ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSINKOPOLITIIKAN PÄIVITTÄMINEN

Julkaistu:
2012-02-16 08:30:00 CET
Aspocomp Group Oyj
Pörssitiedote

ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSINKOPOLITIIKAN PÄIVITTÄMINEN

Espoo, Suomi, 2012-02-16 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 16.2.2012 klo 9.30

Aspocomp Group Oyj:n vuosikertomuksessa 2010 on todettu seuraavasti yhtiön osinkopolitiikasta:

Aspocomp Group Oyj:n hallitus määritteli 15.3.2007 yhtiölle uuden pitkän aikavälin osinkopolitiikan. Sen mukaan Aspocomp pyrkii maksamaan osinkona vähintään 30 prosenttia kunkin tilikauden voitosta sen jälkeen, kun yhtiön tulos on palautunut voitolliseksi ja se on saavuttanut velkaantumisaste- ja omavaraisuustavoitteensa.

Todennäköisesti hallitus ei tule ehdottamaan osingonmaksua lähitulevaisuudessa.”

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on 15.2.2012 päättänyt päivittää yhtiön osinkopolitiikan kuulumaan seuraavasti:

”Joulukuussa 2011 ylimääräinen yhtiökokous päätti osakepääoman alentamisesta sekä ylikurssi-, käyttö- ja sijoitetun oman pääoman rahastojen käyttämisestä taseessa olevan tappion kattamiseksi. Toimenpiteen seurauksena yhtiö ei voi seuraavan kolmen vuoden aikana jakaa osinkoa ilman velkojienkuulemismenettelyä. Koska yhtiöllä on avoimia oikeusprosesseja liittyen vuonna 2002 konkurssiin menneeseen Ranskan tytäryhtiöön, yhtiön käsityksen mukaan kuulemismenettely estäisi osingonjaon. Näin ollen yhtiön on mahdollista jakaa osinkoa 29.12.2014 jälkeen.

Osingonmaksun tultua ajankohtaiseksi yhtiö pyrkii maksamaan osinkona puolet operatiivisilla investoinneilla vähennetystä liiketoiminnan nettorahavirrasta.”

LISÄTIETOJA

Sami Holopainen, toimitusjohtaja, puh. 09 59 181, sami.holopainen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.