ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS SOPIMUKSESTA, JOKA TOTEUTUESSAAN JOHTAA OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSEEN

Julkaistu:
2011-05-05 07:00:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat – tiedote

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS SOPIMUKSESTA, JOKA TOTEUTUESSAAN JOHTAA OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSEEN

Espoo, Suomi, 2011-05-05 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
Aspocomp Group Oyj, Suurimmat osakkeenomistajat –tiedote, 5.5.2011 klo 8.00

Aspocomp Group Oyj (y-tunnus 1547801-5; ”Aspocomp”) on tänään saanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen TTM Technologies Inc.:ltä (”TTM”).

Ilmoituksen mukaan Aspocomp on (i) allekirjoittanut ehdolliset sopimukset pankkivelkojiensa ja vaihtovelkakirjalainansa haltijoiden enemmistön kanssa ja (ii) 4.5.2011 allekirjoittanut aiesopimuksen TTM:n kanssa, ja näiden sopimusten solmimisen tarkoituksena on, että ne johtaisivat Aspocompin velkajärjestelysopimuksen päättymiseen ja taseen vahvistumiseen. Lopullisten sopimusten allekirjoituksen ja toteutumisen seurauksena TTM muun muassa vaihtaisi 10 prosentin omistusosuutensa Aspocompin operatiivisesta toiminnasta vastaavassa tytäryhtiössä Aspocomp Oulu Oy:ssä 12 274 355 osakkeeseen Aspocompissa, mikä vastaa 19,7 prosentin omistusosuutta Aspocompissa. Jos lopulliset sopimukset allekirjoitetaan ja toteutetaan, kuten aiesopimuksessa on tarkoitettu, ylläkuvattujen transaktioiden odotetaan toteutuvan 30.6.2011 mennessä.

TTM ei tällä hetkellä omista osakkeita tai ääniä Aspocompissa. Jos aiesopimuksessa suunnitellut transaktiot toteutetaan, ilmoituksen mukaan TTM:n osuus Aspocompissa kasvaisi 12 274 355 osakkeeseen ja ääneen, mikä vastaa 19,7 prosentin osuutta Aspocompin osakkeista ja äänistä (ylitettävät liputusrajat: 1/20, 1/10 ja 3/20). Ilmoituksen mukaan aiesopimus päättyy 30.6.2011 ja on ehdollinen lopullisten sopimusten allekirjoittamiselle ja toteuttamiselle.

Ilmoituksen mukaan TTM:n osuus osakkeista ja äänistä transaktioiden seurauksena on laskettu Rahoitustarkastuksen standardin 5.2b kohdan 7.3.1 alakohtien (22) ja (23) mukaisesti. Ilmoituksen mukaan Aspocompin liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä kasvaa 12 274 355 osakkeella, jos transaktiot toteutetaan.

TTM:n I.R.S. Employer Identification -tunnus on 91-1033443.

Aspocompilla on yksi osakesarja. Aspocompin kaupparekisteriin rekisteröityjen liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaislukumäärä on 49 905 130. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen. Tämän johdosta kokonaisäänimäärä Aspocompissa on 49 905 130.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. (09) 59 181.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Sami Holopainen
toimitusjohtaja

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.