ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Julkaistu:
2012-03-19 12:00:00 CET
Aspocomp Group Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat – tiedote

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Espoo, Suomi, 2012-03-19 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Suurimmat osakkeenomistajat –tiedote, 19.3.2012 klo 13.00

Aspocomp Group Oyj:lle juuri saapuneen ilmoituksen mukaan TTM Technologies, Inc.:n (“TTM”) epäsuora ja MTG (PCB) No. 2 (BVI) Limitedin (”MTG”) suora omistusosuus yhtiön osakkeista ja äänimäärästä laskee alle 5 prosentin liputusrajan. Ilmoituksen mukaan MTG on TTM Hong Kong Limitedin täysin omistama tytäryhtiö, joka puolestaan on TTM:n täysin omistama tytäryhtiö.

1. Kohdeyhtiö: Aspocomp Group Oyj
2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 16.3.2012
3. Tarkka osuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakkeista

               Osakemäärä    Osuus osakkeista    Osuus äänimäärästä
               179 835       2,83 %              2,83 %

4. Täydellinen nimi ja y-tunnus:

TTM Technologies, Inc.; 91-1033443 (I.R.S. Employer Identification number).
MTG (PCB) No. 2 (BVI) Limited; 1443420 (BVI Company Number, The Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands).

Aspocompilla on yksi osakesarja. Aspocompin liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärä on 6 348 489, joista kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen.


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. (09) 59 181.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Sami Holopainen
toimitusjohtaja

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.