ASPOCOMP S.A.S.:N ENTISILTÄ TYÖNTEKIJÖILTÄ UUSIA KANTEITA

18.02.2008

ASPOCOMP S.A.S.:N ENTISILTÄ TYÖNTEKIJÖILTÄ UUSIA KANTEITA

Aspocomp Group Oyj     Pörssitiedote   18.2.2008 klo 13.10
 
Aspocomp Group Oyj:n ranskalaisen tytäryhtiön Aspocomp S.A.S.:n entisistä työntekijöistä 21, jotka eivät olleet mukana edellisessa Ranskassa käydyssä oikeudenkäynnissä, ovat nostaneet kanteita Aspocomp Group Oyj:tä vastaan ranskalaisessa tuomioistuimessa. Vaatimusten yhteismäärä on noin 750.000 euroa. Kanteet tulevat käsittelyyn talven ja kevään 2008 aikana.
 
Aspocomp Group Oyj tiedotti 20.6.2007, että Ranskan korkein oikeus oli pitänyt 19.6.2007 antamillaan päätöksillä voimassa Rouenin valitustuomioistuimen aiemmin maaliskuussa 2005 antamat päätökset oikeudenkäynnissä, jonka Aspocomp S.A.S.:n entiset työntekijät käynnistivät Aspocomp Group Oyj:tä vastaan ja velvoitti Aspocomp Group Oyj:n maksamaan entisille työntekijöille korvauksina yhteensä noin 11 miljoonaa euroa noin 7 prosentin vuotuisine korkoineen.  Asia liittyy raskaasti tappiollisen Aspocomp S.A.S:n lopettamiseen vuonna 2002 ja sen jälkeisiin irtisanomisiin.
 
Lisätietoja antaa talousjohtaja Pertti Vuorinen, puh. (09) 5918 344.
 
ASPOCOMP GROUP OYJ
 
 
 
Isto Hantila
toimitusjohtaja
 
 
 
 
Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com