ASPOCOMP OSTAA KIINAN YHTEISYRITYKSEN; INTIAN INVESTOINTI JA AIKATAULU TARKENTUNEET

15.03.2007

ASPOCOMP OSTAA KIINAN YHTEISYRITYKSEN; INTIAN INVESTOINTI JA AIKATAULU TARKENTUNEET


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE (KORJATTU TIEDOTE) 15.3.2007 klo 18.15

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on tänään päättänyt ostaa taiwanilaiselta Chin-Poon Holdingsiltä 49 prosentin vähemmistöosuuden yhtiöiden Suzhoussa, Kiinassa sijaitsevasta yhteisyritys ACP Electronics Ltd:stä 37,8 miljoonan euron nettokauppahinnalla. Kauppaa koskevat sopimukset allekirjoitetaan 16.3.2007 ja kaupan ennakoidaan toteutuvan maaliskuun aikana. Sillä on välitön positiivinen vaikutus Aspocompin tulokseen. Bruttokauppahintaa – 44,6 miljoonaa euroa – pienentää Chin-Poonin 6,8 miljoonan euron arvoiset laiteostot ACP Electronicsiltä. Myytävät laitteet ovat Aspocompille tarpeettomia, koska ne eivät sovellu HDI-teknologian tuotantoon.

Kauppa suunnitellaan rahoitettavaksi 40 miljoonan euron markkinaehtoisella lainalla, jonka myöntää Standard Chartered Bank Hongkong. Osana rahoitusjärjestelyä Aspocomp antaa ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2007 myöntämän valtuutuksen nojalla pankille 4 miljoonaa optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään yhtä monta Aspocompin osaketta. Optioiden merkintähinta tulee vastaamaan Aspocompin osakkeiden markkinahintaa kaupantekohetkellä. Rahoitusjärjestelystä ja optioehdoista tullaan antamaan erillinen tiedote.

"Hankittuaan ACP Electronicsin koko osakekannan Aspocomp saa täyden hyödyn tehtaan kannattavuudesta ja kassavirrasta ja kykenee palvelemaan globaaleja asiakkaitaan entistä tehokkaammin. Koska tavoitteemme on nostaa vaativan teknologian HDI-piirilevyjen tuotantokapasiteettia Kiinassa, pyrimme muuttamaan Chin-Poonilta kaupassa vapautuvan tehdastilan HDI-käyttöön vuoden 2008 aikana", kertoo toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman. Samoissa tiloissa toimii myös HDI-piirilevyjä jo vuodesta 2001 valmistanut tehdas, jonka alkuperäinen tuotantokapasiteetti on kolminkertaistettu noin 40 miljoonaan piirilevyyn vuosittain. Koko ACP Electronicsin HDI-piirilevykapasiteetin arvioidaan nousevan yhteensä noin 78 miljoonaan kappaleeseen vuonna 2008.

Osana investointiohjelmaansa Aspocomp jatkaa myös uuden HDI-piirilevytehtaan rakentamista Chennaihin Intiaan. Uuden arvion mukaan investoinnin määrä tulee olemaan noin 100 miljoonaa euroa, josta noin 80 miljoonaa euroa muodostuu investoinneista rakennukseen ja laitteisiin ja noin 20 miljoonaa euroa käyttöpääomasta, koroista ja käynnistyskustannuksista.

Intian tehtaan suunnittelu, prosessimääritykset sekä laitteiden ja rakennuksen kilpailutus on viety päätökseen ja tehtaan rakentamiseen tarvittavat viranomaisluvat myönnetty. Projektin arvioidaan viivästyvän muutamalla kuukaudella, koska viranomaislupien saanti ja tehtaan sekä jätteidenkäsittelyvaiheiden suunnittelu on vienyt ennakoitua kauemmin. Koetuotannon ennakoidaan siten käynnistyvän vuoden 2008 alussa ja täysimittaisen tuotannon vuoden 2008 ensimmäisen puoliskon aikana.

Aspocomp harkitsee myös oman pääoman vahvistamista 20-25 miljoonan euron suuruisella merkintäoikeusannilla. Yhtiö tiedotti asiasta 15.2.2007.

Aspocomp neuvottelee parhaillaan Intian investoinnin osittaisesta rahoittamisesta pitkäaikaisilla lainoilla. Neuvottelujen kestoa ei tällä hetkellä voida arvioida eikä yhtiöllä ole varmuutta siitä, johtavatko ne sopimuksiin.

Kiinassa ja Intiassa tarvittavien investointien määräksi ACP Electronicsin vähemmistöosuuden oston jälkeen arvioidaan yhteensä noin 130 miljoonaa euroa. Investoinnit ovat tärkeä osa Aspocompin aggressiivista kasvustrategiaa. Yhtiö keskittyy kasvavassa määrin teknologisesti vaativampiin HDI-piirilevyihin ja tavoittelee kasvua lisäämällä investointeja erityisesti Aasiassa, joka on nopeimmin laajentuva HDI-piirilevyjen markkina.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä on vahva asema komponenttitoimittajana mobiileihin päätelaitteisiin, minkä lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa toimittajana autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme globaaleille asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 149 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 3 350.

Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com