Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistus- ja ääniosuuden muutoksesta

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistus- ja ääniosuuden muutoksesta

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 30.3.2020 klo 13.10

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistus- ja ääniosuuden muutoksesta

Aspocomp Group Oyj (y-tunnus 1547801-5) vastaanotti 30.3.2020 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Mikko Montosen omistusosuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakkeiden kokonaismäärästä ylitti 5 prosentin liputusrajan 30.3.2020. Ilmoitus on tehty avoimuusdirektiivin perusteella arvopaperimarkkinalakiin tehtyjen muutosten johdosta.

Ilmoituksen mukaan Mikko Montonen omisti 30.3.2020 yhteensä 390 000 Aspocomp Group Oyj:n osaketta, joka vastaa 5,71 prosenttia Aspocomp Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä.

Mikko Montosen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai ylittämisen jälkeen 5,71 % 0 5,71 % 6 834 505
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)        

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/
osakelaji
Osakkeiden ja äänioikeuksien
lukumäärä
Osakkeiden ja äänioikeuksien
%-osuus
ISIN-koodi
(jos mahdollista)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora
(AML 9:5)
Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009008080 390 000 0 5,71 % 0
A YHTEENSÄ 390 000   5,71 %   

Tämän tiedotteen päivämääränä Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 6 834 505 osaketta. Aspocompilla on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp – teknologianne ydin

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com