ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

28.05.2007

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA


Aspocomp Group Oyj Suurimmat osakkeenomistajat -tiedote 28.5.2007 klo 14.10

Aspocomp Group Oyj:lle tänään annetun ilmoituksen mukaan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus yhtiön osakkeista ja äänimäärästä on laskenut alle 5 prosentin liputusrajan.

1. Kohdeyhtiö: Aspocomp Group Oyj
2. Liputusilmoituksen peruste: osakekaupat perjantaina 25.5.2007
3. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 25.5.2007
4. Osuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakkeista:

OsakemääräOsuus osakkeistaOsuus äänimäärästä
1 890 6073,79 %3,79 %


5. Osakkeenomistajan nimi ja y-tunnus:
– Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, y-tunnus 0533297-9

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Maire Laitinen, puh. (09) 7597 0723.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä on vahva asema komponenttitoimittajana mobiileihin päätelaitteisiin, minkä lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa toimittajana autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme globaaleille asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 149 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 3 350.

Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com