ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2004 LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI VAHVANA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ, OSAKEKOHTAINEN TULOS NOUSI 0,26 EUROON


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.8.2004 klo 8.00 1(14)

ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2004
LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI VAHVANA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ,
OSAKEKOHTAINEN TULOS NOUSI 0,26 EUROON

Aspocompin toisen vuosineljänneksen 2004 liikevaihto kasvoi 26 %
52,9 miljoonaan euroon ja osakekohtainen tulos nousi 0,26 euroon (-
0,58). Tammi-kesäkuun 2004 liikevaihto nousi 100,5 miljoonaan euroon
(83,2) ja osakekohtainen tulos 0,43 euroon (-0,62).

Vuoden 2004 toisen neljänneksen pääkohdat (vertailuluvut 4-6/2003):

– Liikevaihto nousi 52,9 miljoonaan euroon (42,1). Liikevaihdon
kasvu oli nopeaa Aspocompin kiinalaisessa tytäryhtiössä ACP
Electronicsissa ja Suomen piirilevytehtailla. Myös Mekaniikka ja
modulit -segmentti ylsi vahvaan kasvuun.

– Liikevoitto nousi 3,8 miljoonaan euroon (-6,3), ja oli 7,2 %
liikevaihdosta (-15,0 %). Edellisvuoden vertailuluku sisältää 4,8
miljoonan euron suuruiset kertaluontoiset kulut. Kannattavuutta
paransi erityisesti voimakkaana jatkunut volyymikasvu.

– Tulos ennen veroja nousi 3,5 miljoonaan euroon (-6,6) ja tulos
osaketta kohden 0,26 euroon (-0,58).

– Liiketoiminnan rahavirta oli 5,2 miljoonaa euroa (1,7).

– Investoinnit olivat 3,7 miljoonaa euroa (4,7). Merkittävimmät
investoinnit tehtiin Salon piirilevytehtaan teknologiaparannuksiin.

Näkymät:

– Aspocompin liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan heinä-syyskuussa
olevan jonkin verran päättynyttä vuosineljännestä parempia. Koko
vuoden liikevaihdon, liiketuloksen ja osakekohtaisen tuloksen
arvioidaan olevan merkittävästi edellisvuotta parempia.

ASPOCOMPIN TOIMITUSJOHTAJA MAIJA-LIISA FRIMAN:

”Aspocompin myynti jatkoi nopeaa kasvuaan toisella neljänneksellä.
Piirilevyjen sekä Mekaniikka ja Modulit -segmentin tuotteiden
kysyntä oli vahvaa ja ylitti hienoisesti odotuksemme. Lisääntyneiden
toimitusten ohella kannattavuuttamme paransivat valmistusprosessien
tehostaminen Kiinassa sekä korkean teknologian piirilevyjen osuuden
kasvu Aspocompin tuotevalikoimassa.
2(14)
Vuonna 2001 aloitetun Kiinan investointimme ajoitus on ollut hyvin
onnistunut, ja se on lisännyt HDI/Microvia -piirilevyjen
valmistuskapasiteettiamme merkittävästi. Näiden korkean teknologian
piirilevyjen osuus Piirilevysegmentin liikevaihdosta nousi
päättyneellä neljänneksellä jo 60 %:iin. Kuluvalla
vuosineljänneksellä Kiinan yksikkömme HDI/Microvia -levyjen
valmistuskapasiteetti edelleen puolitoistakertaistuu meneillään
olevan laajennusinvestointimme ansiosta.

Tehtaidemme käyttöasteet ovat alkuvuonna olleet hyvällä tasolla.
Liiketoiminnan kasvumahdollisuuksien turvaaminen asiakastarpeiden
mukaan joustavasti ja kustannustehokkaasti on Aspocompin tärkeimpiä
tulevaisuuden haasteita.

Uusia teknologioita kehittävillä yhteisyrityksillämme Asperationilla
ja Imbera Electronicsilla on meneillään useita pilottiprojekteja
asiakkaiden kanssa.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS, HUHTI-KESÄKUU 2004 (vertailuluvut 4-6/2003)

Aspocomp-konsernin liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli
52,9 miljoonaa euroa(42,1). Liiketulos ennen poistoja oli 10
miljoonaa euroa, 18,8 % liikevaihdosta (3,4 miljoonaa euroa, 8,1 %).
Liiketulos oli 3,8 miljoonaa euroa (-6,3).

Nettorahoituskulut olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,3). Tulos ennen
veroja oli 3,5 miljoonaa euroa (-6,6) ja tulos verojen ja
vähemmistöosuuden jälkeen oli 2,5 miljoonaa euroa (-5,8). Tulos
osaketta kohti oli 0,26 euroa (-0,58). Liiketoiminnan rahavirta oli
5,2 miljoonaa euroa (1,7).

LIIKEVAIHTO JA TULOS, TAMMI-KESÄKUU 2004 (vertailuluvut 1-6/2003)

Aspocomp-konsernin liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla
nousi 100,5 miljoonaan euroon (83,2). Liikevaihdon nousu johtui sekä
Piirilevy- että Mekaniikka ja modulit -segmentissä lähinnä
voimakkaasti kasvaneista toimitusvolyymeista. Dollarin ja euron
vaihtosuhteen muutoksen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 3
prosenttia.

Aspocomp-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto jakautui
alueittain seuraavasti: Eurooppa 67 % (69 %), Aasia 17 % (15 %) ja
Etelä- ja Pohjois-Amerikka 16 % (16 %). Suomen tehtaiden osuus
liikevaihdosta oli 68 % ja Aasian tehtaiden osuus 32 %.
3(14)
Konsernin liikevaihdosta noin 70 % kertyi matkapuhelimissa ja
tietoliikennejärjestelmissä käytettävistä tuotteista ja noin 30 %
auto-, teollisuus- ja kulutuselektroniikasta.

Konsernin viiden suurimman asiakkaan Nokian, Ericssonin, Sanmina-
SCI:n, Philipsin ja Siemensin osuus liikevaihdosta vuoden
ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 61 % (60 %).

Liiketulos ennen poistoja oli 18,6 % liikevaihdosta (10,6 %) ja
nousi 18,7 miljoonaan euroon (8,9). Liiketulos oli 6,5 miljoonaa
euroa (-8,0). Kannattavuutta paransivat erityisesti voimakkaasti
kasvaneet toimitukset sekä konsernissa vuoden 2003 aikana tehdyt
rakennejärjestelyt. Kannattavuutta paransivat myös ACP Electronicsin
lisääntynyt tehokkuus sekä korkean teknologian piirilevyjen osuuden
kasvu Aspocompin tuotevalikoimassa.

Nettorahoituskulut olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,8) ja tulos ennen
veroja 5,8 miljoonaa euroa (-8,8). Katsauskauden tulos verojen ja
vähemmistöosuuden jälkeen nousi 4,3 miljoonaan euroon (-6,2) ja
tulos osaketta kohti 0,43 euroon (-0,62). Liiketoiminnan rahavirta
oli 9,8 miljoonaa euroa (4,5).

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

Piirilevyt

Piirilevysegmentin liikevaihto nousi toisella neljänneksellä 26 %
40,5 miljoonaan euroon. Kasvu johtui lähinnä toimitusmäärien nopeasta
lisääntymisestä. Piirilevyjen hintataso oli melko vakaa. Raaka-
ainehintojen nousupaineiden arvioidaan johtavan vuoden jälkipuoliskolla
joidenkin tuotteiden hinnankorotuksiin.

Piirilevyjen kysyntä kasvoi voimakkaasti toisella
vuosineljänneksellä. Kysyntä oli erittäin vahvaa matkaviestimiin
toimitettavissa piirilevyissä, joissa Aspocompin myynti kasvoi
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna runsaat 50 %. Myös
kulutuselektroniikkaan käytettävien piirilevyjen toimitukset
lisääntyivät merkittävästi.

Aspocompin piirilevyjen myyntiä kasvatti eniten kiinalainen
tytäryhtiö ACP Electronics, mutta myös kotimaisten tehtaiden (Salo
ja Oulu) vertailukelpoinen liikevaihto nousi lähes kolmanneksen.
Thaimaan tehtaan (P.C.B. Center) kasvu oli hitaampaa, mutta yli 10
%.

4(14)
Piirilevysegmentin toisen neljänneksen liikevaihto jakautui
alueittain seuraavasti: Eurooppa 58 % (65 %), Aasia 22 % (21 %) ja
Etelä- ja Pohjois-Amerikka 20 % (14 %). Suomen tehtaiden osuus
liikevaihdosta oli 56 % ja Aasian tehtaiden 44 %.

Segmentin liiketulos toisella neljänneksellä oli 1,3 miljoonaa euroa
(-7,7).

Tammi-kesäkuussa 2004 Piirilevysegmentin liikevaihto nousi hyvän
volyymikehityksen ansiosta 76,9 miljoonaan euroon (64,1).
Edellisvuoden lukuihin sisältyy Aspocompin vuonna 2003 myymä Teuvan
tehdas, jonka liikevaihto edellisvuoden tammi-kesäkuussa oli 4,8
miljoonaa euroa. Kotimaisten tehtaiden (Salo ja Oulu)
vertailukelpoinen liikevaihto nousi 28 % ja Aasian tehtaiden (Kiina
ja Thaimaa) 46 %. Korkean teknologian tuotteiden osuuden kasvu sekä
parantuneet volyymit johtivat edellisvuotta parempaan
kannattavuuteen. Segmentin liiketulos oli tammi-kesäkuussa 2,6
miljoonaa euroa (-10,3).

Mekaniikka ja modulit

Mekaniikka ja modulit -segmentin liikevaihto kasvoi vuoden toisella
neljänneksellä 24 % ja oli 12,4 miljoonaa euroa (10,0). Liikevaihdon
nousu johtui lähinnä hyvästä volyymikasvusta.

Kysyntä oli erityisen vahvaa tietoliikenneverkkomarkkinoilla, ja
toimitusten määrä tälle loppukäyttöalueelle lisääntyi huomattavasti
edellisvuoden vastaavasta ajasta. Muuhun teollisuuteen toimitettujen
tuotteiden määrä säilyi hyvällä tasolla. Tuotteiden hintataso oli
katsauskauden aikana melko vakaa.

Mekaniikka ja modulit -segmentin kapasiteetin korkea käyttöaste
toisen neljänneksen aikana johti selvästi edellisvuotta parempaan
kannattavuuteen. Segmentin liiketulos oli 2,5 miljooonaa euroa
(1,4).

Tammi-kesäkuussa Mekaniikka ja modulit -segmentin liikevaihto nousi
24 % ja oli 23,7 miljoonaa euroa (19,1). Kasvu johtui lähinnä
tietoliikenneverkkomarkkinoiden piristymisestä. Liiketulos parani
3,9 miljoonaan euroon (2,3).

RAHOITUS, INVESTOINNIT ja OMAVARAISUUS

5(14)
Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli hyvä. Konsernin
likvidit varat olivat 26,1 miljoonaa euroa (13,1). Korolliset
nettovelat olivat 24,6 miljoonaa euroa (42,1) sisältäen 24,5
miljoonaa euroa (28,2) konsernitaseeseen konsolidoituja
rahoitusleasingvelkoja. Nettovelkaantumisaste oli 19,6 % (34,7 %) ja
nettovelkaantumisaste ilman konsolidoituja rahoitusleasingvelkoja
oli 0,07 % (11,4 %). Korottomat velat olivat 35,2 miljoonaa euroa
(27,6).

Investoinnit olivat 6,1 miljoonaa euroa (6,2) eli 6,0 %
liikevaihdosta (7,5 %). Investoinnit Aasiaan olivat 2,4 miljoonaa
euroa ja Eurooppaan 3,7 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulujen osuus
liikevaihdosta oli 0,6 % (1,0 %).

Konsernin omavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 59,4 % (59,5 %).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2004 oli 10.041.026 ja
osakepääoma 10.041.026 euroa. Kokonaismäärästä oli yhtiön
omistuksessa 100.000 osaketta, näiden osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo on 100.000 euroa ja osakkeiden suhteellinen osuus
kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä on yksi prosentti.
Omien osakkeiden määrällä oikaistu osakemäärä oli 9.941.026
osaketta. Yhteensä 1.839.322 Aspocomp Group Oyj:n osaketta vaihtui
katsauskauden aikana Helsingin Arvopaperipörssissä. Kauppojen
yhteenlaskettu arvo oli 23.513.770,63 euroa. Osakkeiden alin
kaupantekokurssi oli 11,63 euroa, ylin 14,54 euroa ja keskikurssi
12,78 euroa. Päätöskurssi 30.6.2004 oli 12,80 euroa ja yhtiön
markkina-arvo 127,2 miljoonaa euroa. Hallintarekisteröityjen
osakkeiden osuus osakepääomasta oli 10,3 % ja suoran
ulkomaalaisomistuksen 1,0 %.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 2.4.2004
valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai luovuttamisesta sekä uusmerkinnästä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta. Valtuutukset ovat voimassa
yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. Samalla yhtiökokous
peruutti 4.4.2003 annetut vastaavat valtuutukset.
Hallitus ei ole käyttänyt 2.4.2004 yhtiökokouksen päättämiä
valtuuksia.

HENKILÖSTÖ

6(14)
Aspocomp-konsernin henkilöstön keskimäärä 1.1. – 30.6.2004 oli 3.494
(3.101). Kesäkuun 2004 lopussa henkilöstön määrä oli 3.592 (3.234).

Keskimäärä Keskimäärä Määrä Määrä
2004 2003 2004 2003
1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 30.6. 30.6.

Eurooppa 994 1.129 1.063 1.145
Thaimaa 1.381 1.079 1.398 1.136
Kiina 1.119 893 1.131 953
Yhteensä 3.494 3.101 3.592 3.234

HALLINTO

Aspocomp Group Oyj:n hallitus valitsi 2.2.2004 yhtiön
toimitusjohtaksi DI Maija-Liisa Frimanin, joka aloitti uudessa
tehtävässään 1.4.2004.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2004 hyväksyi
hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen hallituksen toimikautta
koskevan 6. ja 15. §:n muutoksen, jonka mukaisesti hallituksen
jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 2.4.2004, että
hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Aimo Eloholma, Roberto Lencioni, Tuomo
Lähdesmäki, Gustav Nyberg ja Karl Van Horn sekä uudeksi jäseneksi
Anssi Soila. Tilintarkastajaksi valittiin KHT -yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 2.4.2004 Tuomo
Lähdesmäen uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja
varapuheenjohtajaksi Karl Van Hornin. Hallitus valitsi palkitsemis-
ja nimitysvaliokuntien jäseniksi Aimo Eloholman, Roberto Lencionin
ja Tuomo Lähdesmäen, joka valittiin näiden valiokuntien
puheenjohtajaksi. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi
Karl Van Hornin, Gustav Nybergin ja Anssi Soilan.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Gustav
Nybergin.

Hallitus päätti 2.4.2004, että jokainen hallituksen jäsen käyttää 40
% vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeiden ostamiseen 10.5. – 18.6.2004
välisenä aikana, sisäpiirisäännösten asettamat rajoitukset
huomioiden. Jokainen hallituksen jäsen on ostanut yhtiön osakkeita
edellä mainittujen ehtojen mukaisesti. Hallitus päätti myös, että
7(14)
hankittuja osakkeita ei luovuteta ennen vuoden 2005 varsinaista
yhtiökokousta.

Yhtiö päivitti kesäkuussa hallinnointi- ja ohjausjärjestelmänsä
Helsingin Pörssin joulukuussa 2003 listayhtiöille antaman
suosituksen mukaiseksi.

ASPOCOMP S.A.S.

Evreux’n työoikeus on toukokuussa tehnyt päätöksen Aspocomp S.A.S:in
Evreux’issa, Ranskassa sijainneen, raskaasti tappiollisen, tehtaan
sulkemiseen liittyvissä vuoden 2002 irtisanomisissa. Päätöksen
perusteella 388 irtisanotulle henkilölle Aspocompin tulisi maksaa kuuden
kuukauden palkkaa vastaava korvaus perusteettomasta irtisanomisesta.
Arvioitu korvaus yhteensä on noin 6,6 miljoonaa euroa.

Aspocompin käyttämien asiantuntijoiden mukaan päätös ei ole vallitsevan
oikeuskäytännön mukainen. Päätöksestä on valitettu ja oikeusprosessien
ennakoidaan tämän hetkisiin arvioihin perustuen jatkuvan joitakin vuosia
ennen lopullisia päätöksiä.

IFRS -SÄÄNNÖSTEN KÄYTTÖÖNOTTO

Aspocomp-konserni siirtyy IFRS -raportointiin vuoden 2005 alusta.
Aspocompissa on jo vuodesta 1999 lähtien sovellettu kaikkien
rahoitusleasinghyödykkeiden aktivointia ja vastaavien velkojen
kirjaamista. Valmistevarastojen kiinteät kulut on aktivoitu ja
laskennalliset verovelat ja -saamiset on kirjattu.

Maaliskuussa 2004 tehdyn päätöksen mukaisesti Suomen TEL:n
työkyvyttömyyseläkeosa käsitellään IFRS:n mukaan etuuspohjaisena
järjestelynä, mikä johtaa siihen, että työkyvyttömyyseläkkeistä
tulee kirjata pitkäaikainen velka. Velan suuruus selviää, kun sitä
koskevat matemaattiset vakuutuslaskelmat valmistuvat. IFRS –
standardien käyttöönoton ei muilta osin arvioida vaikuttavan
olennaisesti siirtymishetkellä konsernin omaan pääomaan.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Matkapuhelinmarkkinoiden kasvu jatkui voimakkaana toisen
vuosineljänneksen aikana, mikä lisäsi Aspocompin piirilevyjen
kysyntää erityisesti neljänneksen lopulla. Tutkimuslaitokset ja
laitevalmistajat ovat kuluvan vuoden aikana nostaneet merkittävästi
8(14)
arvioitaan kokonaismarkkinoista. Tällä hetkellä useimmat arvioivat
markkinoiden kooksi vuonna 2004 noin 600 miljoonaa kappaletta tai
hiukan sen yli (runsaat 470 miljoonaa kappaletta vuonna 2003).

Tietoliikenneverkkomarkkinoiden kasvu oli alkuvuonna odotuksia
nopeampaa, ja sen arvioidaan jatkuvan kohtuullisen hyvänä myös
loppuvuonna. Auto- ja teollisuuselektroniikkavalmistuksen tasaisen,
muutaman prosentin vuotuisen kasvun arvioidaan jatkuvan.

Aspocompin Piirilevysegmentin liikevaihdon arvioidaan jälkimmäisellä
vuosipuoliskolla kasvavan ja kannattavuuden paranevan hieman.
Mekaniikka ja modulit -segmentin arvioidaan säilyttävän
poikkeuksellisen hyvän volyymitasonsa vuoden toisella puoliskolla,
ja segmentin loppuvuosi muodostunee ensimmäisen vuosipuoliskon
kaltaiseksi.

Aspocompin liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan heinä-syyskuussa
olevan jonkin verran päättynyttä vuosineljännestä parempia. Koko
vuoden liikevaihdon, liiketuloksen ja osakekohtaisen tuloksen
arvioidaan olevan merkittävästi edellisvuotta parempia.

Vuonna 2004 bruttoinvestointien arvioidaan olevan vajaat 10
prosenttia konsernin liikevaihdosta.

TULOSLASKELMA, HUHTI-KESÄKUU

4-6/04 4-6/03
MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 52,9 100,0 42,1 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,6 0,2 0,6

Poistot ja arvonalentumiset 6,2 11,6 9,7 23,1

LIIKEVOITTO/TAPPIO 3,8 7,2 -6,3 -15,0

Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -0,5 -0,3 -0,7

VOITTO/TAPPIO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA 3,5 6,7 -6,6 -15,7

Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0

9(14)
VOITTO/TAPPIO
ENNEN VEROJA 3,5 6,7 -6,6 -15,7

Verot -0,1 -0,1 0,1 0,2
Vähemmistöosuus -0,9 -1,7 0,7 1,6

KATSAUSKAUDEN VOITTO/
TAPPIO 2,6 4,9 -5,8 -13,9

TULOS/OSAKE 0,26 -0,58

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin
kohdistuva osuus.

TULOSLASKELMA, TAMMI-KESÄKUU

1-6/04 1-6/03 1-12/03
MEUR % MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 100,5 100,0 83,2 100,0 182,3 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,4 0,4 0,5 1,2 0,7

Poistot ja arvonalentumiset 12,2 12,2 16,9 20,3 29,7 16,3

LIIKEVOITTO/TAPPIO 6,5 6,4 -8,0 -9,6 -5,3 -2,9

Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 -0,6 -0,8 -1,0 -1,3 -0,7

VOITTO/TAPPIO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA 5,8 5,8 -8,8 -10,6 -6,6 -3,6

Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VOITTO/TAPPIO
ENNEN VEROJA 5,8 5,8 -8,8 -10,6 -6,6 -3,6

Verot -0,1 -0,1 1,2 1,5 3,5 1,9
Vähemmistöosuus -1,4 -1,4 1,4 1,7 2,2 1,2

KATSAUSKAUDEN VOITTO/
TAPPIO 4,3 4,3 -6,2 -7,5 -0,9 -0,5

10(14)
TULOS/OSAKE 0,43 -0,62 -0,09

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin
kohdistuva osuus.

TASE

6/04 6/03 Muutos 12/03
MEUR MEUR % MEUR
Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 3,7 4,9 -24,8 4,2
Aineelliset hyödykkeet 101,2 115,7 -12,5 105,2
Sijoitukset 1,6 1,1 48,1 1,7

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 25,0 21,6 15,8 20,8
Saamiset 55,0 48,8 12,7 52,7
Sijoitukset 13,0 0,0 – 20,8
Rahat ja pankkisaamiset 13,1 13,1 – 8,9

VASTAAVAA YHTEENSÄ 212,5 205,1 3,6 214,2

Oma pääoma

Osakepääoma 10,0 10,0 – 10,0
Muu oma pääoma 93,7 88,3 6,1 92,1
Vähemmistöosuus 22,8 23,9 -4,5 20,5
Pakolliset varaukset 2,3 2,4 -5,6 1,7
Pitkäaikainen vieras pääoma 25,4 33,2 -23,3 28,7
Lyhytaikainen vieras pääoma 58,2 47,3 23,1 61,3

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 212,5 205,1 3,6 214,2

RAHOITUSLASKELMA
4-6/04 4-6/03
MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 5,2 1,7
Investointien rahavirta -3,7 -4,7
Rahavirta ennen rahoitusta 1,5 -3,0
Pitkäaikaisen rahoituksen vähennys -2,3 -4,0
11(14)
Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys 1,4 0,8
Maksetut osingot -3,0 -2,5
Rahoituksen rahavirta -3,9 -5,7
Rahavarojen vähennys/lisäys -2,4 -8,8
Rahavarat kauden lopussa 26,1 13,1

RAHOITUSLASKELMA
1-6/04 1-6/03 1-12/03
MEUR MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 9,8 4,5 25,4
Investointien rahavirta -6,1 -6,0 -11,3
Rahavirta ennen rahoitusta 3,7 -1,5 14,1
Pitkäaikaisen rahoituksen vähennys -3,3 -4,2 -7,0
Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys/lisäys -1,0 1,2 5,0
Maksetut osingot -3,0 -2,5 -3,0
Rahoituksen rahavirta -7,2 -5,5 -5,0
Rahavarojen vähennys/lisäys -3,5 -7,0 9,0
Rahavarat kauden lopussa 26,1 13,1 29,8

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

4-6/04 4-6/03 1-6/04 1-6/03 1-12/03
MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR
Piirilevyt
Liikevaihto 40,5 32,1 76,9 64,1 142,5

Piirilevyt
Liiketulos 1,3 -7,7 2,6 -10,3 -11,1

Mekaniikka ja modulit
Liikevaihto 12,4 10,0 23,7 19,1 39,8

Mekaniikka ja modulit
Liiketulos 2,5 1,4 3,9 2,3 5,8

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA

6/04 6/03 12/03

Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,1 -8,6 -1,9

Oman pääoman tuotto, % 9,2 -11,9 -2,4
12(14)
Oma pääoma/osake, e 10,36 9,81 10,20

Omavaraisuusaste, % 59,4 59,5 57,1

Gearing, % 19,6 34,7 20,3

Bruttoinvestoinnit, milj. e 6,1 6,2 13,8

Henkilöstö keskimäärin 3.494 3.101 3.330

VASTUUSITOUMUKSET
6/04 12/03
MEUR MEUR

Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 8,1 8,0
Käyttöleasingvastuut 0,2 0,2
Muut vastuut 26,0 24,4

YHTEENSÄ 34,3 32,6

JOHDANNAISSOPIMUKSET

6/04 12/03
MEUR MEUR
Valuuttatermiinit
Käypä arvo 0,1 0,0
Kohde-etuuden arvo 1,5 4,6

Sähköjohdannaiset
Käypä arvo 0,1 0,0
Kohde-etuuden arvo 0,5 0,7

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vantaalla 5.8.2004

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman,
puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ
13(14)

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja medialle pidetään
5.8.2004 klo 11.00 Hotelli Kämpin Paavo Nurmi -salissa osoitteessa
Pohjoisesplanadi 29, Helsinki.

ASPOCOMP LYHYESTI

Aspocomp-konserni tarjoaa elektroniikkateollisuudelle korkean
teknologian elektroniikkakomponentteja ja palveluita, kuten
piirilevyjen valmistusta ja suunnittelua sekä mekaniikan ja modulien
valmistusta. Aspocompin valmistamia tuotteita käytetään
elektroniikkateollisuudessa mm. langattomissa päätelaitteissa,
tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa
teollisuussovelluksissa. Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset
sijaitsevat Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto
oli vuonna 2003 noin 180 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin
3300. Konsernin emoyhtiön Aspocomp Group Oyj:n osake on noteerattu
Helsingin Pörssissä vuodesta 1999.

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat
osavuosikatsaustiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat
aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat,
jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen
liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot
sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja
muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocomp-konsernin
toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen
poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta
tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta,
joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset
tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön
liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja
muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja
kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyväksikäyttää
investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa liiketoimintansa
laajentamista Euroopan ulkopuolella.

14(14)
Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com