ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAKEOMISTUSJÄRJESTELMÄN MUKAINEN MAKSUTON SUUNNATTU OSAKEANTI

Julkaistu:
2012-08-31 18:00:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Pörssitiedote

ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAKEOMISTUSJÄRJESTELMÄN MUKAINEN MAKSUTON SUUNNATTU OSAKEANTI

Espoo, Suomi, 2012-08-31 18:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 31.8.2012 klo 19.00

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt 31.8.2012 suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistusjärjestelmän mukaisten palkkioiden maksamista varten.

Osakeannissa annetaan yhtiön osakkeita omistaville toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille vastikkeetta yhteensä 58 016 yhtiön uutta osaketta osakeomistusjärjestelmän ehtojen mukaisesti. Annettavat osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin ja kirjata osakkeiden saajien arvo-osuustileille arviolta 6.9.2012 ja ottaa kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingin pörssilistalle arviolta 7.9.2012.

Yhtiön hallitus päätti 5.6.2012 yhtiön avainhenkilöiden osakepalkkio- ja osakeomistusjärjestelmistä. Palkitsemisjärjestelmillä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon pysyväksi nostamiseksi, sitouttamaan avainhenkilöt pitkäaikaisesti yhtiöön ja tarjoamaan heille kilpailukykyinen ja yrittäjyyteen perustuva palkitsemisjärjestelmä. Osakeannille on siten erityisen painava taloudellinen syy. Päätös suunnatusta maksuttomasta osakeannista perustuu yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 20.12.2011 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Espoossa 31.8.2012

ASPOCOMP GROUP OYJ

Sami Holopainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 020 775 6860, sami.holopainen(at)aspocomp.com.

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, mobiililaitteissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.