ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAISET ILMOITUKSET OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTA

20.04.2007

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAISET ILMOITUKSET OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTA


Aspocomp Group Oyj Suurimmat osakkeenomistajat -tiedote 20.4.2007 klo 11.00

Aspocomp Group Oyj on tänään saanut seuraavan ilmoituksen englannin kielisenä:

Aspocomp Group Oyj:n osakeannin seurauksena Aspocompin osakekanta nousee 49 905 130 osakkeeseen, jolloin Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limitedin mahdollinen osakkeenomistus on pudonnut alle 10%:n mutta jos Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited käyttää osakemerkintäoikeutensa täysimääräisesti ja kun merkityt osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, sen omistusosuus Aspocomp Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylittää yhä 5 %. Liputusraja pysyy samana, vaikka merkittävissä olevien osakkeiden lukumäärä lasketaan tällä hetkellä rekisteröityjen osakkeiden perusteella (kuten arvopaperilainsäädäntö edellyttää).

1. Kohdeyhtiön nimi: Aspocomp Group Oyj
2. Omistusosuuden muutos: 19.4.2007
3. Tarkka osuus Aspocomp Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä

Jos Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited käyttää osakemerkintäoikeutensa täysimääräisesti ja kun merkityt osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, sen omistusosuus Aspocomp Group Oyj:n osakkeista on seuraava.

Osakemäärä yht.Äänimäärä yht.Todellinen enimmäisosuus osakkeista ja äänimäärästäOsuus osakkeista ja äänimäärästä (tällä hetkellä kaupparekisteriin merkityt osakkeet)
4 000 0004 000 0007,42 %8,02 %

Tällä hetkellä kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden määrä on yhteensä 49 905 130 osaketta ja osakkeisiin liittyvä äänimäärä on 49 905 130.

3. Yhtiön ja osakkeenomistajan koko nimi ja rekisteröintitunnukset

Aspocomp Group Oyj, 1547801-5

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, yhtiönumero 875305 ja rekisteröity toimipaikka 32/F., 4-4A Des Voeux Road, Central, Hong Kong

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Maire Laitinen, puh. (09) 7597 0723.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä on vahva asema komponenttitoimittajana mobiileihin päätelaitteisiin, minkä lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa toimittajana autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme globaaleille asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 149 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 3 350.

Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com