Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistus- ja ääniosuuden muutoksesta

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistus- ja ääniosuuden muutoksesta

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 2.10.2023 klo 10.25

Aspocomp Group Oyj (y-tunnus 1547801-5) vastaanotti 1.10.2023 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Sampo Oyj:n omistusosuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakkeiden kokonaismäärästä alitti 5 prosentin liputusrajan 1.10.2023. Ilmoitus on tehty avoimuusdirektiivin perusteella arvopaperimarkkinalakiin tehtyjen muutosten johdosta.

Ilmoituksen mukaan Sampo Oyj omisti 1.10.2023 yhteensä 0 Aspocomp Group Oyj:n osaketta, joka vastaa 0 prosenttia Aspocomp Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä.

Sampo Oyj:n osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai ylittämisen jälkeen 0 0 0 6 841 440
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,00 % 0 5,00 %  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/
osakelaji
Osakkeiden ja äänioikeuksien
lukumäärä
Osakkeiden ja äänioikeuksien
%-osuus
ISIN-koodi
(jos mahdollista)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora
(AML 9:5)
Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009008080 0 0 0 0
A YHTEENSÄ 0    

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

Nimi %-osuus osakkeista
ja äänistä
%-osuus osakkeista
ja äänistä
rahoitusvälineiden
kautta
Osakkeet, äänet
ja rahoitus-
välineet
yhteensä
Sampo Oyj 0 0

Ilmoituksessa annetut lisätiedot:
Liputusvelvollisuuden alaisten osakkeiden ylintä määräysvaltaa käyttävä oikeushenkilö on vaihtunut Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä Sampo Oyj:stä Mandatum Oyj:hin 1.10.2023.

Tämän tiedotteen päivämääränä Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 6 841 440 osaketta. Aspocompilla on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp – heart of your technology

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com