
maksaa Aspocomp S.A.S:n 388 entiselle työntekijälle korvauksina yhteensä noin 11
miljoonaa euroa. Päätöksen jälkeen Aspocomp Group Oyj valitti korkeimpaan
oikeuteen. Aspocomp Group Oyj ei ole tehnyt kulukirjausta mahdollisesta
korvaussummasta.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Maire Laitinen, puh. (09) 7597 0723.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja
elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä
on vahva asema komponenttitoimittajana mobiileihin päätelaitteisiin, minkä
lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa toimittajana
autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme globaaleille
asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden soveltamisessa
joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa,
Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2004 noin 185 miljoonaa
euroa ja henkilöstömäärä noin 3.500.

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com