ASPOCOMP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2003


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 klo 8.00 1(12)

ASPOCOMP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2003

– Vuoden 2003 liikevaihto oli 182,3 miljoonaa euroa (182,9 miljoonaa
euroa vuonna 2002), tulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-18,6 miljoonaa
euroa). Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 10,0
miljoonaa euroa.

– Neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 3,9 % verrattuna
kolmanteen vuosineljännekseen ja oli 50,5 miljoonaa euroa. Neljännen
neljänneksen tulos ennen satunnaisia eriä nousi 2,0 miljoonaan euroon
kolmannen neljänneksen 0,7 miljoonasta eurosta.

– Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan osakkeenomistajille 0,30
euroa osakkeelta.

LIIKEVAIHTO JA TULOS, LOKA-JOULUKUU 2003 (vertailuluvut 10-12 / 2002)

Vaikka neljännen neljänneksen yleinen taloudellinen ilmapiiri oli
edelleen epävakaa, maailmanlaajuinen piirilevyteollisuuden
kapasiteetin käyttöaste oli edellistä neljännestä parempi.

Aspocomp-konsernin liikevaihto vuoden neljännellä neljänneksellä oli
50,5 miljoonaa euroa (51,6 miljoonaa euroa). Yhdysvaltain dollari
heikkeni euroon verrattuna, voimakkaimmin joulukuussa. Yhdysvaltain
dollarin heikkenemisen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli noin 3
miljoonaa euroa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä Yhdysvaltain
dollarin keskikurssi euroon verrattuna oli noin 6 % kolmannen
neljänneksen kurssitason alapuolella ja noin 19 % vuoden 2002
neljännen neljänneksen tason alapuolella.

Liiketulos ennen poistoja oli 8,3 miljoonaa euroa (12,2 miljoonaa
euroa). Liiketulos oli 2,0 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa).
Nettorahoituskulut olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa).
Tulos ennen veroja oli 1,8 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa).
Tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 3,9 miljoonaa euroa
(5,1 miljoonaa euroa). Tulos osaketta kohti oli 0,39 euroa (0,51
euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 16,2 miljoonaa euroa (17,4
miljoonaa euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOS, TAMMI-JOULUKUU 2003 (vertailuluvut 1-12 / 2002)

Aspocomp-konsernin liikevaihto 1.1. – 31.12.2003 oli 182,3 miljoonaa
euroa (182,9 miljoonaa euroa). Yhdysvaltain dollarin heikkenemisen
negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli noin 10,0 miljoonaa euroa.

Strategian mukainen asiakaspohjan laajentaminen etenee suunnitelmien
mukaan. Konsernin viiden suurimman asiakkaan, Nokian, Sanmina-SCI:n,
Elcoteqin, Siemensin ja Ericssonin osuus liikevaihdosta tilikaudella
oli 59 % (viiden suurimman osuus edellisenä tilikautena oli 68 %).
Liiketulos ennen poistoja oli 24,4 miljoonaa euroa (7,2 miljoonaa
euroa). Liiketulos oli -5,3 miljoonaa euroa (-23,2 miljoonaa euroa).
2(12)
Katsauskauden liiketulos sisältää 4,3 miljoonan euron kertaluontoiset
erät, joista 3,6 miljoonaa euroa syntyi Padasjoen piirilevytehtaan
toiminnan supistamisesta. Nettorahoituskulut pienenivät 1,3
miljoonaan euroon (2,7 miljoonaa euroa).

Tulos ennen satunnaisia eriä oli -6,6 miljoonaa euroa (-25,9
miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja oli -6,6 miljoonaa euroa (-25,9
miljoonaa euroa) ja tulos tarkastelukaudelta verojen ja
vähemmistöosuuden jälkeen oli -0,9 miljoonaa euroa (-18,6 miljoonaa
euroa). Tulos osaketta kohti oli -0,09 euroa (-1,86 euroa). Oma
pääoma osaketta kohti oli 10,20 euroa (10,85 euroa). Liiketoiminnan
rahavirta oli 25,4 miljoonaa euroa (26,0 miljoonaa euroa).

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

10-12/03 10-12/02 1-12/03 1-12/02
Piirilevyt
Liikevaihto, MEUR 38,5 43,7 142,5 150,0

Piirilevyt
Liiketulos, MEUR -0,1 3,9 -11,1 -24,0

Mekaniikka ja Modulit
Liikevaihto, MEUR 12,0 7,9 39,8 32,9

Mekaniikka ja Modulit
Liiketulos, MEUR 2,2 0,9 5,8 0,8

Piirilevyt loka-joulukuu 2003 (vertailuluvut 10-12 / 2002)

Piirilevysegmentin liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli
38,5 miljoonaan euroon (10-12/2002: 43,7 miljoonaa euroa).
Heikentyneen Yhdysvaltain dollarin negatiivinen vaikutus
piirilevysegmentin liikevaihtoon oli noin 3 miljoonaa euroa. Aasian
liikevaihto kasvoi lähes 97 % ja oli 40 % (26 %) segmentin
liikevaihdosta.
Liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa).

Piirilevyt tammi-joulukuu 2003 (vertailuluvut 1-12 / 2002)

Piirilevysegmentin katsauskauden liikevaihto laski 142,5 miljoonaan
euroon (1-12/2002: 150,0 miljoonaa euroa). Heikentyneen Yhdysvaltain
dollarin negatiivinen vaikutus segmentin liikevaihtoon oli noin 10,0
miljoonaa euroa. Liiketulos oli -11,1 miljoonaa euroa (-24,0
miljoonaa euroa). Konsernin kaikkien piirilevytehtaiden
käyttöasteiden ennakoidaan nousevan loppuvuotta 2004 kohti.

Padasjoen piirilevytehtaan toimintaa supistettiin merkittävästi
liiketoimintaympäristön muutosten seurauksena 26.5.2003 päättyneiden
yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen. Tehtaan osuus koko konsernin
liikevaihdosta vuonna 2002 oli noin 5 %.
3(12)
Toiminnan supistamisesta aiheutunut kertaluontoinen kulu oli 3,6
miljoonaa euroa, josta käyttöomaisuuden osuus oli 2,7 miljoonaa euroa
ja henkilöstökulujen osuus 0,5 miljoonaa euroa.
Aspocomp-konserniin kuuluva Aspocomp Oy myi Teuvan piirilevytehtaan
liiketoiminnan ja siihen liittyvän käyttö- ja vaihto-omaisuuden Cibo-
Print Oy:lle. Liiketoiminnan luovutuksella ei ole olennaista
vaikutusta Aspocomp-konsernin tulokseen. Vastuu liiketoiminnasta
siirtyi ostajalle syyskuun 2003 alussa. Aspocomp Oy:stä tuli yhtiön
osakas 19,1 prosentin osuudella.
Teuvan piirilevytehtaan osuus Aspocomp-konsernin liikevaihdosta
vuonna 2002 oli noin 6 prosenttia.

Aspocomp-konserniin kuuluva P.C.B. Center (Thailand) Co., Ltd.
kasvatti kesällä 2003 omistusosuutensa tytäryhtiössään Calcorp
Ltd:ssä 100 %:iin (aikaisemmin 50 %). Ristiinomistuksen eliminoinnin
seurauksena Aspocomp-konsernin omistusosuus ja äänivalta P.C.B.
Centerissä kasvoi 56,4 %:iin.

Mekaniikka ja Modulit, MM, loka-joulukuu 2003 (vertailuluvut 10-12 /
2002)

Mekaniikka ja modulit -segmentin viimeisen neljänneksen liikevaihto
oli 12,0 miljoonaa euroa (7,9 miljoonaa euroa). Lisääntynyt myynti
tietoliikennemarkkinoilla toimiville asiakkaille nosti segmentin
liiketuloksen 2,2 miljoonaan euroon eli 18,1 %:iin liikevaihdosta
(0,9 miljoonaa euroa; 11,4 %).

Mekaniikka ja Modulit, MM, tammi-joulukuu 2003 (vertailuluvut 1-12 /
2002)

Mekaniikka ja modulit -segmentin katsauskauden liikevaihto nousi 39,8
miljoonaan euroon (1-12/2002: 32,9 miljoonaa euroa). Segmentin
liiketulos oli 5,8 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa).

T&K -yhteisyritykset

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen keskittyvien yhteisyritysten,
Asperation Oy:n ja Imbera Electronics Oy:n, toiminta edistyi
katsauskaudella suunnitelmien mukaan.

Aspocomp Group Oyj:n ja Perlos Oyj:n yhdessä omistama tutkimus- ja
tuotekehitysyhtiö Asperation Oy esitteli 19.9.2003 kehitystyönsä
ensimmäiset tulokset sijoittajille, analyytikoille ja medialle
järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Helsingissä. Yhtiö esitteli kaksi
uutta tuotekonseptia: matkapuhelimen kuoreen integroidun kaiuttimen
ja mikrofonin. Ratkaisujen etuina ovat muun muassa keveys, ohuus,
akustinen laatu, kilpailukykyiset valmistuskustannukset sekä aiempaa
suurempi vapaus ja joustavuus tuotesuunnittelussa. Ratkaisujen
periaatteille, rakenteille ja valmistustavalle on haettu patentit.

Liiketoiminta alueittain

4(12)
Aspocomp-konsernin vuoden 2003 liikevaihto verrattuna edellisen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon jakautui alueittain seuraavasti:
Eurooppa 66 % (56 %), Aasia 17 % (17 %) ja Etelä- ja Pohjois-Amerikka
17 % (27 %). Siirtymä Etelä- ja Pohjois-Amerikasta Eurooppaan johtui
Aspocompin asiakkaiden tuoteprojektien elinkaarista.

Konsernin tuotteista valmistettiin katsauskauden aikana 69 %
Euroopassa (78 %) ja 31 % Aasiassa (22 %).

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli hyvä. Korolliset

nettovelat olivat 24,8 miljoonaa euroa (40,5 miljoonaa euroa)
sisältäen 26,3 miljoonaa euroa (30,5 miljoonaa euroa)
konsernitaseeseen konsolidoituja rahoitusleasingvelkoja. Konsernin
likvidit varat olivat 29,8 miljoonaa euroa (19,7 miljoonaa euroa) ja
nettovelkaantumisaste oli 20,3 % (30,0 %). Nettovelkaantumisaste
ilman konsolidoituja rahoitusleasingvelkoja oli -1,3 % (7,4 %).
Korottomat velat olivat 37,1 miljoonaa euroa (26,1 miljoonaa euroa).

Investoinnit olivat 13,8 miljonaa euroa (19,7 miljoonaa euroa) eli
7,6 % liikevaihdosta (10,8 %). Investoinnit jakautuivat Aasiaan, 7,2
miljoonaa euroa, ja Eurooppaan, 6,6 miljoonaa euroa.
Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta oli 0,7 % (1,5 %).
Konsernin omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 57,1 % (61,0 %).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2003 oli 10.041.026 ja
osakepääoma 10.041.026 euroa. Kokonaismäärästä oli yhtiön
omistuksessa 100.000 osaketta. Omien osakkeiden määrällä oikaistu
osakemäärä oli 9.941.026 osaketta. Yhteensä 2.462.800 Aspocomp Group
Oyj:n osaketta vaihtui tilikauden aikana Helsingin
Arvopaperipörssissä. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 21.696.045,81
euroa. Osakkeiden alin kaupantekokurssi oli 6,11 euroa, ylin 12,25
euroa ja keskikurssi 8,81 euroa. Päätöskurssi 31.12.2003 oli 11,60
euroa ja yhtiön markkina-arvo 115.315.901,60 euroa.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakepääomasta oli 12,43 %
ja ulkomaalaisomistuksen 1,04 %.

Sampo Oyj ilmoitti 18.9.2003, että Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon
osuus Aspocomp Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on
17.9.2003 tehdyn osakekaupan johdosta ylittänyt 10 %.

If Skadeförsäkring Holding Ab ilmoitti 18.9.2003., että If
Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n osuus Aspocomp Group Oyj:n osakepääomasta
ja äänimäärästä on 17.9.2003 tehdyn osakekaupan johdosta alittanut 5
%.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 4.4.2003
valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä
uusmerkinnästä ja /tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta.
5(12)
Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.
Valtuutuksia ei ole käytetty.
Varsinainen yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille maksetaan
tilivuodelta 2002 osinkoa 0,25 euroa osakkeelta.
Aspocomp Group Oyj 10.12.2003 kokoonkutsuttu ylimääräinen yhtiökokous
päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2002
jaettiin lisäosinkoa 0,05 euroa osakkeelta eli yhteensä 497.051,30
euroa.
Aspocomp Group Oyj:n vahvistetut veroylijäämät 31.12.2002 olivat 12,8
miljoonaa euroa ja vahvistetut tappiot 29,3 miljoonaa euroa.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 20.11.2003 määritellyt
yhtiön pitkäaikaisen osinkopolitiikan. Osinkopolitiikkaa
määritellessään hallitus on arvioinut yhtiön osakekohtaista
osinkotavoitetta suhteessa pitkäaikaisiin tulos- ja
kassavirtanäkymiin ylläpitoinvestointien jälkeen.
Hallituksen tavoitteena on vuosittain esittää jaettavaksi osinkoa
siten, että pitkällä aikavälillä osinko on vähintään 0,30 euroa
osakkeelta tilivuotta kohden nykyisellä liikkeellelasketulla
osakemäärällä.

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön keskimäärä 1.1.-31.12.2003 oli 3.330,
vastaavana aikana edellisenä vuonna se oli 3.075. Henkilöstön määrä
tilikauden lopussa oli 3.426 (2.907).

Keskimäärä Keskimäärä Määrä Määrä
2003 2002 2003 2002
1.1.-31.12. 1.1.-30.12. 31.12. 31.12.

Eurooppa 1.053 1.503 955 1.076
Thaimaa 1.296 862 1.360 973
Kiina 981 710 1.111 858
Yhteensä 3.330 3.075 3.426 2.907

Aspocomp Oy:n Padasjoen tehtaan yhteistoimintaneuvotteluesitys
annettiin 9.4.2003 ja neuvottelut päättyivät 26.5.2003. Neuvottelujen
jälkeen Padasjoen tehtaan toimintaa supistettiin merkittävästi
liiketoimintaympäristön muutosten seurauksena. Osa henkilöstöstä
sijoitettiin konsernin muihin toimipisteisiin, toimintoja Padasjoella
jatkaa noin 30 henkilöä ja noin 40 henkilön työsuhde päättyi.
Padasjoen piirilevytehtaan henkilöstön osuus koko konsernin
henkilöstöstä vuonna 2002 oli noin 3 %.

Teuvan piirilevytehtaan liiketoiminnan ja siihen liittyvän käyttö- ja
vaihto-omaisuuden myynnin seurauksena koko tehtaan henkilöstö siirtyi
Cibo-Print Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.
Teuvan piirilevytehtaan henkilöstömäärä oli 31.8.2003 noin 80.
Aspocomp Oy omistaa 19,1 % Cibo-Print Oy:n osakekannasta.

6(12)
Aspocomp-konsernissa on käytössä jokaisen henkilöstöön kuuluvan
kattavat kannustejärjestelmät. Suomessa tehdasorganisaatioiden
henkilöstö kuuluu nk. tulospalkkiojärjestelmän piiriin ja
tehdasorganisaatioiden ulkopuoliset toimihenkilöt TLA (taloudellinen
lisäarvo) -perusteisen palkanlisäjärjestelmän piiriin. Kiinan ja
Thaimaan yhtiöillä on omat kannustejärjestelmänsä.
Katsauskauden aikana otettiin käyttöön johdolle ja tietyille
avainhenkilöille suunnattu osakekurssisidonnainen
kannustejärjestelmä. Järjestelmä edellyttää, että sen piiriin
kuuluvat henkilöt omistavat Aspocomp Group Oyj:n osakkeita.
Järjestelmään kuuluville maksettava palkanlisä perustuu yhtiön
osakkeen kurssikehitykseen lähimmän kahden vuoden aikana ja
mahdollinen palkanlisä maksetaan kesäkuussa 2005 edellyttäen, että
henkilön työsuhde konserniin on edelleen voimassa.
Yksittäinen henkilö ei voi konsernissa kuulua kuin yhden
kannustejärjestelmän piiriin.

Aspocomp Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.10.1999
optio-oikeuksien antamisesta Aspocomp-konsernin erikseen nimettäville
avainhenkilöille sekä Aspocomp Group Oyj:n kokonaan omistamalle
tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 750.000 kappaletta. Optio
oikeuksista 375.000 merkitään kirjaimella A ja 375.000 kirjaimella B.
Osakkeiden merkintä alkoi A-optio-oikeuksien osalta 1.11.2001 ja B
optio-oikeuksien osalta 1.11.2003. Osakemerkinnän aika kaikilla
optio-oikeuksilla päättyy 30.11.2005. Osakkeen merkintähinta on 25
euroa vähennettynä ennen merkintää maksetuilla osingoilla.
Tämänhetkinen merkintähinta optio-oikeuksilla on 23,70 euroa/osake.
Aspocomp Group Oyj:n hallitus valmistelee vuoden 1999 optio-ohjelman
lakkauttamista ja A- ja B-optio-oikeuksien mitätöimistä.

HALLINTO

Aspocomp Group Oyj:n 4.4.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti,
että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi ja valitsi erovuorossa
olleen Gustav Nybergin jatkamaan hallituksen jäsenenä.
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Hallitus järjestäytyi heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi
puheenjohtajaksi Tuomo Lähdesmäen ja varapuheenjohtajaksi Jorma
Elorannan. Hallitus valitsi kompensaatiotyöryhmän ja nimitystyöryhmän
jäseniksi Tuomo Lähdesmäen, joka toimii työryhmien puheenjohtajana,
ja Jorma Elorannan. Tarkastustyöryhmän jäseniksi hallitus valitsi
Gustav Nybergin, joka toimii työryhmän puheenjohtajana, ja Karl Van
Hornin.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti myös, että
hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan vuosipalkkioina. Hallituksen
jäsenet päättivät, sisäpiirisäännösten asettamat rajoitukset
huomioiden, että kukin hallituksen jäsen hankkii suoraan tai
määräysvaltayhteisönsä kautta 40 %:lla bruttopalkkiostaan yhtiön
osakkeita 6.5. – 15.6.2003 välisenä aikana. Hallituksen jäsenet ovat

7(12)
päättäneet, etteivät luovu hankkimistaan osakkeista ennen vuoden 2004
varsinaista yhtiökokousta.

Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja Jarmo Niemi pyysi eroa
tehtävästään 14.8.2003 alkaen. Aspocomp Group Oyj:n hallitus hyväksyi
Niemen eronpyynnön toimitusjohtajan tehtävästä ja sopi hänen
kanssaan, että hän on Aspocompin hallituksen käytettävissä vuoden
2003 loppuun saakka.Yhtiön toimitusjohtajan tehtäviä on hoitanut
14.8.2003 alkaen toistaiseksi yhtiön toimitusjohtajan sijainen,
talousjohtaja Pertti Vuorinen.

Hallitus on katsauskauden jälkeen, 2.2.2004, valinnut yhtiön uudeksi
toimitusjohtajaksi diplomi-insinööri Maija-Liisa Frimanin. Hän
aloittaa toimessaan viimeistään 1.5.2004.

YMPÄRISTÖ

Aspocomp-konsernin ympäristöasioita kehitetään jatkuvasti
Kansainvälisen kauppakamarin ympäristöjohtamiselle asettamien
periaatteiden mukaisesti.

Kiinan piirilevytehtaan, ACP Electronics Co., Ltd:in,
ympäristöjärjestelmä sertifioitiin katsauskauden aikana, kesäkuussa,
jonka jälkeen kaikilla Aspocomp-konsernin tuotantolaitoksilla on
sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä.

OIKEUDENKÄYNNIT

Ranskalaisen Aspocomp S.A.S:n toiminnan lopettamiseen liittyvät
oikeusprosessit ovat kesken. Käytettävissä oleviin asiantuntija-
arvioihin perustuen haasteet ja niissä esitetyt vaatimukset ovat
vailla perustetta. Näin ollen haasteilla ei ole vaikutusta yhtiön
tulokseen eikä tase- tai rahoitusasemaan.

IFRS -SÄÄNNÖSTEN KÄYTTÖÖNOTTO

Aspocomp-konserni siirtyy IFRS -raportointiin vuoden 2005 alusta.
Aspocompissa on jo vuodesta 1999 lähtien sovellettu kaikkien
rahoitusleasinghyödykkeiden aktivointia ja vastaavien velkojen
kirjaamista. Valmistevarastojen kiinteät kulut on aktivoitu ja
laskennalliset verovelat ja -saamiset on kirjattu. Kotimaisten
konserniyhtiöiden työsuhde-etuudet on pääosin kirjattu. Näin ollen
tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden muutoksilla ei arvioida olevan
olennaista vaikutusta konsernin tulokseen, eikä tase- tai
rahoitusasemaan.

HALLITUKSEN OSINGONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa 2.4.2004 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan osakkeenomistajille 0,30 euroa
osakkeelta. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 16.4.2004, jolloin
osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2004.
8(12)
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Matkapuhelinmarkkinoiden arvioidaan kasvavan nopeammin kuin vuonna
2003. Auto- ja teollisuuselektroniikkateollisuuden tasaisen vuotuisen
kasvun arvioidaan jatkuvan ja tietoliikenneverkkomarkkinoiden
odotetaan elpyvän kuluvana vuonna.

Piirilevytuotannon kapasiteettitilanteen odotetaan kohentuvan ja
piirilevyteollisuuden kasvavan vuonna 2004.

Aspocompin liikevaihdon arvioidaan kasvavan huomattavasti vuonna 2004
ja kasvun painottuvan vuoden loppupuolelle. Aasian yksiköiden osuuden
konsernin liikevaihdosta odotetaan vuonna 2004 olevan noin 40 %.
Asperation Oy ja Imbera Electronics Oy suunnittelevat
tuoteprojektiensa kaupallistamista vuonna 2004.

Koko vuoden 2004 liiketuloksen ennakoidaan olevan positiivinen.
Alkuvuosi tulee olemaan haasteellinen, mutta selvästi parempi kuin
vuoden 2003 alku. Rahoitusaseman ennakoidaan säilyvän vakaana.

TULOSLASKELMA, LOKA-JOULUKUU

10-12/03 10-12/02
MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 50,5 100,0 51,6 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 1,0 0,0 0,0
Poistot ja arvonalentumiset 6,3 12,5 7,3 14,2

LIIKEVOITTO 2,0 4,0 4,8 9,3

Rahoitustuotot ja -kulut -0,2 -0,5 -0,4 -0,8

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA
ERIÄ JA VEROJA 1,8 3,5 4,4 8,5

Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0

VOITTO ENNEN VEROJA 1,8 3,5 4,4 8,5

Vähemmistöosuus 0,2 0,4 0,7 1,4

KATSAUSKAUDEN VOITTO 3,9 7,8 5,1 10,0

TULOS/OSAKE, euroa 0,39 0,51

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin
9(12)
kohdistuva osuus.

RAHOITUSLASKELMA
10-12/03 10-12/02
MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 16,2 17,4
Investointien rahavirta -4,8 -6,1
Rahavirta ennen rahoitusta 11,4 11,3
Pitkäaikaisen rahoituksen vähennys -1,3 -7,7
Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys 0,3 5,3
Maksetut osingot -0,5 –
Muut rahoituserät – –
Rahoituksen rahavirta -1,4 -2,4
Rahavarojen lisäys/vähennys 10,0 11,6
Rahavarat kauden lopussa 29,8 19,7

TULOSLASKELMA, TAMMI-JOULUKUU 2003

1-12/03 1-12/02
MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 182,3 100,0 182,9 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 1,2 0,7 1,0 0,6
Poistot ja arvonalentumiset 29,7 16,3 30,4 16,6

Kertaluontoiset erät 4,3 27,7
(sisältyvät poistoihin ja muihin kuluihin)

LIIKEVOITTO/TAPPIO -5,3 -2,9 -23,2 -12,7

Rahoitustuotot ja -kulut -1,3 -0,7 -2,7 -1,5

VOITTO/TAPPIO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA -6,6 -3,6 -25,9 -14,2

Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0

VOITTO/TAPPIO ENNEN
VEROJA -6,6 -3,6 -25,9 -14,2

Vähemmistöosuus 2,2 1,2 3,7 2,0

KATSAUSKAUDEN VOITTO/
TAPPIO -0,9 -0,5 -18,6 -10,1

TULOS/OSAKE, euroa -0,09 -1,86

10(12)
Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin
kohdistuva osuus.

TASE
12/03 12/02 Muutos
MEUR MEUR %
Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 4,2 5,6 -26,6
Aineelliset hyödykkeet 105,2 131,3 -19,9
Sijoitukset 1,7 1,6 6,0

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 20,8 20,0 4,0
Saamiset 52,7 43,9 19,8
Sijoitukset 20,8 0,0
Rahat ja pankkisaamiset 8,9 19,7 -54,5

VASTAAVAA YHTEENSÄ 214,2 222,2 -3,6

Oma pääoma

Osakepääoma 10,0 10,0 0,0
Muu oma pääoma 92,1 98,6 -6,6
Vähemmistöosuus 20,5 27,3 -25,0
Pakolliset varaukset 1,7 2,1 -21,6
Pitkäaikainen vieras pääoma 28,7 38,4 -25,3
Lyhytaikainen vieras pääoma 61,3 45,7 34,0

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 214,2 222,2 -3,6

RAHOITUSLASKELMA
1-12/03 1-12/02

MEUR MEUR
Liiketoiminnan rahavirta 25,4 26,0
Investointien rahavirta -11,3 -19,7
Rahavirta ennen rahoitusta 14,1 6,4
Pitkäaikaisen rahoituksen vähennys -7,0 -6,7
Lyhytaikaisen rahoituksen
lisäys/vähennys 5,0 -3,8
Maksetut osingot -3,0 –
Muut rahoituserät – 1,8
Rahoituksen rahavirta -5,0 -8,7
Rahavarojen lisäys/vähennys 9,0 -2,4
Rahavarat kauden lopussa 29,8 19,7

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA
12/03 12/02

11(12)
Oma pääoma/osake, e 10,20 10,85

Omavaraisuusaste, % 57,1 61,0

Gearing, % 20,3 30,0

Bruttoinvestoinnit, milj. e 13,8 19,8

Henkilöstö keskimäärin 3.330 3.075

VASTUUSITOUMUKSET
12/03 12/02
MEUR MEUR
Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 8,0 9,6
Käyttöleasingvastuut 0,2 0,1
Muut vastuut 24,4 0,3

YHTEENSÄ 32,6 10,0

JOHDANNAISSOPIMUKSET

Valuuttatermiinit
Käypä arvo 0,0 0,0
Kohde-etuuden arvo 4,6 0,0

Sähköjohdannaiset
Käypä arvo 0,0 0,0
Kohde-etuuden arvo 0,7 0,0

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vantaalla helmikuun 11. päivänä 2004

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa vt. toimitusjohtaja Pertti Vuorinen,
puh. +358 9 7597 0714

ASPOCOMP GROUP OYJ

Pertti Vuorinen
vt. toimitusjohtaja

12(12)
TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle
pidetään 11.2.2003 klo 15.00 Helsingin World Trade Centerin 2.
kabinetissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. krs.

Tiedotustilaisuudessa esitettävä aineisto on saatavissa pdf-muodossa
yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.aspocomp.com.

ASPOCOMP LYHYESTI

Aspocomp-konserni tarjoaa elektroniikkateollisuudelle korkean
teknologian elektroniikkakomponentteja ja palveluita, kuten
piirilevyjä ja niihin liittyvää suunnittelupalvelua sekä mekaniikan
ja modulien valmistusta. Aspocompin valmistamia tuotteita käytetään
langattomissa päätelaitteissa, tietoliikenneverkoissa, autoissa ja
erilaisissa teollisuussovelluksissa.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita
Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna
2003 noin 180 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 3300.

Konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj listautui Helsingin Pörssiin
vuonna 1999.

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat
osavuosikatsaustiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat
aikanaan poiketa esitetyistä.
Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki
tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnnettuja ja
tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka
saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden tulosten, toiminnan
ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai
ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta,
toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta
koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset
ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet;
valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden
tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa
ja hyväksikäyttää investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa
liiketoimintansa laajentamista Euroopan ulkopuolella.

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com