Aspocomp Group Oyj: Nimitystoimikunnan kokoonpano

Aspocomp Group Oyj: Nimitystoimikunnan kokoonpano

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 5.9.2022 klo 13.40

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2022 päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa myös ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkitsemisesta sekä ehdotus hallituksen jäsenistä.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, mikäli häntä ei ole nimetty toimikunnan varsinaiseksi jäseneksi. Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

Aspocompin kolme suurinta osakkeenomistajaa yhtiön 1.9.2022 päivätyn osakasluettelon perusteella ovat Etola Group ja Erkki Etola, Joensuun Kauppa ja Kone Oy sekä Mikko Montonen, Aspocompin toimitusjohtaja.

Aspocompin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimetty seuraavat jäsenet:
– Päivi Marttila, Etola Groupin ja Erkki Etolan nimeämänä
– Kyösti Kakkonen, Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n nimeämänä
– Mikko Montonen, edustaen itseään.
 
Nimitystoimikunta toimittaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle 31.1.2023 mennessä.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp – heart of your technology

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com