ASPOCOMP GROUP OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN LOPULLINEN TULOS JA MUUTOS VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSAKEMERKINTÄHINTOIHIN

18.04.2007

ASPOCOMP GROUP OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN LOPULLINEN TULOS JA MUUTOS VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSAKEMERKINTÄHINTOIHIN


Aspocomp Group Oyj Pörssitiedote 18.4.2007 klo 10.15

ASPOCOMP GROUP OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN LOPULLINEN TULOS JA MUUTOS VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSAKEMERKINTÄHINTOIHIN

Aspocomp Group Oyj:n merkintäannissa merkittiin yhteensä 29.823.078 osaketta. Merkinnät jakautuvat siten, että ensisijaisessa merkinnässä merkittiin yhteensä 27.221.343 osaketta ja toissijaisessa merkinnässä yhteensä 2.601.735 osaketta mukaan lukien yhtiölle merkintätakauksen antaneet tahojen 17.4.2007 merkitsemät osakkeet. Yhtiölle merkintätakakusen antaneet tahot merkitsivät antamiensa sitoumustensa mukaisesti 17.4.2007 osakeannissa aiemmin merkitsemättä jääneet 2.440.288 osaketta. Lisäksi yhtiölle merkintätakauksen antaneet tahot merkitsivät ensisijaisessa merkinnässä yhteensä 7.395.621 osaketta. Näin ollen osakeannissa tarjotut osakkeet merkittiin kokonaisuudessaan. Noin 1.700 sijoittajaa merkitsi osakkeita osakeannissa.
Aspocompin hallitus on 18.4.2007 hyväksynyt osakkeiden merkinnät. Aspocompin osakeannilla keräämät bruttovarat ovat noin 25 miljoonaa euroa ennen kulujen ja palkkioiden vähentämistä. Osakeannin ja antiosakkeiden kaupparekisteriin rekisteröimisen seurauksena Aspocompin osakkeiden lukumäärä nousee 49.905.130 osakkeeseen. Kaikki osakeannissa merkityt osakkeet on maksettu kokonaisuudessaan. Osakeannissa merkityt osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Aspocompissa siitä lähtien, antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin.
Väliaikaiset osakkeet, jotka vastaavat osakeannin ensisijaisessa merkinnässä merkittyjä osakkeita, otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 13.4.2007. Osakeannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja väliaikaiset osakkeet yhdistellään Aspocompin nykyiseen osakelajiin arviolta 19.4.2007. Kaupankäynti sekä ensi- että toissijaisessa merkinnässä merkittyjen osakkeiden osalta yhdessä Aspocompin vanhojen osakkeiden kanssa alkaa Helsingin Pörssissä arviolta 20.4.2007.
Yhtiön hallitus päätti lisäksi muuttaa Aspocompin liikkeeseenlaskemien vaihdettavan debentuurilainan I/2006 ja optio-oikeuksien merkintähintoja seuraavasti. Vaihdettavan debentuurilainan I/2006 vaihtokurssia (osakkeiden merkintähintaa) alennetaan lainan laskenta-asiamiehen määrittämällä merkintäoikeuden arvolla, 0,43 eurolla. Vaihtokurssin alentamiseksi yhtiön hallitus päätti 18.4.2007 muuttaa lainan ehtoja siten, että lainan haltijoille annetaan osakeyhtiölain mukaisia erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 804.810 uutta yhtiön osaketta. Muutoksen johdosta kukin lainasta annettu arvo-osuus oikeuttaa sen haltijan vaihtamaan arvo-osuuden 467 yhtiön osakkeeseen nykyisen 389 yhtiön osakkeen sijasta. Lainan uusi vaihtokurssi (merkintähinta) on 2,1407 euroa osakkeelta. Yhtiön hallitus myös totesi Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limitedille annetujen optio-oikeuksien perusteella tapahtuvan osakkeiden merkinnän uudeksi merkintähinnaksi noin 1,13 euroa osakkeelta. Yhtiön hallitus tulee päättämään osakeannin johdosta tehtävästä muutoksesta optio-oikeuksien 2006A ehtoihin myöhemmin.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä on vahva asema komponenttitoimittajana mobiileihin päätelaitteisiin, minkä lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa toimittajana autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme globaaleille asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 149 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 3 350.

Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com