ASPOCOMP INVESTOI 10 MILJOONAA EUROA OULUN TEHTAASEEN JA VAHVISTAA ASEMAANSA TEKNOLOGIA- JA TUOTEKEHITYSKUMPPANINA

Julkaistu:
2017-12-18 08:00:00 CET
Aspocomp Group Oyj
Sisäpiiritieto

ASPOCOMP INVESTOI 10 MILJOONAA EUROA OULUN TEHTAASEEN JA VAHVISTAA ASEMAANSA TEKNOLOGIA- JA TUOTEKEHITYSKUMPPANINA

Espoo, Suomi, 2017-12-18 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 18.12.2017 klo 9.00

Piirilevyteknologiayhtiö Aspocomp investoi noin 10 miljoonaa euroa uuteen teknologiaan Oulun tehtaassaan. Aspocomp valmistautuu investoinneilla kysynnän kasvuun, joka syntyy, kun maailmanlaajuinen digitalisaatio etenee esimerkiksi tekoälysovellusten ja 5G-teknologian yleistyessä. Investoinnit vahvistavat yrityksen asemaa maailman johtavien teknologia- ja puolijohdeyhtiöiden kumppanina.

Aspocompin investoinneilla on kaksi päätavoitetta: 1) kasvattaa uutta Puolijohdekomponettien testaus -asiakassegmenttiä tuottamalla korkean teknologian piirilevyjä asiakkaiden testaus- ja tuotekehitystarpeisiin sekä 2) kasvattaa tuotantokapasiteettia etenkin 5G- ja autoteollisuuden nopeasti nousevaan kysyntään.

Investointien ensimmäinen strateginen tavoite eli puolijohdekomponenttien testaus –asiakassegmentin kasvu saa tukea siitä, että investointien jälkeen Aspocomp pystyy nykyistäkin paremmin tarjoamaan teknologialtaan erittäin kehittyneitä piirilevyjä, jotka mahdollistavat vaativien puolijohdekomponenttien testaamisen. Digitalisaatiokehitys vaatii puolijohteilta uusia ominaisuuksia ja yhä parempaa suorituskykyä, mikä lisää jatkuvasti testaustarvetta. Tuotteiden nopea markkinoille saaminen on asiakkaille keskeistä, ja siksi piirilevytoimitusten täsmällisyys on avainasemassa.

”Näemme selvästi, että kehitys- ja testivaiheet, joihin piirilevyjä tarvitaan, ovat tulevaisuudessa yhä haastavampia. Teknologian taso on erittäin korkea. Nopeus on tässä bisneksessä palvelua ja tuo kysyntää. Kun vielä testaukseen soveltuvien piirilevyjen volyymit ovat Oulun tehtaallemme sopivia toisin kuin Aasian volyymitoimittajille, markkina-asemamme on investoinnin jälkeen erinomainen”, sanoo Aspocompin toimitusjohtaja Mikko Montonen.

Investoinnin toinen strateginen tavoite eli kapasiteetin kasvattaminen vahvistaa Aspocompin asemaa auto- ja tietoliikennealan keskeisten toimijoiden strategisena kumppanina.

”Esimerkiksi itseohjautuvien autojen yleistyminen luo lisäkysyntää tuotteillemme, samoin 5G-teknologian vakiintuminen. Kun datan on vaikkapa juuri itseään ohjaavissa autoissa liikuttava ilman millisekunninkaan viivettä, tiedonsiirron komponenteille asetetaan kovia vaatimuksia”, sanoo toimitusjohtaja Mikko Montonen.

Aspocompin asiakkaita ovat maailman merkittävimmät puolijohde- ja teleteknologiayritykset.

Aspocompin Oulun tehdas on toiminut vuodesta 1992 alkaen nykyisissä tiloissaan. Se työllistää noin sata henkeä. Investoinnit synnyttävät koko yhtiöön yli 30 uutta työpaikkaa, joista suurin osa tulee Oulun tehtaalle. Tehtaan tuotantolinjoilta valmistuvat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla.

10 miljoonan euron investoinnit ajoittuvat pääosin vuosille 2018 ja 2019, ja niillä parannetaan Oulun tehtaan teknologisia valmiuksia ja kasvatetaan kapasiteettia. Tehdaspinta-ala ei kasva, vaan lisäkapasiteetti nousee nykyisen tehtaan sisälle.

Investointi rahoitetaan osin liiketoiminnan rahavirralla sekä osin lainarahoituksella. Aspocompin omavaraisuusaste oli kolmannen vuosineljänneksen päättyessä syyskuun lopussa 71 prosenttia ja nettovelkaisuusaste 5 prosenttia.

Aspocomp säilyttää ennallaan ohjeistuksensa vuodelle 2017. Viimekeväisessä Capital Markets Day -tapahtumassa (www.aspocomp.com/cmd) toimitusjohtaja Mikko Montonen esitteli Aspocompin kasvutavoitteet vuoteen 2022 mennessä. Ne ovat 10 prosentin keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu ja vähintään 7 prosentin liiketulos.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. +358 40 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp on piirilevyteknologiaan erikoistunut palveluyritys

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com