AIESOPIMUS TTM:LTÄ OLEVAN KAUPPAHINTASAAMISEN ENNENAIKAISESTA SUORITTAMISESTA JA EHDOLLISET SOPIMUKSET VELKAJÄRJESTELYSOPIMUKSEN PURKAMISESTA

Julkaistu:
2011-05-04 22:00:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Pörssitiedote

AIESOPIMUS TTM:LTÄ OLEVAN KAUPPAHINTASAAMISEN ENNENAIKAISESTA SUORITTAMISESTA JA EHDOLLISET SOPIMUKSET VELKAJÄRJESTELYSOPIMUKSEN PURKAMISESTA

TTM Technologies Inc.:sta tulisi Aspocompin suurin osakkeenomistaja

Espoo, Suomi, 2011-05-04 22:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 4.5.2011 klo 23.00

Aspocomp Group Oyj (”Aspocomp”) on solminut aiesopimuksen TTM Technologies Inc:in (”TTM”) kanssa sekä ehdolliset sopimukset pankkivelkojiensa ja enemmistön (69,2 %) vaihtovelkakirjalainansa haltijoista kanssa, minkä seurauksena Aspocompin velkajärjestelysopimus purettaisiin ja tase vahvistuisi.

TTM:n kanssa solmitun aiesopimuksen tavoitteena on toteuttaa järjestely, jossa TTM maksaa 14,5 miljoonaa euroa lopullisena suorituksena Aspocompin tytäryhtiön myynnistä syntyneestä kauppahintasaamista. Kauppahintasaaminen liittyy vuonna 2007 myytyyn Meadville Aspocomp (”BVI”) Holdings (”MAH”) 20 prosentin omistukseen tehtyyn osto/myyntioptioon. Lisäksi TTM:n 10 prosentin määräysvallattomien omistajien osuus Aspocompin tytäryhtiössä Aspocomp Oulu Oy:ssä lunastettaisiin osakevaihdolla, jossa Aspocomp Group Oyj tarjoaisi TTM:lle suunnatulla annilla 12.274.335 kappaletta uusia osakkeitta, jotka järjestelyn jälkeen vastaisivat noin 19,7 prosentin omistusosuutta Aspocompissa.

Ehdollisena TTM:n kanssa suunniteltujen järjestelyiden toteutumiselle Aspocomp käyttää kauppahintasaatavasta saamansa varat ja olemassa olevia kassavarojaan maksaakseen pankkivelkansa ja ostaakseen takaisin vähintään 69,2 prosenttia vaihtovelkakirjalainastaan. Pankkivelkojen nimellisarvo, 12,9 miljoonaa euroa, maksetaan kokonaan, kertyneet korot saadaan anteeksi ja velkajärjestelysopimus puretaan. Vaihtovelkakirjalainaa ostetaan takaisin 66,7 prosentilla velan nimellisarvosta. Aspocomp suunnittelee tekevänsä ostotarjouksen jäljellä oleville vaihtovelkakirjanlainan haltijoille samoin ehdoin kuin 69,2 prosentin haltijoiden kanssa tehdyssä ehdollisessa sopimuksessa on määritelty. Vaihtovelkakirjalainan nimellisarvo on 10,3 miljoonaa euroa.

Olettaen, että lopulliset sopimukset TTM:n kanssa solmitaan ja edellä mainitut suunnitellut järjestelyt toteutetaan, konsernin korolliset nimellisarvoiset velat vähenevät arviolta 3,0-4,5 miljoonaan euroon (korolliset nimellisarvoiset velat olivat maaliskuun 2011 lopussa 23,5 M€). Aspocompin oma pääoma tulisi kasvamaan arviolta 1,8-2,8 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste paranisi 27-34 prosenttiyksikköä (omavaraisuusaste maaliskuun 2011 lopussa oli 11,1 %). Järjestelyiden vaikutus konsernin tunnuslukuihin riippuu vaihtovelkakirjalainan takaisinoston toteutuvasta määrästä.

Järjestelyiden odotetaan toteutuvan kesäkuun 2011 loppuun mennessä. TTM:n kanssa solmittu aiesopimus lakkaa olemassa voimasta, mikäli lopullisia sopimuksia ei solmita viimeistään 30.6.2011.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. (09) 59 181.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Sami Holopainen
toimitusjohtaja

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.