ASPOCOMP GROUP OYJ:n YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.4.2005 klo 14.30 1(2)

ASPOCOMP GROUP OYJ:n YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen päätökset

Aspocomp Group Oyj:n 7.4.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2004 jaetaan osinkoa 0,30 euroa
osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 12.4.2005 ja osingon maksupäivä 19.4.2005.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Aimo Eloholma, Roberto Lencioni, Tuomo Lähdesmäki,
Gustav Nyberg ja Anssi Soila. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 35.000
euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 25.000 euroa ja muiden
hallituksen jäsenten vuosipalkkio 15.000 euroa. Lisäksi hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan 1.500 euroa varsinaiselta kokoukselta ja muille
jäsenille 1.000 euroa varsinaiselta kokoukselta. Valiokuntien kokouksista
maksetaan 500 euroa kokoukselta. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio laskun
mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset valtuuttaa hallitus päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta sekä uusmerkinnästä ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta. Hallituksen ehdotukset on julkistettu
pörssitiedotteella kokonaisuudessaan 28.2.2005.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus on tänään järjestäytymiskokouksessaan valinnut Tuomo Lähdesmäen
uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi hallitus on
valinnut Gustav Nybergin.

Hallitus on valinnut palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäseniksi Aimo
Eloholman, Roberto Lencionin ja Tuomo Lähdesmäen, joka valittiin näiden
valiokuntien puheenjohtajaksi. Hallitus nimitti tarkastusvaliokuntaan vain kaksi
jäsentä, Gustav Nybergin ja Anssi Soilan, joista Gustav Nyberg valittiin
valiokunnan puheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenet ovat päättäneet, että kukin jäsen käyttää 40 %
vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeiden ostamiseen 6.5. – 17.6.2005 välisenä aikana,
sisäpiirisäännösten asettamat rajoitukset huomioiden. Hankittuja osakkeita ei
luovuteta ennen vuoden 2006 varsinaista yhtiökokousta.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. 0400 488 932.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
2(2)
toimitusjohtaja

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja
elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä
on vahva ja tunnustettu asema komponenttitoimittajana mobiileihin
päätelaitteisiin, minkä lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa
toimittajana autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme
globaaleille asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti, mihin tasapainoinen
tuotantorakenteemme Euroopassa ja Aasiassa soveltuu hyvin.

Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme ratkaisuja, jotka mahdollistavat yhä suuremman
joustavuuden heidän omassa tuotesuunnittelussaan. Lopputuotteiden elinkaarien
lyhentyessä tällä hyödyllä on käsityksemme mukaan yhä suurempi merkitys
asiakkaillemme.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa,
Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2004 noin 200 miljoonaa
euroa ja henkilöstömäärä noin 3.500.

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com