ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

22.08.2007

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Aspocomp Group Oyj  Suurimmat osakkeenomistajat -tiedote  28.8.2007 klo 10.00
 
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA
 
Aspocomp Group Oyj:lle tänään annetun ilmoituksen mukaan Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon osuus yhtiön osakkeista ja äänimäärästä on laskenut alle 5 prosentin liputusrajan.
 
1. Kohdeyhtiö: Aspocomp Group Oyj
2. Liputusilmoituksen peruste: osakekaupat tiistaina 21.8.2007
3. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 21.8.2007
4. Osuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakkeista:
 

 
5. Osakkeenomistajan nimi ja y-tunnus:
– Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo, y-tunnus 0641130-2
 
Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Maire Laitinen, puh. (09) 7597 0723.
 
ASPOCOMP GROUP OYJ
 
 
 
Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja
 
 
Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle
 
Aspocomp-konserni kehittää ja tarjoaa korkean teknologian liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Aspocomp toimittaa piirilevyjä mobiileihin päätelaitteisiin, tietoliikenneverkkoihin ja autoteollisuudelle. Yhtiö tukee globaaleja asiakkaitaan uusien teknologioiden kehittämisessä ja tarjoaa nopean väylän tuotekehityksestä sovelluksiin ja volyymituotantoon. Tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 149 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 3 350.
 
Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com