Aspo Oyj:n jakautumisen täytäntöönpano rekisteröity ja Aspocomp Group Oyj:n osakkiden kaupankäynti alkaa

01.10.1999

Aspo Oyj:n jakautumisen täytäntöönpano rekisteröity ja Aspocomp Group Oyj:n osakkiden kaupankäynti alkaa


Aspo Oyj:n jakutuminen Aspo Oyj:ksi ja Aspocomp Group Oyj:ksi on merkitty pantavaksi täytäntöön tänään kaupparekisteriin tehdyllä merkinnällä. Samoin uudet vastaanottavat yhtiöt Aspo Oyj ja Aspocomp Group Oyj on merkitty kaupparekisteriin. Aspocomp Group Oyj:n kaupparekisterinumero on 770.460.

Tänään alkavassa kaupankäynnissä Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnus on ACG1V ja pörssierä 50 osaketta. Osakkeet noteerataan Tietoliikenne ja elektroniikka -toimialaryhmässä. Osakkeiden määrä on 8.770.416 osaketta ja osakepääoma 8.770.416 euroa.

Aspocomp-konserni palvelee kansainvälistä elektroniikkateollisuutta. Konsernin tuotteita ovat asiakaskohtaiset piirilevyt, hybridipiirit ja mekaaniset kokonaisuudet, jotka valmistetaan asiakkaiden spesifikaatioiden ja dokumenttien mukaan. Yli 70 % liikevaihdosta tulee Euroopan telekommunikaatioklusterista.

Tietoja konsernin taloudesta

 1-6/99199819971996
Liikevaihto, MEUR97,5126,7112,496,2
Liikevoitto, MEUR9,411,911,17,1
     
Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, MEUR8,810,39,45,1
Osakepääoma, MEUR8,88,88,88,8
Oma pääoma, MEUR62,556,549,342,7
Oma pääoma/osake, EUR7,136,445,624,88
Tulos/osake, EUR0,680,830,760,40
Omavaraisuusaste, %47,546,753,550,2
     


Liikevaihdon odotetaan kasvavan ja tuloksen rahoituserien jälkeen ylittävän selvästi vuoden 1998 tason.

Yhtiön IR-asioita hoitavat talousjohtaja Pertti Vuorinen, puh. 09-7595 280 ja sihteeri Minna Pitkänen, puh. 09-7595 276.
Internet-osoite: http://www.aspocomp.com

Aspocomp Group Oyj

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja