ASPOCOMP JA PERLOS PERUSTAVAT TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTAA HARJOITTAVAN YHTIÖN


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.3.2002 KLO 14.45 1(2)

ASPOCOMP JA PERLOS PERUSTAVAT TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTAA
HARJOITTAVAN YHTIÖN

Aspocomp Group Oyj ja Perlos Oyj ovat tänään sopineet yhteisen
tutkimus- ja kehitystoimintaa harjoittavan yhtiön
perustamisesta. Yhtiön nimeksi on valittu Asperation Oy ja sen
omistus jakautuu tasan Aspocomp Group Oyj:n ja Perlos Oyj:n
välillä. Asperation Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.3.
2002 alkaen tekniikan tohtori Jukka Ranta, joka on aiemmin
toiminut Aspocomp Group Oyj:n tutkimus- ja kehitysjohtajana.

Asperation Oy keskittyy matkapuhelin- ja
elektroniikkateollisuuden tuotteissa käytettävien
komponenttien integrointiin liittyvään tutkimus- ja
kehitystoimintaan. Yhtiön tavoitteena on tuottaa
innovaatioita, joita omistajayhtiöt voivat hyödyntää omassa
toiminnassaan. Lisäksi yhteistyön avulla pyritään lyhentämään
innovaatioiden tuotteistamiseen kuluvaa aikaa. Kaupallisesti
merkittäviä, asiakkaille lisäarvoa tuottavia ratkaisuja
odotetaan saavutettavan jo ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Asperation Oy merkitsee uudenlaista teollista lähestymistapaa,
jossa eri teknologioita yhdistämällä ja yritysten välisellä
yhteistyöllä tuotetaan uudenlaisia ratkaisuja
elektroniikkateollisuuden kasvaviin vaatimuksiin. Asperationin
avulla omistajayhtiöt pyrkivät vahvistamaan asemiaan
toimitusketjussa sekä vastaamaan toimialan rakennemuutosten
haasteisiin.

Yhtiön toimitilat tulevat sijaitsemaan pääkaupunkiseudulla
high tech -yhteisössä ja se tulee tekemään yhteistyötä koti-
ja ulkomaisten korkeakoulujen sekä tutkimuslaitosten kanssa.

Sekä Aspocomp että Perlos jatkavat myös omaa tutkimus- ja
kehitystoimintaansa. Aspocompin tutkimus- ja kehitystoiminta
keskittyy uusien piirilevyteknologioiden ja -materiaalien
hyödyntämiseen tuotannossa sekä tekniseen asiakaspalveluun.
Perloksen tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste on
materiaali-, tuotanto- ja radiotaajuusteknologioiden
kehittämisessä.

ASPOCOMP GROUP Oyj
Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja

PERLOS Oyj
Timo Leinilä
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja
Puh. (09) 7597 0711
Timo Leinilä
Toimitusjohtaja
Puh. (09) 2500 7201

2(2)
ASPOCOMP LYHYESTI

Aspocomp-konserni on yksi maailman merkittävimmistä korkean
teknologian piirilevyjen valmistajista. Piirilevyjen lisäksi
Aspocomp-konserni valmistaa hybridipiirejä ja mekaanisia
kokonaisuuksia. Tuotteita käytetään matkapuhelimissa,
tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa
teollisuussovelluksissa. Aspocompilla on tuotantolaitoksia
Suomessa, Ranskassa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin
liikevaihto vuonna 2001 oli noin 220 miljoonaa euroa ja
henkilöstön määrä vuoden lopussa 3178. Lisätietoja:
www.aspocomp.com

PERLOS LYHYESTI

Perlos keskittyy pienten ja teknisesti vaativien komponenttien
ja osakokoonpanojen massatuotantoon, jolle on asetettu tiukat
tarkkuus-, laatu- ja viimeistelyvaatimukset. Yhtiö on maailman
johtavia tarkkuutta vaativien muovi- ja metallikomponenttien,
elektroniikkaliittimien, ruiskuvalumuottien ja
kokoonpanoautomaation valmistajia.

Perloksen tytäryhtiöt Moteco ja gigaAnt suunnittelevat ja
valmistavat matkapuhelimien antenneja sekä lyhyen kantaman
antenneja muun muassa Bluetooth- ja WLAN-laitteisiin.

Perlos tarjoaa asiakkailleen tuotekehitystukea, työkalujen
suunnittelu- ja valmistuspalveluja, tuotannossa tarvittavia
automaattisia kokoonpanolinjoja sekä lisäarvoa tuottavia
jatkojalostuspalveluja, kuten maalausta, painatusta,
suojausta, pintakäsittelyä, automaattista kokoonpanoa ja
käsittelyä sekä hankintatoimintaa.

Perlos-konsernin liikevaihto vuonna 2001 oli 431,6 miljoonaa
euroa ja henkilökunnan määrä vuoden 2001 lopussa oli 3 334.
Konsernilla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Englannissa,
Yhdysvalloissa, Unkarissa, Kiinassa, Malesiassa ja
Singaporessa.

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com
www.perlos.com