Aspocomp Group Oyj:n yhtiökokous 17. maaliskuuta 2000 

17.03.2000

Aspocomp Group Oyj:n yhtiökokous 17. maaliskuuta 2000 


Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 0,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 4.385.208 euroa. Osingon maksupäivä on 29.3.2000. Hallitus sai valtuudet korottaa osakepääomaa enintään 1.754.083 uudella yhden euron nimellisarvoisella osakkeella eli 1.754.083 eurolla.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 1999 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja tämän sijaiselle.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta eli 4.385.208 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 22.3.2000 ja osingon maksupäivä on 29.3.2000.

Hallituksen jäseninä jatkavat Jukka-Pekka Ranta ja Gustav Nyberg. Teuvo Juuvinmaa on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Erovuorossa olevat Jorma Eloranta, Roberto Lencioni ja Karl Van Horn valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Heidän lisäkseen hallituksen jäseniksi valittiin Sonera Oyj:n varapääjohtaja Aimo Eloholma ja thaimaalaisen P.C.B. Centerin toimitusjohtaja Apichart Vilassakdanont.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta kerran tai useamman kerran siten, että uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1.754.083 eurolla. Valtuutuksen perusteella tehtyjen osakepääoman korotusten yhteismäärä ja annettavien osakkeiden yhteenlasketut äänimäärät voivat kuitenkin vastata enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutusta hallitus saa käyttää tarvittaessa yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen vahvistamiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen toteuttamiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

UUDEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka-Pekka Ranta ja varapuheenjohtajaksi Jorma Eloranta.

Helsingissä 17.03.2000

Aspocomp Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358-9-759 70711.

Aspocomp Group Oyj

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com