ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUS- JA ÄÄNIOSUUDEN MUUTOKSESTA

Julkaistu:
2016-01-29 16:30:00 CET
Aspocomp Group Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat – tiedote

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUS- JA ÄÄNIOSUUDEN MUUTOKSESTA

Espoo, Suomi, 2016-01-29 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Suurimmat osakkeenomistajat -tiedote, 29.1.2016 klo 17.30

Aspocomp Group Oyj (y-tunnus 1547801-5) vastaanotti 29.1.2016 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Hartiavoima Ky:n (y-tunnus 2728049-5) omistusosuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakkeiden kokonaismäärästä ylitti 5 prosentin liputusrajan 29.1.2016. Ilmoitus on tehty avoimuusdirektiivin perusteella arvopaperimarkkinalakiin tehtyjen muutosten johdosta.

Ilmoituksen mukaan Hartiavoima Ky omisti 29.1.2016 yhteensä 339.707 Aspocomp Group Oyj:n osaketta, joka vastaa 5,30 prosenttia Aspocomp Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä.

Hartiavoima Ky ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä
(A:n yhteismäärä)
% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
(B:n yhteismäärä)
Yhteenlaskettu
%-osuus
(A + B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai ylittämisen jälkeen 5,30 % 0 5,30 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)      

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista) Suora Välillinen Suora Välillinen
  (AML 9:5)  (AML 9:6 ja 9:7) (AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009008080 339.707  0 5,30 %  0
YHTEENSÄ A 339.707    5,30 %   


Hartiavoima Ky:n vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii Voima Capital Oy (2655703-4), joka käyttää yhtiössä päätösvaltaa.

Tämän tiedotteen päivämääränä Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 6.406.505 osaketta. Aspocompilla on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä toteuttaen asiakkaiden piirilevytarpeet kokonaisvaltaisesti. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Tarjoamme asiakkaillemme palveluliiketoiminnan keinoin teknologiaratkaisuja ja kilpailukykyisempiä tuotteita yhdestä osoitteesta, teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.