ASPOCOMP LASKEE LIIKEVAIHTO- JA LIIKETULOSENNUSTETTAAN VUODELLE 2015

Julkaistu:
2015-08-13 13:00:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Pörssitiedote

ASPOCOMP LASKEE LIIKEVAIHTO- JA LIIKETULOSENNUSTETTAAN VUODELLE 2015

Espoo, Suomi, 2015-08-13 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 13.8.2015 klo 14.00

Aspocomp laskee liikevaihto- ja liiketulosennustettaan vuodelle 2015, sillä kolmen suurimman asiakkaan kysyntä oli selvästi ennakoitua heikompaa ja toimitukset pienenivät peräti 4,5 miljoonaa euroa vuoden takaiseen vertailuajanjaksoon nähden. Muiden asiakkaiden osalta kysyntä on kehittynyt strategian mukaisesti ja kasvanut noin 30 prosenttia (1,3 M€) viime vuoden vastaavaan vertailujaksoon nähden. Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan 18 miljoonan ja 20 miljoonan euron välillä ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä -0,7 miljoonan ja 0,5 miljoonan euron välillä.

Asiakaskunnan kasvattaminen on myös kehittynyt suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on rakentaa selvästi laajempi asiakaskunta tämän ja ensivuoden aikana jolloin yksittäisten asiakkuuksien kysynnän vaihtelut ja jaksotukset eivät heiluta yhtiön liikevaihtoa ja tulosta niin voimakkaasti.

Myynnin ennakoidaan kasvavan vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä, sillä toimitukset pääasiakkaille arvioidaan kasvavan ja normalisoituvan vasta syyskuusta alkaen.

Ennakkotietona Aspocompin tammi-kesäkuun liikevaihto on 8,9 miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -0,2 miljoonaa euroa. Yhtiö kirjaa noin 0,2 miljoonan euron kertakulun Teuvan tehtaan sulkemiskuluista. Aiempi 1,5 miljoonan euron varaus ylittyi noin 0,2 miljoonalla eurolla pääosin irtisanomiskustannusten osalta. Katsauskauden raportoitu liiketulos on noin 0,4 miljoonaa euroa negatiivinen.

Aikaisemmassa ennusteessaan (osavuosikatsaus 28.4.2015) Aspocomp arvioi vuoden 2015 liikevaihdon olevan 20 miljoonan ja 25 miljoonan euron välillä ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä 0,0 miljoonan ja 2,0 miljoonan euron välillä.

Aspocompin osavuosikatsaus kaudelta 1.1.–30.6.2015 julkaistaan 20.8.2015.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä toteuttaen asiakkaiden piirilevytarpeet kokonaisvaltaisesti. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Tarjoamme asiakkaillemme palveluliiketoiminnan keinoin teknologiaratkaisuja ja kilpailukykyisempiä tuotteita yhdestä osoitteesta, teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.