ASPOCOMP PURKAA ENTISEN RANSKAN TYTÄRYHTIÖNSÄ KONKURSSIIN LIITTYVÄÄ VARAUSTA

Julkaistu:
2013-07-05 08:00:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Pörssitiedote

ASPOCOMP PURKAA ENTISEN RANSKAN TYTÄRYHTIÖNSÄ KONKURSSIIN LIITTYVÄÄ VARAUSTA

Espoo, Suomi, 2013-07-05 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 5.7.2013 klo 9.00

Aspocomp purkaa entisen ranskalaisen tytäryhtiönsä konkurssiin liittyvää sulkemiskuluvarausta noin 0,9 miljoonalla eurolla. Varauksen purkamisella on samansuuruinen positiivinen vaikutus vuoden 2013 toisen neljänneksen tulokseen rahoituserien jälkeen.

Varausta puretaan, koska Ranskan lainsäädännön mukaan mahdollisuus nostaa uusia kanteita tapaukseen liittyen päättyi kesäkuussa 2013. Aspocompin saamien tietojen mukaan uusia kanteita ei ole nostettu, joten niitä varten tehty varaus voidaan purkaa.

Aspocompin ranskalainen tytäryhtiö meni konkurssiin vuonna 2002. Konkurssista seuranneiden riitojen seurauksena Ranskan korkein oikeus lopulta velvoitti Aspocompin maksamaan tytäryhtiönsä 388 entiselle työntekijälle vahingonkorvauksina yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Yhtiö suoritti maksun vuonna 2007. Tammikuun 2009 ja syyskuun 2012 välisenä aikana Ranskan Evreuxin työtuomioistuin ja Rouenin valitustuomioistuin ovat eri päätöksillä velvoittaneet Aspocompin maksamaan tytäryhtiönsä 20 entiselle työntekijälle vahingonkorvauksina yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa lisättynä lainmukaisilla koroilla.

Edellä mainittujen 20 entisen työntekijän osalta Aspocomp on päässyt sopimukseen seitsemän kanssa. Yhtiö on lisäksi valittanut Helsingin hovioikeuteen Helsingin käräjäoikeuden ratkaisusta, jossa 13:sta entistä työntekijää koskeva Rouenin valitustuomioistuimen päätös vahvistettiin täytäntöönpanokelpoiseksi Suomessa. Aspocomp pitää tuomiota Suomen oikeusjärjestyksen vastaisena ja vaatii, ettei sitä tunnusteta.

Yhtiön tämän hetkisen näkemyksen mukaan ranskalaisen tytäryhtiön konkurssiin liittyvät riskit rajoittuvat edellä mainittuun avoimeen valitukseen koskien 13 entisen työntekijän korvausvaatimuksia. Riskin arvioidaan olevan noin 0,8 miljoonaa euroa mukaan lukien mahdolliset korot ja vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Yhtiön taseeseen jää vastaavan suuruinen varaus eli toteutuessaan riskillä ei olisi tulosvaikutusta.

Aspocompin taseessa ei ole muita sulkemiskuluvarauksia.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 020 775 6860, sami.holopainen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Sami Holopainen, toimitusjohtaja

www.aspocomp.com

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaita luomaan suorituskyvyltään ja kustannustehokkuudeltaan kaikkein optimaalisimmat piirilevyt. Hyvin hiotut tuotantolinjat toteuttavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Volyymivälityspalvelumme mahdollistaa kaikkien olemassa olevien piirilevyteknologioiden kustannustehokkaan hyödyntämisen.

Piirilevy on pääasiallinen yhteen liittämismenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toimii sähköisenä yhteen liittäjänä sekä komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.