ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Julkaistu:
2011-06-08 16:00:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat – tiedote

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Espoo, Suomi, 2011-06-08 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Suurimmat osakkeenomistajat –tiedote, 8.6.2011 klo 17.00

TTM Technologies, Inc.:n (“TTM”) Aspocomp Group Oyj:lle tänään antaman ilmoituksen mukaan TTM:n epäsuora ja MTG (PCB) No. 2 (BVI) Limitedin (”MTG”) suora omistusosuus yhtiön osakkeista ja äänimäärästä nousee yli 15 prosentin liputusrajan sen jälkeen, kun MTG:lle annetut 12 274 355 uutta Aspocompin osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin. Rekisteröinnin odotetaan tapahtuvan arviolta 9.6.2011. Ilmoituksen mukaan MTG on TTM Hong Kong Limitedin täysin omistama tytäryhtiö, joka puolestaan on TTM:n täysin omistama tytäryhtiö.

1. Kohdeyhtiö: Aspocomp Group Oyj
2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 8.6.2011
3. Tarkka osuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakkeista (sen jälkeen, kun 12 274 355 uutta Aspocompin osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin):

               Osakemäärä    Osuus osakkeista    Osuus äänimäärästä
               12 274 355       19,7 %                      19,7 %

4. Täydellinen nimi ja y-tunnus:

TTM Technologies, Inc.; 91-1033443 (I.R.S. Employer Identification number).
MTG (PCB) No. 2 (BVI) Limited; 1443420 (BVI Company Number, The Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands).

Aspocompilla on yksi osakesarja. Aspocompin liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärä on tällä hetkellä 49 905 130, joista kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen. Sen jälkeen, kun 12 274 355 uutta Aspocompin osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin, Aspocompin liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärä tulee olemaan 62 179 485, joista kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen. Tämän johdosta kokonaisäänimäärä Aspocompissa tulee olemaan 62 179 485.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. (09) 59 181.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Sami Holopainen
toimitusjohtaja

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.