ASPERATION OY:N TOIMINNOT JAETTU ASPOCOMPIN JA PERLOKSEN KESKEN


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.9.2005 klo 15.10 1 (2)

ASPERATION OY:N TOIMINNOT JAETTU ASPOCOMPIN JA PERLOKSEN KESKEN

Aspocomp Group Oyj ja Perlos Oyj sopivat keväällä 2005 yhteisen tutkimus- ja
kehitystoimintaa harjoittavan yhtiönsä Asperation Oy:n jakautumisesta vuoden
2005 aikana. Asperation Oy on nyt yhtiönä purettu suunnitellusti ja jakautuminen
ja purkaminen on merkitty kaupparekisteriin 31.8.2005.

Asperationin toiminta on jaettu perustettujen yhtiöiden Aspocomp Technology Oy:n
ja Perlos Technology Oy:n kesken siten, että Aspocomp Technology on saanut
käyttöönsä piirilevyihin ja Perlos Technology mekaniikkaan liittyvät
radiotaajuus-, optiikka- ja materiaaliteknologiainnovaatiot. Asperationin
henkilöstö on kokonaisuudessaan siirtynyt Aspocomp Technologyn ja Perlos
Technologyn palvelukseen 1.9.2005.

Asperation perustettiin keväällä 2002 tavoitteenaan matkapuhelin- ja
elektroniikkateollisuuden tuotteissa käytettävien komponenttien integrointiin
liittyvä tutkimus-ja kehitystoiminta. Yhtiön tavoitteena on ollut tuottaa
innovaatioita, joita omistajayhtiöt voivat hyödyntää omassa liiketoiminnassaan.
Huhtikuussa yhtiöt totesivat, että alkuperäiset tavoitteet oli saavutettu ja
Asperationin innovaatioiden kaupallinen hyödyntäminen olisi tehokkainta
kummankin emoyhtiön omasta toimesta. Aspocomp ja Perlos päättivät purkaa
Asperation Oy:n siten, että käyttöomaisuus, sopimukset, innovaatiot ja
henkilöstö jakautuvat yhtiöiden kesken tasan siten, että kumpikin yhtiö saa
omalta kannaltaan keskeisimmät innovaatiot käyttöönsä.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711
kehitysjohtaja Sami Holopainen, puh. (09) 7597 0719

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja
elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä
on vahva asema komponenttitoimittajana mobiileihin päätelaitteisiin, minkä
lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa toimittajana
autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme globaaleille
asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti.

2(2)
Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa,
Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2004 noin 200 miljoonaa
euroa ja henkilöstömäärä noin 3.500.