Aspocomp Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous

22.10.1999

Aspocomp Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous


Aspocomp Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.10.1999
hallituksen esityksen mukaisesti optio-oikeuksien antamisesta Aspocomp Group -konsernin erikseen nimettäville avainhenkilöille sekä Aspocomp Group Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 750.000 kappaletta. Optio-oikeuksista 375.000 merkitään kirjaimella A ja 375.000 kirjaimella B. Optio-oikeuksilla voi merkitä Aspocomp Group Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 750.000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta on 25 euroa. Osakkeen merkintähintaa alennetaan 22.10.1999 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika alkaa porrastettuna A optio-oikeuksien osalta 1.11.2001 ja B optio-oikeuksien osalta 1.11.2003. Osakemerkinnän aika kaikilla optio-oikeuksilla päättyy 30.11.2005.

Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan henkilöstöä työnantajaan siten, että työ- tai toimisuhteen päättyessä ennen 1.11.2003 on henkilön tarjottava optioitaan takaisin yhtiölle ilman, että optioihin mahdollisesti kertynyttä arvoa hyvitettäisiin.

Helsingissä 22.10.1999

Aspocomp Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358-9-7595 312.

Aspocomp Group Oyj

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet