ASPOCOMP GROUP OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEPOHJAISESTA KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ – EHTONA YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS ANTAA OPTIO-OIKEUKSIA


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2006 klo 14.05

ASPOCOMP GROUP OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEPOHJAISESTA KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ –
EHTONA YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS ANTAA OPTIO-OIKEUKSIA

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta Aspocomp-konsernin
avainhenkilöille suunnatusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä 2006.
Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 12 avainhenkilöä yhtiön ylimmästä johdosta.
Hallituksen päättämä järjestelmä otetaan käyttöön, mikäli yhtiökokous päättää
antaa optio-oikeuksia 2006.

Osakepalkkiojärjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2007 osittain
yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta
aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. Osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa
osakkeita kahden vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä. Järjestelmän
mahdollinen palkkio perustuu konsernin tunnuslukuun tulos/osake (EPS).

Kannustinjärjestelmiin 2006 liittyen yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän on
omistettava yhtiön osakkeita tietyssä suhteessa vuosipalkkaan niin kauan kuin työ-
tai toimisuhde Aspocomp-konserniin jatkuu.

Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamisesta liitteineen on tänään julkaistu
yhtiökokouskutsun liitteenä.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Maire Laitinen, puh. (09) 7597 0723.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja
elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä
on vahva asema komponenttitoimittajana mobiileihin päätelaitteisiin, minkä
lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa toimittajana
autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme globaaleille
asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa,
Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 154 miljoonaa euroa
ja henkilöstömäärä noin 3 400.

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com