ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Julkaistu:
2012-08-01 14:15:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat – tiedote

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Espoo,Suomi, 2012-08-01 14:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj  Suurimmat osakkeenomistajat -tiedote  1.8.2012 klo 15.15

Aspocomp Group Oyj:lle tänään annetun ilmoituksen mukaan Quorum Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen Erikoissijoitusrahasto Quorum Nordic Special Situations+ ja Sijoitusrahasto Quorum Nordic Special Situationsin osuus Aspocomp Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä nousee yhteensä yli 5 prosentin liputusrajan.

1. Kohdeyhtiö: Aspocomp Group Oyj
2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 1.8.2012
3. Tarkka osuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakkeista:

                                    Osakemäärä       Osuus              Osuus
                                                osakkeista       äänimäärästä
ESR Quorum Nordic Special Situations+  256 000      4,03 %             4,03 %
SR Quorum Nordic Special Situations     90 000      1,42 %             1,42 %
Yhteensä                               346 000      5,45 %             5,45 %

4. Täydellinen nimi ja y-tunnus:
Quorum Rahastoyhtiö Oy, y-tunnus 1972308-1
Erikoissijoitusrahasto Quorum Nordic Special Situations+, y-tunnus 2249422-4
Sijoitusrahasto Quorum Nordic Special Situations, y-tunnus 2223378-8

Aspocompilla on yksi osakesarja. Aspocompin liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärä on 6 348 489, josta kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 020 775 6860, sami.holopainen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Sami Holopainen
toimitusjohtaja

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.