ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2014 PÄÄTÖKSET

Julkaistu:
2014-04-24 11:15:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2014 PÄÄTÖKSET

Espoo, Suomi, 2014-04-24 11:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset, 24.4.2014 klo 12.15

Aspocomp Group Oyj:n 24.4.2014 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2013 ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja hallitukseen valittiin uudelleen suostumuksensa mukaisesti Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki, Päivi Marttila ja Kari Vuorialho seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun jatkuvalle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun jatkuvalle toimikaudelle. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30.000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15.000 euroa toimikaudelta. Toimikauden palkkion määrästä noin 60 prosenttia maksetaan rahana ja noin 40 prosenttia yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsenten palkkio-osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten lukuun välittäjän toimesta ja yhtiö maksaa osakkeiden hankinnat hallituksen jäsenille. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille vuoden 2014 toisen neljänneksen tulosjulkistamista seuraavan kahden viikon ajanjakson kuluessa. Palkkio-osakkeiden lukumäärä määritellään hankintahetken pörssikurssin perusteella. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti että, puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 8.5.2014 alkaen saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 020 775 6860, sami.holopainen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Sami Holopainen
toimitusjohtaja

www.aspocomp.com

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Volyymivälityspalvelumme tarjoaa asiakkaillemme kustannustehokkaan vaihtoehdon hankkia kaikki piirilevyt yhdestä osoitteesta teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.