ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2000


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2000 klo 10.35 1(8)

ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2000

Konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 23,1 % 177,8 miljoonaan
euroon (144,4 miljoonaa euroa), voitto ennen satunnaisia eriä ja
veroja kasvoi 25,8 % 16,1 miljoonaan euroon (12,8 miljoonaa euroa).
Tulos osaketta kohti kasvoi 20,8 % ja oli 1,22 euroa (1,01 euroa).
Aspocomp laajentaa toimintaansa Aasiassa ja tutkimusyhteistyöllä
kehitetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Liikevaihdon kasvun
odotetaan vuonna 2001 ylittävän 40% ja liiketulosprosentin
ennustetaan ylittävän pitkän aikavälin 10 %:n tavoitteen.

KASVUA KIINASSA JA THAIMAASSA

Aspocomp on päättänyt laajentaa toimintaansa Kiinan HDI (High Density
Interconnection)-markkinoille niiden vahvan kasvun ja kysynnän takia.
Aspocomp on tänään allekirjoittanut yhteisyrityksen aloittamista
koskevan aiesopimuksen taiwanilaisen pörssiyhtiön, Chin-Poon
Industrial Co., Ltd.:n kanssa. Chin-Poon on jo rakentanut 28 000
neliömetrin tehdasrakennuksen Shanghain alueelle. Tämä tehdas tulee
valmistamaan piirilevyjä HDI-microvia-teknologialla. Tuotannon on
suunniteltu alkavan vuoden 2001 kolmannen neljänneksen aikana.
Yhteisyrityksen toteutuminen edellyttää osapuolten välistä lopullista
sopimusta, joka pyritään allekirjoittamaan vuoden 2000 loppuun
mennessä. Aspocompin osuus yhteisyrityksestä on 51 % ja Aspocompin
kokonaisinvestointi on noin 40 miljoonaa euroa.

Aspocomp osti tämän vuoden helmikuussa 12,5 %:n osuuden Thaimaan
toiseksi suurimman piirilevyvalmistajan, P.C.B. Center Co., Ltd.:n
osakekannasta. Aspocompilla on osto-optio, joka oikeuttaa ostamaan
enemmistön P.C.B. Centerin osakekannasta vuoden 2001 aikana. Hallitus
on päättänyt käyttää tätä osto-optiota siten, että Aspocompin osuus
tulee olemaan 51 %. Mahdollisuuksia optio-oikeuden käyttämiseen
vuoden 2000 loppuun mennessä tutkitaan. P.C.B. Centerillä on hyvä
kapasiteetin käyttöaste, sen liikevaihto vuoden 2000 ensimmäisten
yhdeksän kuukauden aikana oli 24,5 miljoonaa euroa ja
liikevoittoprosentti lähes 10. P.C.B. Centerin odotetaan
kolminkertaistavan liikevaihtonsa seuraavien kolmen vuoden aikana.

UUSIA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA TUTKIMUKSEN JA TUOTEKEHITYKSEN
KAUTTA

Vuosi sitten Aspocomp Group Oyj teki aloitteen avaintoimittajilleen
ja avainasiakkaalleen tutkimusyhteistyöstä, joka kohdentuu uuden
sukupolven kytkentä- ja pakkausteknologioihin ja joka toimii
verkottuneesti teknistä arvoketjua yhdentäen. Aloite sai erittäin
positiivisen palautteen ja nyt kumppanuus, josta käytetään nimeä
Elitec-konsorttio, on käynnistämisvaiheessa. Sillä oli syyskuussa
ensimmäinen koko konsorttion kattava kokous. Kumppanuus keskittyy
vaativien, eturivin elektroniikkatuotteiden valmistus- ja
pakkausteknologian kehittämiseen. Konsorttiumissa on mukana
puolijohdevalmistajia, materiaali- ja laitetoimittajia,
avainasiakkaamme, korkeakoulujen edustajia ja Aspocomp ainoana
piirilevyvalmistajana. Konsorttiumin ensimmäinen puheenjohtaja on
professori, tohtori Jukka Ranta Aspocompista. Oman tutkimustyönsä

2(8)
ohessa Aspocomp rahoittaa merkittävällä tavalla Teknisessä
Korkeakoulussa ja muissa korkeakouluissa tehtävää tutkimusta.
Aspocomp on tehnyt päätöksen T&K-keskuksen rakentamisesta Saloon.
Keskus valmistuu tehtaan laajentumisen yhteydessä tulevan vuoden
ensimmäisellä puoliskolla. Keskuksessa tulee olemaan
puhdastilavarustus, joka mahdollistaa mm. mikromekaniikan ja aiempaa
pienempien piirteiden ja rakenteiden kehittämisen, ympäristö- ja
olosuhdetutkimusvälineistö ja märkätilat uusien prosessien
kehittämiseen. Keskuksen tavoitteena on luoda uutta osaamista ja
tehostaa olemassa olevia hankkeita kuvannukseen, lisääviin
prosessiteknologioihin, haudattuihin komponentteihin,
mikromekaniikkaan ja luotettavuuteen liittyen ja täten toteuttaa
Aspocompin näkemystä siitä, että piirilevy muuttuu passiivisesta
kytkentäalustasta aktiiviseksi toiminnalliseksi komponentiksi.
Tutkimuskeskuksen investointimenoksi arvioidaan 5 miljoonaa euroa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocomp-konsernin koko vuoden liikevaihdon kasvun odotetaan olevan
noin 20 % ja tuloksen samalla hyvällä tasolla kuin vuonna 1999.
Vuoden 1999 neljäs neljännes oli poikkeuksellisen hyvä sekä
liikevaihdon että tuloksen osalta. Tämän vuoden kolmannen ja
neljännen neljänneksen liikevaihdon ja tuloksen kasvua rajoittavat
viiveet uusien tuotteiden ylösajossa, vahva USA:n dollari ja Japanin
jeni, raaka-aineiden hinnankorotukset sekä paksukalvohybridituotannon
komponenttipula. Orgaanisen liikevaihdon kasvun odotetaan vuonna 2001
olevan yli 30 %, Aasian laajennukset mukaanlukien yli 40 %, ja
liiketulosprosentin ennustetaan ylittävän pitkän aikavälin 10 %:n
tavoitteen.

Tässä esitetty näkemys konsernin tulevaisuudesta perustuu vuoden
loppua ja vuotta 2001 koskeviin ennusteisiin tämän osavuosikatsauksen
julkaisemishetkenä.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Aspocomp-konsernin liikevaihto 1.1. – 30.9.2000 oli 177,8 miljoonaa
euroa, kun se viime vuonna vastaavalla jaksolla oli 144,4 miljoonaa
euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,9
miljoonaa euroa). Konsernin kolmen suurimman asiakkaan, Nokian,
Ericssonin ja Philipsin, osuus liikevaihdosta oli 62 % (66 %), josta
Nokian osuus on selvästi suurin.

Liikevoitto oli tarkastelukauden aikana 16,6 miljoonaa euroa eli 9,3
% liikevaihdosta (13,8 miljoonaa euroa; 9,5 %). Liikevoitto ennen
osakeannista aiheutuneita kuluja ja edellämainittujen, Kiinan ja
Thaimaan laajennusten valmistelukuluja olisi ollut 17,5 miljoonaa
euroa ja vastaava liikevoittoprosentti olisi ollut 9,9.
Nettorahoituskulut olivat 0,5 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa).

Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 16,1 miljoonaa euroa
(12,8 miljoonaa euroa), jossa on kasvua 25,8 %. Voitto ennen veroja
oli 15,9 miljoonaa euroa (12,0 miljoonaa euroa) ja nettotulos

3(8)
tarkastelukaudelta oli 11,3 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa).
Tulos osaketta kohti oli 1,22 euroa (1,01 euroa).

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella säilyi hyvänä huolimatta
suurista investoinneista, jotka olivat 48,9 miljoonaa euroa (23,1
miljoonaa euroa) tai 27,5 % liikevaihdosta (16,0 %).
Tarkastelukaudella järjestetyssä osakeannissa yhtiö sai 85 miljoonaa
euroa tai, kun järjestelypalkkio vähennetään summasta, 81,1 miljoonaa
euroa. Osalla näistä varoista yhtiö maksoi lyhytaikaiset korolliset
velkansa pois. Loput varat on sijoitettu lyhytaikaisiin
sijoituskohteisiin, kuten yritystodistuksiin ja korkorahastoihin.
Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta oli 0,3 % (0,7 %).
Konsernin omavaraisuusaste nousi 63,5 %:iin (44,2 %) vuodenvaihteen
43,9 %:sta

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakepääoma oli 30.9.2000 10.141.926 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 10.141.926 osaketta. Osakepääoma nousi osakeannin
seurauksena toukokuun 29. päivänä 8.770.416 osakkeesta / eurosta
1.191.510 osakkeella / eurolla 9.961.926 osakkeeseen / euroon ja
180.000 osakkeella / eurolla 10.141.926 osakkeeseen / euroon kesäkuun
7. päivänä.
Yhteensä 2.701.782 Aspocomp Group Oyj:n osaketta vaihtui 1.1.2000 ja
30.9.2000 välisenä aikana Helsingin arvopaperipörssissä. Näiden
kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 163.537.853 euroa.
Ulkomaalaisomistus 30.9.2000 oli 26,9 %. Osakkeiden alin
kaupantekokurssi 1.1.-30.9.2000 oli 30,50 euroa ja ylin 86,96 euroa,
keskimäärin 60,53 euroa. Päätöskurssi 29.9.2000 oli 43,50 euroa ja
osakekannan markkina-arvo 441,2 miljoonaa euroa. European Strategic
Investors Holdings NV ilmoitti toukokuun 29. päivänä, että sen osuus
Aspocomp Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on pienentynyt alle 5
%:iin.

OSAKEANTI JA -MYYNTI

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 2.5.2000 aloittaa osakeannin ja
-myynnin suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille
sijoittajille, yleisölle Suomessa ja konsernin henkilöstölle.
Osakeannin ja -myynnin kansainvälisenä koordinaattorina toimi Merrill
Lynch International ja kotimaisena pääjärjestäjänä Conventum
Corporate Finance Oy. Osakeanti ja -myynti muodostui yhteensä
enintään 1.200.000 osakkeen osakeannista ja osakemyynnistä, jossa
kaksi Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajaa, Keskinäinen
Vakuutusyhtiö Kaleva ja European Strategic Investors Holdings NV,
tarjosivat ostettavaksi enintään 570.000 omistamaansa osaketta.
Instituutioannissa ja -myynnissä tarjottiin institutionaalisten
sijoittajien ostettavaksi ja merkittäväksi 1.700.000 osaketta,
yleisöannissa 60.000 osaketta ja henkilöstöannissa 10.000 osaketta.
Instituutio- ja yleisöannin merkintä- ja myyntihinnaksi päätettiin
23.5.2000 62,00 euroa osakkeelta. Henkilöstöannissa osakkeiden
merkintähinnaksi päätettiin 55,80 euroa.

4(8)
Osakeannissa ja -myynnissä tarjotuista osakkeista 73 % allokoitiin
kansainvälisille sijoittajille ja 27 % suomalaisille sijoittajille.
Institutionaalisille sijoittajille allokoitiin yhteensä 1.745.960
osaketta, yleisölle 14.040 ja henkilöstölle 1.510 osaketta.
Aspocomp Group Oyj:n osakepääoman korotus osakeannilla 8.770.416
eurosta 9.961.926 euroon merkittiin kaupparekisteriin 29.5.2000.
Osakeannissa merkittyjen osakkeiden listaus Helsingin Pörssin
päälistalla alkoi 30.5.2000.
5.6.2000 Merrill Lynch International päätti käyttää sille
järjestäjien puolesta annettua oikeutta lisätä tarjottavien uusien
osakkeiden määrää 180.000 kappaleella ylimerkintöjen kattamiseksi.
Tämän seurauksena yhtiön osakepääoma nousi 180.000 eurolla 10.141.926
euroon. Korotus merkittiin kaupparekisteriin 7.6.2000 ja uusien
osakkeiden listaus Helsingin Pörssin päälistalla alkoi 8.6.2000.
Toteutetun osakeannin jälkeen hallituksella on vielä voimassa
valtuutus järjestää osakeanti korkeintaan 382.573 osakkeesta, jotka
ovat jäljellä alkuperäisestä, 1.754.083 osakkeen
osakeantivaltuutuksesta. Osakeannissa markkinoille tulleet osakkeet
oikeuttavat samoihin osakasoikeuksiin kuin muutkin osakkeet. Näihin
kuuluu myös oikeus osinkoon kuluvalta tilikaudelta ja sitä
seuraavilta tilikausilta.
Yhtiön osakeannista saamat varat ovat 85,0 miljoonaa euroa ennen
järjestämispalkkioita ja -kuluja. Saadut varat on tarkoitus käyttää
yhtiön liiketoiminnan tulevan kasvun rahoittamiseen Euroopassa sekä
investointien että yritysostojen rahoittamiseen Aasiassa.
Yhtiö maksoi osakeannin ja -myynnin järjestäjille palkkion, noin 3,9
miljoonaa euroa, mistä määrästä järjestäjät maksavat heidän
vastattavakseen sovittuja osakeannin ja -myynnin järjestämisestä
aiheutuneita kuluja. Tämä palkkio on vähennetty annin
emissiovoitosta. Muut antiin liittyvät kulut, 0,7 miljoonaa euroa, on
kirjattu suoraan tuloslaskelmaan. Syyskuun 30. päivään mennessä
kaikki osakeantiin liittyneet kulut on kirjattu tulosvaikutteisesti.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 25.10.2000

Osakkeiden %-osuus
lukumäärä
Sampo-konserni
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 460 726 4,54
Vakuutusyhtiö Sampo Oyj 314 000 3,10
Vakuutusosakeyhtiö Yritys-Sampo 300 000 2,96
Teollisuusvakuutus Oy 200 000 1,97

1 274 726 12,57

Nyberg H.B. 820 000 8,09

Pohjola-konserni
Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola 387 810 3,82
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 209 400 2,06
Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola 153 500 1,51

750 710 7,39

5(8)

Varma-Sampo 560 900 5,53

Vehmas A.E. 398 456 3,93

Vehmas Tapio 374 146 3,69

Vehmas Liisa 333 130 3,28

European Strategic Investors Holdings N.V. 256 000 2,52

Estlander Henrik 242 146 2,39

FIM Forte Sijoitusrahasto 178 700 1,76

Hallintarekisteröidyt osakkeet 2 353 191 23,20

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön keskimäärä oli 2 031 1.1. – 30.9.2000,
vastaavana aikana edellisenä vuonna se oli 1 815. Koko tilivuonna
1999 henkilöstön keskimäärä oli 1 886.
Professori, tekniikan tohtori Jukka-Pekka Ranta on nimitetty Aspocomp
Group Oyj:n strategisesta suunnittelusta, tutkimuksesta ja
kehityksestä vastaavaksi johtajaksi 1.9.2000 lähtien.
Nimityksen yhteydessä Ranta erosi 1.7.2000 lähtien hallituksen
jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä. Uudeksi hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin 1.7.2000 lähtien Patria Industries –
konsernin toimitusjohtaja Jorma Eloranta ja varapuheenjohtajaksi
Arlington Capital Investors’n puheenjohtaja Karl Van Horn.

LIIKETOIMINTARYHMÄT (BUSINESS UNITS)

MOBILE

Liiketoimintaryhmä Mobile tarjoaa piirilevyihin liittyviä korkean
teknologian palveluja matkapuhelimia valmistaville asiakkailleen.
Liiketoimintaryhmällä on tuotantoa Salossa, Suomessa ja Evreux’ssa,
Ranskassa. Käynnissä olevilla investoinneilla rakennetaan uutta
tuotantotilaa ja -koneistoa molemmilla tehtailla.
Tämän liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 40 % koko konsernin
liikevaihdosta. Kasvua vuoden 1999 vastaavaan ajanjaksoon oli 37 %.
Evreux’n tehtaan laajennusta jatkettiin ja uusi Mobile-tehdas
valmistuu kesällä 2001. Uusien tuotantotilojen ja -laitteiden
ylösajosta huolimatta liiketoimintaryhmän tuloksentekokyky oli hyvä.
Olemme ottaneet vastaan voimakkaan haasteen siirtyä microvia-
teknologiaan. Jo noin 83 % tämän liiketoimintaryhmän liikevaihdosta
katsauskaudella syntyi hyödyntäen tätä kehittyneintä High Density
Interconnection (HDI)-teknologiaa. Siirtyminen HDI-teknologiaan tukee
yhtiön strategista kilpailukykyä. Odotamme voimakkaan volyymikasvun
jatkuvan myös vuonna 2001.

6(8)
TELECOM

Liiketoimintaryhmä Telecom tarjoaa piirilevyihin liittyviä palveluja
telekommunikaatioalan asiakkaille, jotka valmistavat mm.
matkapuhelinverkkojen tukiasemia. Liiketoimintaryhmällä on tuotantoa
Suomessa (Oulu, Teuva, Padasjoki ja Espoo) ja Ranskassa (Evreux).
Suomen tehtaiden investointiohjelmat on viety loppuun. Nämä
investoinnit yhdessä Evreux’n tehtaan investointien kanssa tukevat
vahvaa kasvua vuonna 2001. Telecom-liiketoimintaryhmän liikevaihto
oli 27 % konsernin liikevaihdosta, kasvua edellisen vuoden samaan
ajankohtaan verrattuna oli 34 %. Tuloksen odotetaan kohentuvan,
erityisesti Evreux’ssa. Myynnin kasvu ja kysyntä ovat olleet hyviä.
HDI-teknologialla valmistettujen tuotteiden kysyntä kasvaa, kun uusia
sovelluksia, kuten laajakaista (W-CDMA) -tukiasemat, tulee
tuotantoon. Kun näiden
tuotteiden kysyntä kasvaa, Telecom-liiketoimintaryhmän palvelujen
kilpailukyky paranee. Odotukset vuodelle 2001 ovat hyvät.

AUTO & INDUSTRY

Liiketoimintaryhmä Auto & Industry tarjoaa piirilevyihin liittyviä
palveluja auto- ja teollisuusasiakkaille. Liiketoimintaryhmällä on
tuotantoa Suomessa (Teuva ja Padasjoki) ja Ranskassa (Evreux). Tällä
hetkellä auto- ja teollisuussektorille menevät tuotteet edustavat
perinteistä teknologiaa. Tuotannon siirtäminen Thaimaaseen jatkuu ja
liiketoimintaryhmän perinteisen teknologian tuotteet tullaan
valmistamaan jatkossa P.C.B. Center (Thailand) Co., Ltd.:n tehtaalla.
Odotamme saavamme kilpailuetua Euroopassa, kun tälläkin alueella
siirrytään HDI-teknologian hyödyntämiseen. Auto & Industry –
liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 13 % koko konsernin
liikevaihdosta; pudotusta vuoden 1999 samaan ajanjaksoon verrattuna
oli 13 % Euroopassa, koska tuotantoa on siirretty Thaimaaseen. P.C.B.
Center on kuitenkin Aspocomp-konsernin vähemmistöosakkuusyritys ja
näin liiketoimintaryhmän Thaimaan toimintojen kasvu ei näy Aspocomp-
konsernin luvuissa.

ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES (EMS)

EMS-liiketoimintaryhmä tarjoaa paksukalvohybrideihin ja mekaanisiin
kokonaisuuksiin liittyviä palveluja suurimmaksi osaksi samoille
asiakkaille kuin piirilevyjä valmistavat liiketoimintaryhmätkin. EMS-
liiketoimintaryhmällä on tuotantoa Suomessa; Klaukkalassa ja kahdessa
yksikössä Oulussa. Tämän liiketoimintaryhmän investointien
tavoitteena on kapasiteetin lisäys ja kaikkien Oulun toimintojen
keskittäminen samoihin tiloihin, jotka valmistuvat vuoden 2000
loppuun mennessä. Liiketoimintaryhmän liikevaihdon osuus koko
konsernin liikevaihdosta oli 20 % ja kasvua edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 17 %. Kolmannen ja neljännen
neljänneksen liikevaihdon ja tuloksen kasvua rajoittaa
paksukalvohybridituotannon komponenttipula. Lähitulevaisuuden näkymät
ovat hyvät.

7(8)
ASPOCOMP-KONSERNIN TULOSLASKELMA
Pro forma Pro forma
1-9/00 1-9/99 1-12/99
MEUR % MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 177,8 100,0 144,4 100,0 201,3 100,0
Liiketoiminnan muut
tuotot 1,6 0,9 1,9 1,3 2,5 1,2
Poistot ja arvon-
alentumiset 18,7 10,5 14,4 9,9 19,8 9,8

LIIKEVOITTO 16,6 9,3 13,8 9,5 21,5 10,7
Rahoitustuotot ja
-kulut -0,5 -0,3 -1,0 -0,7 -1,3 -0,7

VOITTO ENNEN SATUNNAI-
SIA ERIÄ JA VEROJA 16,1 9,0 12,8 8,9 20,1 10,0
Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut -0,2 -0,1 -0,8 -0,6 -0,7 -0,4

VOITTO ENNEN VEROJA 15,9 8,9 12,0 8,3 19,4 9,6

KATSAUSKAUDEN VOITTO 11,3 6,4 8,3 5,7 13,7 6,8

TULOS/OSAKE, euroa 1,22 1,01 1,64

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin
kohdistuva osuus. Tulos/osake -tunnuslukua laskettaessa satunnaisiin
eriin kohdistuvaa veroa ei ole otettu mukaan.

ASPOCOMP-KONSERNIN TASE
Pro forma Pro forma
9/00 9/99 Muutos 12/99
MEUR MEUR % MEUR
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 2,9 2,9 -1,2 3,2
Aineelliset hyödykkeet 122,8 82,4 49,0 93,4
Sijoitukset 1,1 0,1 – 0,1

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 27,9 20,3 37,4 23,4
Saamiset 46,1 35,7 29,1 35,0
Lyhytaikaiset sijoitukset 31,0 – – –
Rahat ja pankkisaamiset 15,6 2,5 – 2,3
VASTAAVAA YHTEENSÄ 247,3 143,9 71,9 157,4

Oma pääoma 157,0 63,5 147,2 69,0
Pakolliset varaukset 0,8 1,1 -30,4 0,3
Pitkäaikainen vieras pääoma 35,8 26,2 37,0 37,9
Lyhytaikainen vieras pääoma 53,7 53,1 1,1 50,2

8(8)
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 247,3 143,9 71,9 157,4

OMA PÄÄOMA/OSAKE,euroa 15,48 7,24 7,87

OMAVARAISUUSASTE, % 63,5 44,2 43,9

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, 14,0 miljoonaa euroa,
on taseessa jaettu omaksi pääomaksi ja laskennalliseksi verovelaksi.

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
Pro forma
9/00 12/99
MEUR MEUR

Muiden puolesta annetut kiinnitykset 2,2 3,9
Käyttöleasingvastuut 0,3 0,5
YHTEENSÄ 2,5 4,4

ASPOCOMP-KONSERNIN PRO FORMA -LASKELMIEN LASKENTAPERIAATTEET

Vertailuvuoden luvut ovat pro forma -lukuja, joiden
laskentaperiaatteet on esitetty Aspocomp-konsernin vuosikertomuksessa
vuodelta 1999.

Helsingissä lokakuun 27. päivänä 2000

ASPOCOMP GROUP Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. (09) 759 70711

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com