ASPOCOMP GROUP OYJ ON SOPINUT VAIHDETTAVAN DEBENTUURILAINAN I/2006 EHTOJEN MUUTTAMISESTA

31.03.2008

ASPOCOMP GROUP OYJ ON SOPINUT VAIHDETTAVAN DEBENTUURILAINAN I/2006 EHTOJEN MUUTTAMISESTA

Aspocomp Group Oyj     Pörssitiedote   31.3.2008 klo 17.30
 
Aspocomp Group Oyj:n (”Yhtiö”) EUR 10.300.000 Debentuurilainan I/2006 haltijoiden velkojainkokous on tänään päättänyt Debentuurilainan ehtojen muuttamisesta siten, että lainan korko erääntyy maksettavaksi yhtenä eränä 1.12.2011.
 
Yhtiö on tänään lisäksi sopinut 85,92 % Debentuurilainan pääomasta edustavien velkojien kanssa Debentuurilainan ehtojen muuttamisesta siten, että lainan pääoma ja sille kertyvä korko erääntyy maksettavaksi yhtenä eränä 1.12.2013 (”2013 Muutossopimus”). Alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti lainan pääoma erääntyi 1.12.2011 ja korko erääntyi maksettavaksi kaksi kertaa vuodessa.
 
2013 Muutossopimuksen mukaan Yhtiön hallitus antaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.5.2007 antaman valtuutuksen perusteella enintään 20.000.000 uutta optio-oikeutta vastikkeena Debentuurilainan ehtojen muutokselle niiden Debentuurilainan I/2006 haltijoiden merkittäviksi, jotka ovat allekirjoittaneet tai allekirjoittavat hallituksen määräämään päivämäärään mennessä 2013 Muutossopimuksen. Sikäli kun kaikki Debentuurilainan haltijat eivät allekirjoita 2013 Muutossopimusta, liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien määrää vähennetään vastaavassa suhteessa. Osakkeiden merkintäaika alkaa välittömästi optio-oikeuden liikkeeseen laskusta ja päättyy 31.10.2013. Optionhaltijat voivat merkitä osakkeita optio-oikeuksilla kuitenkin ainoastaan mikäli yhtiö joutuu Yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993, muutoksineen) mukaiseen yrityssaneerausmenettelyyn, ja Debentuurilainan nojalla maksamatta olevan pääoman määrää alennetaan kyseisessä saneerausmenettelyssä. Tällöinkin osakkeita voi merkitä vain siinä suhteessa, missä Debentuurilainan maksamatta olevaa pääomaa alennetaan yrityssaneerausmenettelyssä. Yhtiön hallitus katsoo, että optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeuksien antaminen mahdollistaa Debentuurilainan ehtojen muuttamisen siten, että korko ja pääoma erääntyy vasta 2013. Debentuurilainan ehtojen muutokset ovat välttämättömiä Yhtiön taloudellisen tilanteen kannalta.
 
Optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,00001 euroa osakkeelta. Kunkin Optionhaltijan maksettavaksi tuleva osakkeiden kokonaismerkintähinta  pyöristetään ylöspäin lähimpään 10 senttiin. Merkintähinnan määrittelyssä on otettu huomioon optio-oikeuksien liikkeeseen laskun sidonnaisuus 2013 Muutossopimukseen sekä 2013 Muutossopimuksen tärkeys Yhtiön taloudellisen tilanteen kannalta. Lisäksi merkintähinnan määrittelyssä on erityisesti otettu huomioon se, että optionhaltijat voivat merkitä osakkeita optio-oikeuksilla ainoastaan mikäli Yhtiö joutuu Yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993, muutoksineen) mukaiseen yrityssaneerausmenettelyyn, ja Debentuurilainan nojalla maksamatta olevan pääoman määrää alennetaan kyseisessä saneerausmenettelyssä. Optio-ohjelman tarkoituksena on siten kompensoida Debentuurilainan haltijoiden velkasaatavan mahdollinen leikkaantuminen yrityssaneeraustilanteessa. Ottaen huomioon optio-oikeuksien sidonnaisuus 2013 Muutossopimukseen, Yhtiön taloudellinen tilanne ja optio-oikeuksien käyttämisen rajaaminen yksinomaan yrityssaneeraustilanteeseen, pitää hallitus merkintähintaa perusteltuna.
 
2013 Muutossopimuksen solmineiden osalta Debentuurilainan takaisinmaksun lykkäämisen vuoksi myös Debentuurilainan yhteydessä liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien merkintäaikaa joudutaan pidentämään 31.10.2013 asti. Tämä toteutetaan 2013 Muutossopimuksen mukaan siten, että Yhtiö laskee edellä mainittujen optio-oikeuksien lisäksi liikkeelle 2013 Muutossopimuksen allekirjoittaville Debentuurilainan haltijoille heillä tällä hetkellä Debentuurilainan nojalla olevan määrän optio-oikeuksia samoilla ehdoilla kuin Debentuurilainan yhteydessä alun perin lasketut optio-oikeudet kuitenkin siten, että merkintäaika näillä optio-oikeuksilla alkaa alkuperäisten optio-oikeuksien merkintäajan rauetessa 31.10.2011 ja päättyy 31.10.2013 olettaen, että merkintäoikeutta ei alkuperäisten optio-oikeuksien nojalla ole käytetty.
 
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Isto Hantila, puh. (09) 591 8342.
 
ASPOCOMP GROUP OYJ
 
 
 
Isto Hantila
toimitusjohtaja
 
Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle
 
Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä on vahva asema komponenttitoimittajana, autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme globaaleille asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti.
 
Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 42 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 1.445.
 
 
 
Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com