ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2004


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 8.00 1(11)

ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2004

KOLMAS VUOSINELJÄNNES EDELLISVUODEN VASTAAVAA PAREMPI

Aspocompin kolmannen vuosineljänneksen 2004 liikevaihto kasvoi edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta ja oli 52,2 miljoonaa euroa (48,6). Osakekohtainen
tulos oli 0,18 euroa (0,14). Tammi-syyskuun 2004 liikevaihto nousi 152,7
miljoonaan euroon (131,8) ja osakekohtainen tulos 0,61 euroon (-0,48).

Vuoden 2004 kolmannen vuosineljänneksen pääkohdat (vertailuluvut 7-9/2003):

– Liikevaihto nousi 52,2 miljoonaan euroon (48,6). Aspocompin kiinalainen
tytäryhtiö ACP Electronics sekä Mekaniikka ja moduulit -segmentti ylsivät
vahvaan kasvuun. Suomen piirilevytehtaiden ja Thaimaan tytäryhtiön P.C.B.
Centerin liikevaihto oli edellisvuoden tasolla.

– Liikevoitto nousi 4,0 miljoonaan euroon (0,7). Korkeampi liikevoitto johtui
Piirilevysegmentin parantuneesta kannattavuudesta, mutta myös Mekaniikka ja
moduulit -segmentti ylsi selvästi edellisvuoden vastaavaa neljännestä parempaan
tulokseen.

– Tulos ennen veroja nousi 3,5 miljoonaan euroon (0,4) ja tulos osaketta kohden
0,18 euroon (0,14).

– Liiketoiminnan rahavirta oli 8,6 miljoonaa euroa (4,6) ja investoinnit 2,8
miljoonaa euroa (2,7).

Näkymät:

– Aspocompin neljännen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen
vuoden vastaavan neljänneksen tasolla. Liikevaihdon rakenteen arvioidaan
muuttuvan loka-joulukuussa: Aspocompin piirilevysegmentin odotetaan yltävän
maltilliseen kasvuun, mutta Mekaniikka ja moduulit -segmentin liikevaihdon
arvioidaan olevan edellisvuoden vastaavaa jaksoa alempi. Konsernin liiketuloksen
arvioidaan viimeisellä neljänneksellä jäävän edellisvuoden tasosta.

– Koko vuoden liikevaihto, liiketulos ja osakekohtainen tulos paranevat
merkittävästi edellisvuodesta.

ASPOCOMPIN TOIMITUSJOHTAJA MAIJA-LIISA FRIMAN:

”Aspocompin tuotteiden kysyntä jatkui kolmannella vuosineljänneksellä hyvänä.
Vahvinta myynnin kasvu oli kiinalaisen ACP Electronicsin HDI-levyjä
valmistavalla linjalla. Korkean teknologian HDI-levyjen osuus Piirilevysegmentin
liikevaihdosta nousi päättyneellä neljänneksellä 61 %:iin.

Kuluvana vuonna Mekaniikka ja moduulit -segmentin myynti on kasvanut erittäin
nopeaa vauhtia: kasvu ylsi päättyneellä neljänneksellä jo 32 prosenttiin.
Lyhyellä tähtäimellä segmentin kysyntä on kuitenkin heikentymässä, mikä
vaimentaa Aspocompin kasvua loppuvuonna sekä ensi vuoden alkupuolella. Kysynnän
lasku johtuu siitä, että Oulun tehtaan laajavolyyminen
tietoliikenneverkkomarkkinoille suunnattu tuote on tulossa elinkaarensa
loppuvaiheeseen. Uuteen teknologiaan perustuva vastaava tuote on kehitteillä.

2(11)
Aspocomp jatkaa edelleen lyhyellä tähtäimellä Salon tehtaan operatiivisen
tehokkuuden parantamista. Tehtaan valmistusprosesseja optimoidaan ja parannetaan
vastaamaan nopeatahtisia muutoksia, jotka syntyvät uusien tuotteiden asettamista
vaatimuksista.

Keskipitkällä aikavälillä Aspocompin tavoitteena on kasvaa huomattavasti
piirilevyalan yleistä kasvua nopeammin. Piirilevyteollisuudessa pyrimme
vahvistamaan markkinaosuuttamme sekä tasapainottamaan asemaamme matkapuhelin-,
tietoliikenne- ja autoteollisuuteen toimitettavissa tuotteissa. Toinen
ydinliiketoiminta-alueemme on moduulit, joissa pyrimme uusilla
moduuliteknologioillamme vastaamaan aiempaa suurempaan osaan elektroniikan
valmistuksen arvoketjun tarpeista. Uudet, vahvaan osaamiseemme perustuvat
teknologiat antavat asiakkaille mahdollisuuden pakata lisää suorituskykyä
pienempään tilaan lopputuotteissaan.

Vahva taseemme ja kassavirtamme mahdollistavat merkittävät ydinliiketoimintoihin
kohdennetut kasvu- ja kehityshankkeet, joilla pyrimme nykyistä korkeampaan oman
pääoman tuottoon ja omistaja-arvon lisäämiseen säilyttäen kuitenkin vahvan
taloudellisen aseman”.

LIIKEVAIHTO JA TULOS, HEINÄ-SYYSKUU 2004 (vertailuluvut 7-9/2003)

Aspocomp-konsernin liikevaihto vuoden kolmannella neljänneksellä oli 52,2
miljoonaa euroa (48,6). Liiketulos ennen poistoja oli 10,0 miljoonaa euroa,
19,1 % liikevaihdosta (7,3 miljoonaa euroa, 15,0 %). Liiketulos oli 4,0
miljoonaa euroa (0,7).

Nettorahoituskulut olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,3). Tulos ennen veroja oli
3,5 miljoonaa euroa (0,4) ja tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli
1,8 miljoonaa euroa (1,4). Tulos osaketta kohti oli 0,18 euroa (0,14).
Liiketoiminnan rahavirta oli 8,6 miljoonaa euroa (4,6).

LIIKEVAIHTO JA TULOS, TAMMI-SYYSKUU 2004 (vertailuluvut 1-9/2003)

Aspocomp-konsernin liikevaihto vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä
nousi 152,7 miljoonaan euroon (131,8). Liikevaihdon nousu johtui voimakkaasti
kasvaneista toimitusvolyymeista molemmissa liiketoimintasegmenteissä.
Dollarin ja euron vaihtosuhteen muutoksen liikevaihdon nousua hillitsevä
vaikutus oli alkuvuoden tasoa eli noin 3 %.

Aspocomp-konsernin kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto jakautui
alueittain seuraavasti: Eurooppa 67 % (66 %), Aasia 18 % (17 %) ja Etelä- ja
Pohjois-Amerikka 15 % (17 %). Suomen tehtaiden osuus liikevaihdosta oli 65 %
ja Aasian tehtaiden osuus 35 %. Konsernin liikevaihdosta noin 72 % kertyi
matkapuhelimissa ja tietoliikennejärjestelmissä käytettävistä tuotteista ja
noin 28 % auto-, teollisuus- ja kulutuselektroniikasta.

Konsernin viiden suurimman asiakkaan Nokian, Ericssonin, Sanmina-SCI:n,
Philipsin ja Siemensin osuus liikevaihdosta katsauskaudella oli 62 % (60 %).

Liiketulos ennen poistoja oli 18,8 % liikevaihdosta (12,2 %) ja nousi 28,7
miljoonaan euroon (16,1). Liiketulos oli 10,4 miljoonaa euroa (-7,3).
Vertailuvuoden tulosta rasittavat 4,8 miljoonan euron kertaluontoiset erät.
Kannattavuutta paransivat erityisesti voimakkaasti kasvaneet toimitukset sekä
3(11)
konsernissa vuoden 2003 aikana tehdyt rakennejärjestelyt. Kannattavuutta
paransivat myös ACP Electronicsin lisääntynyt tehokkuus sekä korkean
teknologian piirilevyjen osuuden kasvu Aspocompin tuotevalikoimassa.

Nettorahoituskulut olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,1) ja tulos ennen veroja
9,4 miljoonaa euroa (-8,4). Katsauskauden tulos verojen ja vähemmistöosuuden
jälkeen nousi 6,1 miljoonaan euroon (-4,8) ja tulos osaketta kohti 0,61
euroon (-0,48). Liiketoiminnan rahavirta oli 18,4 miljoonaa euroa (9,1).

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

Piirilevyt

Piirilevysegmentin kolmannen neljänneksen liikevaihto nousi kaksi prosenttia
40,7 miljoonaan euroon (39,9). Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli tätä
selvästi nopeampaa, sillä edellisvuoden lukuihin sisältyy Aspocompin vuonna
2003 myymä Teuvan tehdas, jonka liikevaihto oli vertailuajankohtana 1,8
miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti ACP Electronics.

Piirilevysegmentin kolmannen neljänneksen liikevaihto jakautui alueittain
seuraavasti: Eurooppa 61 % (55 %), Aasia 26 % (23 %) ja Etelä- ja Pohjois-
Amerikka 13 % (22 %). Suomen tehtaiden osuus liikevaihdosta oli 54 % ja
Aasian tehtaiden 46 %.

Segmentin liiketulos kolmannella neljänneksellä oli 1,9 miljoonaa euroa (-
0,7).

Tammi-syyskuussa 2004 Piirilevysegmentin liikevaihto nousi hyvän
volyymikehityksen ansiosta 117,6 euroon (104,0). Edellisvuoden
liikevaihtolukuihin sisältyvät Aspocompin elokuussa 2003 myymä Teuvan tehdas
sekä kesällä 2003 laminaattitehtaaksi muutettu Padasjoen tehdas, joiden
liikevaihto oli yhteensä 9,7 miljoonaa euroa. Kotimaisten tehtaiden (Salo ja
Oulu) vertailukelpoinen liikevaihto nousi 16 % ja Aasian tehtaiden (Kiina ja
Thaimaa) 33 %. Korkean teknologian tuotteiden osuuden kasvu sekä parantuneet
volyymit johtivat edellisvuotta parempaan kannattavuuteen. Segmentin
liiketulos oli tammi-syyskuussa 4,4 miljoonaa euroa (-11,0). Vertailuvuoden
tulosta rasittavat 4,8 miljoonan euron kertaluontoiset erät. Segmentin
liiketuloksessa on mukana täysimääräisesti Aspocompin osuus yhteisyritysten
Asperationin ja Imbera Electronicsin kuluista.

Mekaniikka ja moduulit

Mekaniikka ja moduulit -segmentin liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella
neljänneksellä 32 % ja oli 11,5 miljoonaa euroa (8,7). Liikevaihdon nousu
johtui lähinnä hyvästä volyymikasvusta. Kysyntä oli erityisen vahvaa
tietoliikenneverkkomarkkinoilla. Muuhun teollisuuteen toimitettujen
tuotteiden määrä säilyi hyvällä tasolla.

Segmentin kapasiteetin poikkeuksellisen korkea käyttöaste kolmannen
neljänneksen aikana johti edellisvuotta parempaan kannattavuuteen. Segmentin
liiketulos oli 2,1 miljooonaa euroa (1,4).

Tammi-syyskuussa Mekaniikka ja moduulit -segmentin liikevaihto nousi 26 % ja
oli 35,1 miljoonaa euroa (27,8). Kasvu johtui pääosin vahvasta kysynnästä
4(11)
tietoliikenneverkkomarkkinoilla. Liiketulos parani 6,0 miljoonaan euroon
(3,7).

RAHOITUS, INVESTOINNIT ja OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli hyvä. Konsernin likvidit
varat olivat 30,2 miljoonaa euroa (19,2). Korolliset nettovelat olivat 16,9
miljoonaa euroa (39,8) sisältäen 23,6 miljoonaa euroa (27,1)
konsernitaseeseen konsolidoituja rahoitusleasingvelkoja.
Nettovelkaantumisaste oli 13,2 % (32,7 %) ja nettovelkaantumisaste ilman
konsolidoituja rahoitusleasingvelkoja oli -5,2 % (10,4 %). Korottomat velat
olivat 33,5 miljoonaa euroa (32,9).

Investoinnit olivat 8,9 miljoonaa euroa (8,9) eli 5,8 % liikevaihdosta (6,8
%). Investoinnit Aasiaan olivat 3,7 miljoonaa euroa ja Eurooppaan 5,2
miljoonaa euroa. Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta oli 0,7 % (0,8 %).

Konsernin omavaraisuusaste syyskuun lopussa oli 61,5 % (56,9 %).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2004 oli 10.041.026 ja osakepääoma
10.041.026 euroa. Kokonaismäärästä oli yhtiön omistuksessa 100.000 osaketta,
näiden osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 100.000 euroa ja osakkeiden
suhteellinen osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä on yksi
prosentti. Omien osakkeiden määrällä oikaistu osakemäärä oli 9.941.026
osaketta. Yhteensä 2.954.407 Aspocomp Group Oyj:n osaketta vaihtui
katsauskauden aikana Helsingin Arvopaperipörssissä. Kauppojen yhteenlaskettu
arvo oli 37,7 miljoonaa euroa. Osakkeiden alin kaupantekokurssi oli 11,63
euroa, ylin 14,54 euroa ja keskikurssi 12,75 euroa. Päätöskurssi 30.9.2004
oli 12,95 euroa ja yhtiön markkina-arvo 128,7 miljoonaa euroa.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakepääomasta oli 9,3 % ja suoran
ulkomaalaisomistuksen 1,1 %.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 2.4.2004 valtuuttaa
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai luovuttamisesta
sekä uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta. Valtuutukset
ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. Samalla yhtiökokous
peruutti 4.4.2003 annetut vastaavat valtuutukset. Hallitus ei ole käyttänyt
2.4.2004 yhtiökokouksen päättämiä valtuuksia.

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön keskimäärä 1.1. – 30.9.2004 oli 3.515 (3.123).
Syyskuun 2004 lopussa henkilöstön määrä oli 3.546 (3.183).

Keskimäärä Keskimäärä Määrä Määrä
2004 2003 2004 2003
1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 30.9. 30.9.

Eurooppa 997 1.074 985 966
Thaimaa 1.392 1.108 1.423 1.176
Kiina 1.126 941 1.138 1.041
5(11)
Yhteensä 3.515 3.123 3.546 3.183

HALLINTO

Aspocomp Group Oyj:n hallitus valitsi 2.2.2004 yhtiön toimitusjohtaksi DI
Maija-Liisa Frimanin, joka aloitti uudessa tehtävässään 1.4.2004.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2004 hyväksyi hallituksen
ehdotuksen yhtiöjärjestyksen hallituksen toimikautta koskevan 6. ja 15. §:n
muutoksen, jonka mukaisesti hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 2.4.2004, että
hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin
uudelleen Aimo Eloholma, Roberto Lencioni, Tuomo Lähdesmäki, Gustav Nyberg ja
Karl Van Horn sekä uudeksi jäseneksi Anssi Soila. Tilintarkastajaksi
valittiin KHT -yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 2.4.2004 Tuomo Lähdesmäen
uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi Karl
Van Hornin. Hallitus valitsi palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäseniksi
Aimo Eloholman, Roberto Lencionin ja Tuomo Lähdesmäen, joka valittiin näiden
valiokuntien puheenjohtajaksi. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi hallitus
valitsi Karl Van Hornin, Gustav Nybergin ja Anssi Soilan.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Gustav Nybergin.

Hallitus päätti 2.4.2004, että jokainen hallituksen jäsen käyttää 40 %
vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeiden ostamiseen 10.5. – 18.6.2004 välisenä
aikana, sisäpiirisäännösten asettamat rajoitukset huomioiden. Jokainen
hallituksen jäsen tai heidän vaikutusvaltayhteisönsä on ostanut yhtiön
osakkeita edellä mainittujen ehtojen mukaisesti. Hallitus päätti myös, että
hankittuja osakkeita ei luovuteta ennen vuoden 2005 varsinaista
yhtiökokousta.

Yhtiö päivitti kesäkuussa hallinnointi- ja ohjausjärjestelmänsä Helsingin
Pörssin joulukuussa 2003 listayhtiöille antaman suosituksen mukaiseksi.

ASPOCOMP S.A.S.

Evreux’n työoikeus on toukokuussa tehnyt päätöksen Aspocomp S.A.S:in
Evreux’issa, Ranskassa sijainneen, raskaasti tappiollisen, tehtaan sulkemiseen
liittyvissä vuoden 2002 irtisanomisissa. Päätöksen perusteella 388
irtisanotulle henkilölle Aspocompin tulisi maksaa kuuden kuukauden palkkaa
vastaava korvaus perusteettomasta irtisanomisesta. Arvioitu korvaus yhteensä on
noin 6,6 miljoonaa euroa.

Aspocompin käyttämien asiantuntijoiden mukaan päätös ei ole vallitsevan
oikeuskäytännön mukainen. Päätöksestä on valitettu ja oikeusprosessien
ennakoidaan tämän hetkisiin arvioihin perustuen jatkuvan joitakin vuosia
ennen lopullisia päätöksiä.

IFRS -SÄÄNNÖSTEN KÄYTTÖÖNOTTO

6(11)
Aspocomp-konserni siirtyy IFRS -raportointiin vuoden 2005 alusta.
Aspocompissa on jo vuodesta 1999 lähtien sovellettu kaikkien
rahoitusleasinghyödykkeiden aktivointia ja vastaavien velkojen kirjaamista.
Valmistevarastojen kiinteät kulut on aktivoitu ja laskennalliset verovelat ja
-saamiset on kirjattu.

Maaliskuussa 2004 tehdyn päätöksen mukaisesti Suomen TEL:n
työkyvyttömyyseläkeosa käsitellään IFRS:n mukaan etuuspohjaisena
järjestelynä, mikä johtaa siihen, että työkyvyttömyyseläkkeistä tulee kirjata
pitkäaikainen velka. Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen neuvotteluryhmä on
14.10.2004 päättänyt suositella, että TEL-vakuutuksessa suurtyönantajien
työkyvyttömyyseläkkeen omavastuu korvattaisiin maksuluokkiin perustuvalla
järjestelyllä. Muutoksen myötä poistuisi velvollisuus kirjata
työkyvyttömyysetuus velaksi IFRS-tilinpäätöksessä.

IFRS -standardien käyttöönoton ei arvioida vaikuttavan olennaisesti
siirtymishetkellä konsernin omaan pääomaan.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Matkapuhelinmarkkinoiden kasvu jatkui voimakkaana kolmannen vuosineljänneksen
aikana. Tutkimuslaitokset ja laitevalmistajat ovat kuluvan vuoden aikana
nostaneet merkittävästi arvioitaan tämän vuoden matkapuhelintoimituksista.
Tällä hetkellä useimmat arvioivat markkinoiden kooksi vuonna 2004 noin 600
miljoonaa kappaletta tai jonkin verran sen yli (runsaat 470 miljoonaa
kappaletta vuonna 2003).

Tietoliikenneverkkomarkkinoiden kasvu oli alkuvuonna odotuksia nopeampaa,
mutta aivan viime aikoina on esitetty arvioita kasvuvauhdin hidastumisesta.
Autoteollisuuden piirilevykysynnän arvioidaan kehittyvän suotuisasti.

Aspocompin neljännen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen
vuoden vastaavan neljänneksen tasolla. Liikevaihdon rakenteen arvioidaan
muuttuvan loka-joulukuussa: Aspocompin Piirilevysegmentin odotetaan yltävän
maltilliseen kasvuun, mutta Mekaniikka ja modulit -segmentin liikevaihdon
arvioidaan olevan edellisvuoden vastaavaa jaksoa alempi. Konsernin liiketuloksen
arvioidaan viimeisellä neljänneksellä jäävän edellisvuoden tasosta.

Koko vuoden liikevaihto, liiketulos ja osakekohtainen tulos paranevat
merkittävästi edellisvuodesta.

Vuonna 2004 bruttoinvestointien arvioidaan olevan noin 7 prosenttia konsernin
liikevaihdosta.

TULOSLASKELMA, HEINÄ-SYYSKUU

7-9/04 7-9/03
MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 52,2 100,0 48,6 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,6 0,1 0,1

Poistot ja arvonalentumiset 6,0 11,5 6,5 13,5
7(11)
LIIKEVOITTO/TAPPIO 4,0 7,6 0,7 1,5

Rahoitustuotot ja -kulut -0,4 -0,8 -0,3 -0,6

VOITTO/TAPPIO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA 3,5 6,8 0,4 0,9

Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0

VOITTO/TAPPIO
ENNEN VEROJA 3,5 6,8 0,4 0,9

Verot -0,9 -1,7 0,4 0,9

Vähemmistöosuus -0,9 -1,7 0,6 1,3

KATSAUSKAUDEN VOITTO/
TAPPIO 1,8 3,4 1,4 2,9

TULOS/OSAKE 0,18 0,14

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin kohdistuva
osuus.

TULOSLASKELMA, TAMMI-SYYSKUU

1-9/04 1-9/03 1-12/03
MEUR % MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 152,7 100,0 131,8 100,0 182,3 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,5 0,0 0,0 1,2 0,7

Poistot ja arvonalentumiset 18,2 11,9 23,4 17,8 29,7 16,3

LIIKEVOITTO/TAPPIO 10,4 6,8 -7,3 -5,5 -5,3 -2,9

Rahoitustuotot ja -kulut -1,1 -0,7 -1,1 -0,8 -1,3 -0,7

VOITTO/TAPPIO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA 9,4 6,1 -8,4 -6,4 -6,6 -3,6

Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VOITTO/TAPPIO
ENNEN VEROJA 9,4 6,1 -8,4 -6,4 -6,6 -3,6

Verot -1,0 -0,7 1,6 1,2 3,5 1,9

Vähemmistöosuus -2,3 -1,5 2,0 1,5 2,2 1,2

KATSAUSKAUDEN VOITTO/
8(11)
TAPPIO 6,1 4,0 -4,8 -3,6 -0,9 -0,5

TULOS/OSAKE 0,61 -0,48 -0,09

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin kohdistuva
osuus.

TASE

9/04 9/03 Muutos 12/03
MEUR MEUR % MEUR
Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 3,3 4,8 -31,0 4,2
Aineelliset hyödykkeet 97,1 111,3 -12,7 105,2
Sijoitukset 1,7 1,7 -1,3 1,7

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 25,0 21,3 17,4 20,8
Saamiset 52,8 55,9 -5,5 52,7
Sijoitukset 16,0 0,0 – 20,8
Rahat ja pankkisaamiset 14,2 19,2 -26,2 8,9

VASTAAVAA YHTEENSÄ 210,2 214,3 -1,9 214,2

Oma pääoma

Osakepääoma 10,0 10,0 – 10,0
Muu oma pääoma 95,1 89,9 5,8 92,1
Vähemmistöosuus 24,4 22,4 9,0 20,5
Pakolliset varaukset 2,5 1,9 31,4 1,7
Pitkäaikainen vieras pääoma 24,6 31,7 -22,6 28,7
Lyhytaikainen vieras pääoma 53,5 58,3 -8,2 61,3

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 210,2 214,3 -1,9 214,2

RAHOITUSLASKELMA
7-9/04 7-9/03
MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 8,6 4,6
Investointien rahavirta -2,8 -0,4
Rahavirta ennen rahoitusta 5,8 4,2
Pitkäaikaisen rahoituksen vähennys -0,8 -1,5
Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys/lisäys -2,2 3,4
Vähemmistön osuus tytäryhtiön osakeannissa 1,2 –
Rahoituksen rahavirta -1,8 1,9
Rahavarojen lisäys 4,0 6,1
Rahavarat kauden lopussa 30,2 19,2

RAHOITUSLASKELMA
9(11)
1-9/04 1-9/03 1-12/03
MEUR MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 18,4 9,1 25,4
Investointien rahavirta -8,9 -6,5 -11,3
Rahavirta ennen rahoitusta 9,5 2,7 14,1
Pitkäaikaisen rahoituksen vähennys -4,1 -5,7 -7,0
Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys/lisäys -3,2 4,6 5,0
Maksetut osingot -3,0 -2,5 -3,0
Vähemmistön osuus tytäryhtiön osakeannissa 1,2 – –
Rahoituksen rahavirta -9,0 -3,6 -5,0
Rahavarojen lisäys/vähennys 0,5 -0,9 9,0
Rahavarat kauden lopussa 30,2 19,2 29,8

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

7-9/04 7-9/03 1-9/04 1-9/03 1-12/03
MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR
Piirilevyt
Liikevaihto 40,7 39,9 117,6 104,0 142,5

Piirilevyt
Liiketulos 1,9 -0,7 4,4 -11,0 -11,1

Mekaniikka ja moduulit
Liikevaihto 11,5 8,7 35,1 27,8 39,8

Mekaniikka ja moduulit
Liiketulos 2,1 1,4 6,0 3,7 5,8

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA

9/04 9/03 12/03

Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,5 -7,6 -1,9

Oman pääoman tuotto, % 8,9 -7,1 -2,4

Oma pääoma/osake, e 10,50 9,98 10,20

Omavaraisuusaste, % 61,5 56,9 57,1

Gearing, % 13,2 32,7 20,3

Bruttoinvestoinnit, milj. e 8,9 8,9 13,8

Henkilöstö keskimäärin 3.515 3.123 3.330

VASTUUSITOUMUKSET
9/04 12/03
MEUR MEUR

Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 8,0 8,0
10(11)
Käyttöleasingvastuut 0,2 0,2
Muut vastuut 25,5 24,4

YHTEENSÄ 33,7 32,6

JOHDANNAISSOPIMUKSET

9/04 12/03
MEUR MEUR
Valuuttatermiinit
Käypä arvo 0,0 0,0
Kohde-etuuden arvo 0,0 4,6

Sähköjohdannaiset
Käypä arvo 0,0 0,0
Kohde-etuuden arvo 0,6 0,7

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vantaalla 4.11.2004

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman,
puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

ASPOCOMP LYHYESTI

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja median edustajille
pidetään 4.11.2004 klo 11.00 Hotelli Kämpin Paavo Nurmi -salissa osoitteessa
Pohjoisesplanadi 29, Helsinki.

ASPOCOMP LYHYESTI

Aspocomp-konserni tarjoaa elektroniikkateollisuudelle korkean teknologian
elektroniikkakomponentteja ja palveluita, kuten piirilevyjen valmistusta ja
suunnittelua sekä mekaniikan ja moduulien valmistusta. Aspocompin valmistamia
tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa mm. langattomissa
päätelaitteissa, tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa
teollisuussovelluksissa. Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset

11(11)
sijaitsevat Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto oli
vuonna 2003 noin 180 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 3300. Konsernin
emoyhtiön Aspocomp Group Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssissä
vuodesta 1999.

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat osavuosikatsaustiedotteen
julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä.
Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen
liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä,
epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocomp-konsernin
toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen
mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen
liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen
tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset
taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet;
valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden
tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa ja
hyväksikäyttää investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa liiketoimintansa
laajentamista Euroopan ulkopuolella.

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com