ASPOCOMP GROUP OYJ:N VAIHTOVELKAKIRJOISTA TEHDYN KÄTEISOSTOTARJOUKSEN LOPULLINEN TULOS

Julkaistu:
2011-06-28 08:00:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Pörssitiedote

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VAIHTOVELKAKIRJOISTA TEHDYN KÄTEISOSTOTARJOUKSEN LOPULLINEN TULOS

Espoo, Suomi, 2011-06-28 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 28.6.2011 klo 9.00

EI JULKISTETTAVAKSI, JAETTAVAKSI TAI TOIMITETTAVAKSI AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI YHDYSVALLOISSA

Aspocomp Group Oyj:n (”Aspocomp” tai ”Yhtiö”) 1.12.2006 liikkeeseen laskemista vaihtovelkakirjoistaan, jotka oikeuttavat haltijansa merkitsemään Yhtiön osakkeita (”Vaihtovelkakirjat” tai ”Vaihtovelkakirjalaina”) ja joita Yhtiö ei ole aiemmin lunastanut 4.5.2011 allekirjoitetun lunastussopimuksen perusteella, tekemän käteisostotarjouksen tarjousaika päättyi 22.6.2011 klo 16.00 Suomen aikaa.

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Vaihtovelkakirjat, joiden osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty, edustavat noin 25,6 % Vaihtovelkakirjalainan alkuperäisestä nimellisarvosta. Lisäksi Aspocomp osti 8.-10.6.2011 Lunastussopimuksen perusteella takaisin yhteensä 69,2 % Vaihtovelkakirjalainan alkuperäisestä nimellisarvosta. Näin ollen ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Aspocomp on ostanut takaisin yhteensä noin 94,9 % Vaihtovelkakirjalainan alkuperäisestä nimellisarvosta. Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Vaihtovelkakirjalainan haltijoilla olevien Vaihtovelkakirjojen nimellisarvo on yhteensä 530.000 euroa, josta 330.000 euroa (3,2 % alkuperäisestä nimellisarvosta) korkoineen erääntyy maksettavaksi 1.12.2011 ja 200.000 euroa (1,9 % alkuperäisestä nimellisarvosta) korkoineen erääntyy maksettavaksi 1.12.2013.

Aspocomp toteuttaa 24.5.2011 julkistetun ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti alustavasti tänään, 28.6.2011, kaikkien niiden Vaihtovelkakirjojen haltijoiden osalta, jotka ovat pätevästi hyväksyneet ostotarjouksen ja jotka eivät ole pätevästi peruuttaneet hyväksyntäänsä. Vaihtovelkakirjojen toteutuskaupat selvitetään alustavasti 30.6.2011.

Yllä mainittujen ja Aspocompin 8.6.2011 tiedottamien järjestelyjen toteutuksen seurauksena Aspocompin korolliset nimellisarvoiset velat vähenevät noin 2,3 miljoonaan euroon (korolliset nimellisarvoiset velat olivat maaliskuun 2011 lopussa 23,5 miljoonaa euroa). Aspocompin oma pääoma tulee kasvamaan noin 2,9 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste paranee noin 37 prosenttiyksikköä (omavaraisuusaste maaliskuun 2011 lopussa oli 11,1 %).

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. (09) 59 181.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Sami Holopainen
toimitusjohtaja

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.