ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2012 PÄÄTÖKSET

Julkaistu:
2012-04-26 13:35:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2012 PÄÄTÖKSET

Espoo, Suomi, 2012-04-26 13:35 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 26.4.2012 klo 14.35

Aspocomp Group Oyj:n 26.4.2012 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2011 ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme ja hallitukseen valittiin uudelleen Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun jatkuvalle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun jatkuvalle toimikaudelle. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta. Toimikauden palkkion määrästä 60 prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsenten palkkio-osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten lukuun välittäjän toimesta ja yhtiö maksaa osakkeiden hankinnat hallituksen jäsenille. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille vuoden 2012 toisen neljänneksen tulosjulkistamista seuraavan kahden viikon ajanjakson kuluessa. Palkkio-osakkeiden lukumäärä määritellään hankintahetken pörssikurssin perusteella. Tämän lisäksi puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 10.5.2012 alkaen saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 020 776 6860, sami.holopainen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Sami Holopainen
toimitusjohtaja

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.