ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.12.2006 klo 16.50

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Aspocomp Group Oyj:lle tänään annetun ilmoituksen mukaan Henrik Nybergin osuus
yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut alle 5 prosentin liputusrajan.

1. Kohdeyhtiö: Aspocomp Group Oyj, y-tunnus: 1547801-5
2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 15.12.2006
3. Henrik Nybergin osuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
– Kpl-määrä: 0
– Osuus osakepääomasta: 0,00 %
– Osuus äänimäärästä: 0,00 %
4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi: Otto Henrik Bernhard Nyberg

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja
elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä
on vahva asema komponenttitoimittajana mobiileihin päätelaitteisiin, minkä
lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa toimittajana
autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme globaaleille
asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa,
Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 154 miljoonaa euroa
ja henkilöstömäärä noin 3 400.

Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com