ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2013 PÄÄTÖKSET

Julkaistu:
2013-04-23 14:45:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2013 PÄÄTÖKSET

Espoo, Suomi, 2013-04-23 14:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset, 23.4.2013 klo 15.45

Aspocomp Group Oyj:n 23.4.2013 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2012 ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja hallitukseen valittiin uudelleen suostumuksensa mukaisesti Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho sekä uudeksi jäseneksi suostumuksensa mukaisesti KTM Päivi Marttila (s. 1961) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun jatkuvalle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun jatkuvalle toimikaudelle. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30.000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15.000 euroa toimikaudelta. Toimikauden palkkion määrästä noin 60 prosenttia maksetaan rahana ja noin 40 prosenttia yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsenten palkkio-osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten lukuun välittäjän toimesta ja yhtiö maksaa osakkeiden hankinnat hallituksen jäsenille. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille vuoden 2013 toisen neljänneksen tulosjulkistamista seuraavan kahden viikon ajanjakson kuluessa. Palkkio-osakkeiden lukumäärä määritellään hankintahetken pörssikurssin perusteella. Tämän lisäksi puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 4.000.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.12.2011 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 7.5.2013 alkaen saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 020 775 6860, sami.holopainen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Sami Holopainen
toimitusjohtaja

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.