Aspocomp Group Oyj:n hallituksen esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta

28.02.2000

Aspocomp Group Oyj:n hallituksen esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta


Aspocomp Group Oyj:n hallitus ehdottaa hallituksen valtuuttamista päättämään uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt esittää perjantaina 17.3.2000 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta kerran tai useamman kerran siten, että uusmerkinnässä ja vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään viidesosalla yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että poikkeamisella on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä.

Valtuutusta hallitus saa käyttää tarvittaessa yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen, yrityskauppojen järjestämiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358-9-759 70711.

Aspocomp Group Oyj

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com