ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

18.03.2008

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Aspocomp Group Oyj  Suurimmat osakkeenomistajat -tiedote  18.3.2008 klo 13.45

 

Aspocomp Group Oyj:lle tänään annetun ilmoituksen mukaan Petri Ailuksen osuus yhtiön osakkeista ja äänimäärästä on noussut yli 5 prosentin liputusrajan.
 
1. Kohdeyhtiö: Aspocomp Group Oyj
2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 17.3.2008
3. Tarkka osuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakkeista:
 
                   Osakemäärä  Osuus osakkeista  Osuus äänimäärästä
 
Petri Ailus         2 547 404            5,10 %              5,10 %
 
4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja syntymäaika:
– Petri Ailus, syntynyt 15.9.1966
 
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Isto Hantila, puh. (09) 591 8342.
 
ASPOCOMP GROUP OYJ
 
 
 
Isto Hantila
toimitusjohtaja
 
 
Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle
 
Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä on vahva asema komponenttitoimittajana mobiileihin päätelaitteisiin, minkä lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa toimittajana autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme globaaleille asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti.
 
Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 149 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 3 350.
 
 
Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com