ASPOCOMP KÄYNNISTÄÄ YT-NEUVOTTELUT


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006 klo 8.30

ASPOCOMP KÄYNNISTÄÄ YT-NEUVOTTELUT

Aspocomp on tänään antanut Salon ja Padasjoen tehtaiden sekä konsernin
tuotekehityksen henkilöstöä koskevan yt-lain mukaisen kutsun
yhteistoimintamenettelyyn. Salon ja siihen kuuluvan Padasjoen tehtaan tulos on
ollut kuluvana vuonna merkittävästi tappiollinen. Neuvottelut koskevat noin 430
henkilöä Aspocomp Oy:ssä. Jos neuvottelut johtavat irtisanomisiin, ne koskisivat
toteutuessaan enintään noin 240 henkilöä.

Salon tehdasta sopeutetaan joustavaksi uusien ja teknologisesti vaativien
tuotteiden elinkaaren alkuvaiheen valmistajaksi. Sopeuttaminen saattaa aiheuttaa
myös tasearvojen alaskirjauksia. Uuden teknologian tuotteiden valmistamiseksi
tehtaalla otetaan parhaillaan käyttöön uusia laitteita ja prosessiväyliä.
Tuotteiden volyymivalmistusta on siirretty tuotannollisista ja taloudellisista
syistä Aasiaan, jotta globaaleja asiakkaita voidaan palvella kustannustehokkaasti
nopeimmin kasvavalla markkinalla.

Kehitysprojektit konsernin muilla tehtailla etenevät suunnitellusti. Intian
tehtaan rakentaminen jatkuu ja Kiinan tehtaan kapasiteettia laajennetaan edelleen
suurempien volyymien turvaamiseksi tulevaisuudessa.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja
elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä
on vahva asema komponenttitoimittajana mobiileihin päätelaitteisiin, minkä
lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa toimittajana
autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme globaaleille
asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa,
Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 154 miljoonaa euroa
ja henkilöstömäärä noin 3 400.

Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com