ASPOCOMP JA ELCOTEQ PERUSTAVAT TEKNOLOGIAN KEHITYSYHTIÖN


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.4.2002 klo 10.00

ASPOCOMP JA ELCOTEQ PERUSTAVAT TEKNOLOGIAN KEHITYSYHTIÖN

Aspocomp Group Oyj ja Elcoteq Network Oyj ovat tänään
perustaneet yhteisyrityksen, joka keskittyy IMB (Integrated
Module Board)-liitosteknologian kehitystoimintaan ja
kaupallistamiseen. Uuden Imbera Electronics Oy -nimisen yhtiön
omistus jakaantuu tasan Aspocompin ja Elcoteqin välillä.
Yhteistyön avulla omistajayhtiöt vahvistavat markkina-asemiaan
elektroniikkateollisuuden toimitusketjussa sekä vastaavat
toimialan rakennemuutoksen tuomiin haasteisiin.

Imbera Electronicsin tavoitteena on kehittää innovatiivinen
tuotantoprosessi, jossa aktiivikomponentit integroidaan osaksi
piirilevyrakennetta. Uudella tuotantoprosessilla koko tuote
tai joitakin tuotteen toiminnallisia osia voidaan integroida
piirilevyn sisään. Menetelmässä yhdistyvät Aspocompin korkean
teknologian piirilevyosaaminen ja Elcoteqin elektroniikan
valmistuksen ja testauksen erikoisosaaminen. Uutta teknologiaa
uskotaan sovellettavan prototyyppien valmistukseen vuoden
kuluessa. IMB-teknologian soveltamisen vaativan
kulutuselektroniikan tuotantoon arvioidaan käynnistyvän kolmen
vuoden sisällä.

Espoossa toimivan yhtiön toimitusjohtajaksi on nimitetty
Aspocomp Group Oyj:n tutkimuspäällikkö, DI Risto Tuominen.

Aspocomp Group Oyj

Jarmo Niemi
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Temmo Pitkänen, johtaja, suunnittelupalvelut, Elcoteq
Imbera Electronics Oy:n hallituksen puheenjohtaja
GSM 050 514 6168

Risto Tuominen, Imbera Electronics Oy:n toimitusjohtaja
GSM 0400 226 969

ASPOCOMP LYHYESTI

Aspocomp-konserni on yksi maailman merkittävimmistä korkean
teknologian piirilevyjen valmistajista. Piirilevyjen lisäksi
Aspocomp-konserni valmistaa hybridipiirejä ja mekaanisia
kokonaisuuksia. Tuotteita käytetään matkapuhelimissa,
tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa
teollisuussovelluksissa. Aspocompilla on tuotantolaitoksia
Suomessa, Ranskassa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin
liikevaihto vuonna 2001 oli noin 220 miljoonaa euroa ja
henkilöstön määrä vuoden lopussa 3 178. Lisätietoja:
www.aspocomp.com
ELCOTEQ LYHYESTI

Elcoteq Network Oyj on suurin eurooppalainen ja yksi maailman
johtavista elektroniikan valmistuspalveluyrityksistä. Se
tuottaa suunnittelu-, valmistus-, materiaalihallinta- ja
jälkimarkkinapalveluja kansainvälisille huipputekniikan
yrityksille. Yhtiön toiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-
alueeseen, jotka ovat päätelaitteet, tietoliikennejärjestelmät
ja teollisuuselektroniikka. Elcoteqilla on tuotantoa Suomessa,
Virossa, Venäjällä, Unkarissa, Saksassa, Sveitsissä,
Meksikossa ja Kiinassa. Lisäksi konsernilla on
asiakaspalvelukeskukset Ruotsissa, Sveitsissä, Yhdysvalloissa,
Japanissa ja Hongkongissa. Liikevaihto oli vuonna 2001 oli
1 862 MEUR, ja henkilökuntaa konsernissa on noin 8 000.
Elcoteq Network Oyj listautui Helsingin Pörssiin 1997.
Lisätietoja yhtiöstä: www.elcoteq.com.

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com