ASPOCOMP GROUP OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄSTÄ

Julkaistu:
2016-02-25 08:45:00 CET
Aspocomp Group Oyj
Pörssitiedote

ASPOCOMP GROUP OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄSTÄ

Espoo, Suomi, 2016-02-25 08:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) —


Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 25.2.2016 klo 9.45

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustin- ja sitouttamisjärjestelmästä. Palkitsemisjärjestelmällä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon pysyväksi nostamiseksi, sitouttamaan avainhenkilöt pitkäaikaisesti yhtiöön ja tarjoamaan heille kilpailukykyinen ja yrittäjyyteen perustuva palkitsemisjärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmä 2016 tarjoaa johtoryhmän jäsenille (poislukien toimitusjohtaja) ja muille yhtiön avainhenkilöille mahdollisuuden saada omistukseensa yhtiön osakkeita neljältä ansaintajaksolta heille hallituksen päätöksellä asetettavien tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Ansaintajaksot muodostuvat neljästä kalenterivuotta vastaavasta tilikaudesta jaksolla 1/2016 – 12/2019.

Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja ei ole tämän osakepalkkiojärjestelmän 2016 piirissä, hänellä on erillinen kannustinjärjestelmä, hallituksen 15.5.2014 päättämä toimitusjohtajan optio-ohjelma 2014.

Järjestelmän kohteena on alkuvaiheessa noin 20 avainhenkilöä. Hallitus voi päättää uusien avainhenkilöiden ottamisesta järjestelmän piiriin sekä heidän vuosittaisen enimmäispalkkionsa. Enimmäispalkkio ilmaistaan osakkeiden kappalemääränä, josta puolet (1/2) maksetaan antamalla tai luovuttamalla osakkeita ja puolet (1/2) osakkeiden arvoa vastaavalla rahasuorituksella kattamaan palkkiosta syntyvät verot ja veronluontoiset maksut. Ansaintajaksoille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa enimmäispalkkiosta maksetaan avainhenkilöille.

Järjestelmään sen alussa kuuluville noin 20 avainhenkilölle voidaan vuosittain myöntää palkkiona asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella yhteensä enintään 100.000 Aspocomp Group Oyj:n osaketta, joka vastaa noin 1,6 prosenttia osakkeiden nykyisestä kokonaismäärästä. Kunkin ansaintajakson enimmäispalkkio on johtoryhmän jäsenelle 10.000 osaketta ja muille avainhenkilölle 4.000 – 6.000 osaketta. Myönnettävien osakkeiden kokonaisenimmäismäärä kasvaa, mikäli hallitus myöhemmin päättää uusien henkilöiden ottamisesta järjestelmään.

Osakepalkkiojärjestelmän perusteella saadut osakkeet on omistettava vähintään 36 kuukauden ajan osakkeiden tultua kirjatuiksi avainhenkilön arvo-osuustilille. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy kyseisen sitouttamisjakson aikana, osakkeet on lähtökohtaisesti palautettava yhtiölle vastikkeetta.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä toteuttaen asiakkaiden piirilevytarpeet kokonaisvaltaisesti. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Tarjoamme asiakkaillemme palveluliiketoiminnan keinoin teknologiaratkaisuja ja kilpailukykyisempiä tuotteita yhdestä osoitteesta, teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.