ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUS- JA ÄÄNIOSUUDEN MUUTOKSESTA

Julkaistu:
2017-03-13 16:30:00 CET
Aspocomp Group Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat – tiedote

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUS- JA ÄÄNIOSUUDEN MUUTOKSESTA

Espoo, Suomi, 2017-03-13 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 13.3.2017 klo 17.30

Aspocomp Group Oyj (y-tunnus 1547801-5) vastaanotti 13.3.2017 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Kyösti Kakkosen omistusosuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakkeiden kokonaismäärästä ylitti 10 prosentin liputusrajan 13.3.2017. Ilmoitus on tehty avoimuusdirektiivin perusteella arvopaperimarkkinalakiin tehtyjen muutosten johdosta.

Ilmoituksen mukaan Kyösti Kakkonen omisti 13.3.2017 yhteensä 955 000 Aspocomp Group Oyj:n osaketta, joka vastaa 14,70 prosenttia Aspocomp Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä.

Kyösti Kakkosen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai ylittämisen jälkeen 14,70 % 0 14,70 % 6 496 505
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 14,70 % 0 14,70 %  

  
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/
osakelaji
Osakkeiden ja äänioikeuksien
lukumäärä
Osakkeiden ja äänioikeuksien
%-osuus
ISIN-koodi

 

Suora
(AML 9:5)
Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora
(AML 9:5)
Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009008080 0 955 000 0 14,70 %
A YHTEENSÄ 0 955 000 0 14,70 %


Koko määräysvalta ketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineita hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja
äänistä
rahoitusvälineiden kautta
Osakkeet, äänet ja
rahoitusvälineet
yhteensä
Joensuun Kauppa ja Kone Oy 11,08 % *   720 000 kpl
K22  Finance Oy 3,62 %**   235 000 kpl

Lisätietoja:

* Kakkonen-Yhtiöt Oy omistaa 100 % Joensuun Kauppa ja Kone Oy:stä. Kyösti Kakkonen omistaa 55,30 prosenttia  Kakkonen-Yhtiöt Oy:stä.

** Kyösti Kakkonen omistaa 77,78 prosenttia K22 Finance Oy:stä.

Tämän tiedotteen päivämääränä Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 6.496.505 osaketta. Aspocompilla on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp – piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys

Aspocomp on vaativiin piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys, joka palvelee asiakkaitaan koko tuotteen elinkaaren ajan. Piirilevyjen myynnin ja valmistuksen ohella Aspocomp tarjoaa niihin liittyviä suunnittelu- ja logistiikkapalveluita sekä teknologiaratkaisuja. Aspocomp luo lisäarvoa asiakkailleen yksilölliset tarpeet huomioivilla tuotteillaan ja ratkaisuillaan, vahvalla valmistuksen ja teknologian osaamisellaan sekä nopealla ja luotettavalla toimituksellaan. Laaja ja osaava kumppaniverkosto yhdessä Aspocompin oman valmistuksen kanssa mahdollistaa asiakkaille kustannustehokkaan tavan hankkia piirilevyt koko tuotteen elinkaaren ajan yhdestä paikasta.
Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian ja puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.