ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.4.2004 klo 17.05 1(3)

ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen päätökset

Aspocomp Group Oyj:n 2.4.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2003 jaetaan
osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 7.4.2004 ja
osingon maksupäivä on 16.4.2004.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2003 ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja
toimitusjohtajan sijaiselle.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen
hallituksen toimikautta koskevan 6. ja 15. §:n muutoksen, jonka
mukaisesti hallituksen jäsen valitaan vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen ehdotus on julkistettu pörssitiedotteella
kokonaisuudessaan 27.2.2004.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aimo Eloholma, Roberto
Lencioni, Tuomo Lähdesmäki, Gustav Nyberg ja Karl Van Horn sekä
uudeksi jäseneksi Anssi Soila. Tilintarkastajaksi valittiin KHT –
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on
35.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 25.000
euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 15.000 euroa.
Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1.500 euroa
varsinaiselta kokoukselta ja muille jäsenille 1.000 euroa
varsinaiselta kokoukselta. Tilintarkastajille suoritetaan palkkio
laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen valtuuttaa hallitus
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Hallituksen ehdotus on
julkistettu pörssitiedotteella kokonaisuudessaan 27.2.2004.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen valtuuttaa hallitus
päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallituksen ehdotus on
julkistettu pörssitiedotteella kokonaisuudessaan 27.2.2004.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen valtuuttaa hallitus
päättämään uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen

2(3)
ottamisesta. Hallituksen ehdotus on julkistettu pörssitiedotteella
kokonaisuudessaan 27.2.2004.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus on tänään järjestäytymiskokouksessaan valinnut Tuomo
Lähdesmäen uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.
Varapuheenjohtajaksi hallitus on valinnut Karl Van Hornin.

Hallitus on valinnut palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäseniksi
Aimo Eloholman, Roberto Lencionin ja Tuomo Lähdesmäen, joka
valittiin näiden valiokuntien puheenjohtajaksi. Tarkastusvaliokunnan
jäseniksi hallitus on valinnut Karl Van Hornin, Gustav Nybergin ja
Anssi Soilan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus on
valinnut Gustav Nybergin.

Hallitus on päättänyt, että jokainen hallituksen jäsen käyttää 40 %
vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeiden ostamiseen 10.5. – 18.6.2004
välisenä aikana, sisäpiirisäännösten asettamat rajoitukset
huomioiden. Hallitus on myös päättänyt, että hankittuja osakkeita ei
luovuteta ennen vuoden 2005 varsinaista yhtiökokousta.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman,
puh. 0400 488 932.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

ASPOCOMP LYHYESTI

Aspocomp-konserni tarjoaa elektroniikkateollisuudelle korkean
teknologian elektroniikkakomponentteja ja palveluita, kuten
piirilevyjen valmistusta ja suunnittelua sekä mekaniikan ja modulien
valmistusta. Aspocompin valmistamia tuotteita käytetään
elektroniikkateollisuudessa mm. langattomissa päätelaitteissa,
tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa
teollisuussovelluksissa. Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset
sijaitsevat Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto
oli vuonna 2003 noin 180 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin
3300. Konsernin emoyhtiön Aspocomp Group Oyj:n osake on noteerattu
Helsingin Pörssissä vuodesta 1999.
3(3)
Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com