ASPOCOMP S.A.S.: ASPOCOMPIN VALITUS PALAUTETTU OIKEUDEN KÄSITTELYLISTALLE


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.10.2006 klo 10.40

ASPOCOMP S.A.S.: ASPOCOMPIN VALITUS PALAUTETTU OIKEUDEN KÄSITTELYLISTALLE

Oikeudenkäynnissä Aspocomp S.A.S.:n entisiä työntekijöitä vastaan Ranskan korkein
oikeus on 11.10.2006 tekemällään päätöksellä palauttanut Aspocompin tekemän
valituksen oikeuden käsittelylistalle. Yhtä työntekijää lukuun ottamatta entiset
työntekijät antoivat suostumuksensa palauttamiseen. Suostumusta vastaan Aspocomp
asetti vakuuden valitustuomioistuimen päätöksen mukaisen mahdollisen
maksuvelvollisuuden turvaamiseksi. Yhdelle työntekijälle Aspocomp suoritti
valitustuomioistuimen päätöksen mukaisen 30 702 euron korvauksen. Mikäli korkein
oikeus kumoaa valitustuomioistuimen päätöksen, Aspocompilla on oikeus periä
maksettu korvaus takaisin. Korkeimman oikeuden päätöstä odotetaan keväällä 2007.

Kuten Aspocompin osavuosikatsauksessa 9.8.2006 on selostettu, korkein oikeus
poisti Aspocompin valituksen käsittelylistalta joulukuussa 2005. Päätöksen
perustana oli se, että Aspocomp Group Oyj ei ole maksanut ranskalaisen
valitustuomioistuimen maaliskuussa 2005 tekemän päätöksen mukaisia noin 11
miljoonan euron korvauksia Aspocomp S.A.S.:n entisille työntekijöille. Ranskan
lainsäädännön mukaan alemman oikeusasteen eli valitustuomioistuimen päätös tulee
normaalisti panna täytäntöön, vaikka siitä on tehty valitus korkeimpaan
oikeuteen.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Maire Laitinen, puh. (09) 7597 0723.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja
elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä
on vahva asema komponenttitoimittajana mobiileihin päätelaitteisiin, minkä
lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa toimittajana
autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme globaaleille
asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa,
Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 154 miljoonaa euroa
ja henkilöstömäärä noin 3 400.

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com