ASPOCOMP GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 14.12.2004


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.12.2004 klo 11.45 1(2)

ASPOCOMP GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 14.12.2004

Aspocomp Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 14.12.2004 päätti hallituksen
ehdotuksen mukaisesti yhtiön osakepääoman korottamisesta 10.041.026 suuruisella
rahastoannilla 10.041.026 eurosta 20.082.052 euroon.

Rahastoannissa yhdellä (1) vanhalla osakkeella saa vastikkeetta yhden (1) uuden
osakkeen. Uusia osakkeita annetaan yhteensä 10.041.026 kappaletta. Kaikkien
osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,00 euro.

Rahastoannin täsmäytyspäivä on 17.12.2004. Rahastoannissa annettavat uudet
osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta 20.12.2004
edellyttäen, että osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin.

Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2004 alkaneelta tilikaudelta ja
tuottavat muut osakkeeseen liittyvät oikeudet yhtiössä osakepääoman korottamisen
rekisteröimispäivästä alkaen.

Hallituksen ehdotus rahastoannista on julkistettu pörssitiedotteella 25.11.2004.

Yhtiön vuonna 1999 antamien optio-oikeuksien osalta on voimassa ehto, jonka
mukaan rahastoannissa optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden
suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Näin ollen optio-
oikeuksien ehtoja on muutettu siten, että kukin optio-oikeus oikeuttaa
haltijansa merkitsemään kaksi Aspocomp Group Oyj:n osaketta yhden sijasta.
Optioiden ehtojen mukaisesti määräytynyt merkintähinta jaetaan kahtia.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja
elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä
on vahva ja tunnustettu asema komponenttitoimittajana mobiileihin
päätelaitteisiin, minkä lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa
toimittajana autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme
globaaleille asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti, mihin tasapainoinen
tuotantorakenteemme Euroopassa ja Aasiassa soveltuu hyvin.

Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme ratkaisuja, jotka mahdollistavat yhä suuremman
joustavuuden heidän omassa tuotesuunnittelussaan. Lopputuotteiden elinkaarien
lyhentyessä tällä hyödyllä on käsityksemme mukaan yhä suurempi merkitys
asiakkaillemme.

2(2)
Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa,
Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2003 noin 180 miljoonaa
euroa ja henkilöstömäärä noin 3500.

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com