AB Custoksen Aspocomp Group Oyj:tä koskeva liputusilmoitus

15.10.1999

AB Custoksen Aspocomp Group Oyj:tä koskeva liputusilmoitus


Aspocomp Group Oyj on tänään saanut AB Custokselta seuraavan, 14. lokakuuta 1999 päivätyn, arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen yhtiöosuudesta:

AB Custoksen osuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on vähentynyt 5,175 %:sta 0 %:iin tänään, lokakuun 14. päivänä 1999 tehdyn osakekaupan seurauksena. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisesti ilmoitamme täten Rahoitustarkastukselle ja Aspocomp Group Oyj:lle seuraavat tiedot:

1. Kysymyksessä olevan yhtiön nimi: Aspocomp Group Oyj

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 14. lokakuuta 1999

3. AB Custoksen osuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:

Osakkeita, kpl-määräOsuus osakepääomastaOsuus äänimäärästä
00 %0 %


Aspocomp Group Oyj:llä on yhteensä 8.770.416 osaketta, jotka tuottavat yhteensä 8.770.416 ääntä.

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero:
AB Custos (publ), 556036-1668

Tukholmassa 14. päivänä lokakuuta 1999

AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ)

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet